3.6 C
Ljubljana
četrtek, 1 decembra, 2022

(PREJELI SMO) Svetovni dan vode: V občini Domžale je pitna voda iz pipe naš skupen privilegij

Piše: Občina Domžale

V Občini Domžale zgledno sodelujemo z JKP Prodnikom, ki izvaja javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v občini Domžale. Toni Dragar, župan Občine Domžale je povedal: »Obnove javnega vodovdnega omrežja se načrtujejo in izvaja sistematično, najprej se obnavlja najbolj dotrajana infrastruktura, ki zaradi ponavljajočih se okvar povečuje stroške vzdrževanja in vodne izgube ali pa na trasah, kjer se načrtuje obnova cestišč.« V Domžalah je za namensko porabo sredstev, ki se zbirajo s t.i. omrežnine oziroma amortizacije omrežja, ustanovljen proračunski sklad, katerega letni obseg je okoli 2,3 milijona evrov. V letu 2021 je bilo s pomočjo omenjenih sredstev obnovljenih 2.250 metrov vodovoda. Na občini pa za leto 2022 načrtujemo še obnovo in gradnjo linijskega vodovodnega omrežja v skupni dolžini med 2.800 in 3.400 metri. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je povzela pomen obnove vodovoda in kanalizacije: »V letu 2022 je svetovni dan vode posvečen podzemni vodi s sloganom »skrito naj postane vidno«. Voda je vir življenja, posebej podzemna voda, ki zagotavlja pitne vire. Zavedati se moramo, da voda ni povsod tako kvalitetna kot v naši občini, zato moramo ta privilegij spoštovati in ga ohraniti v največji možni meri.«  

Vrtine na domžalsko-mengeškem polju zagotavljajo izredno kvalitetno pitno vodo, ki jo preden vstopi v omrežje le občasno razkužujejo. Navadno je razkuževanje potrebno v poletnih mesecih, ko je temperatura višja in je večja možnost vstopa in razmnoževanja bakterij. Toni Dragar, župan Občine Domžale je poudaril: »Čista, pitna voda potuje iz črpališča do naših pip v gospodinjstvih po vodovodnem omrežju, zato je za zagotavljanje čiste pitne vode poleg brezhibnega delovanja črpališč, vodohranov in razbremenilnikov ključno tudi stanje na vodovodnem omrežju, tako v občini kot v stanovanjskem objektu. Za obnovo ali gradnjo omrežja je občina ustanovila poseben proračunski sklad v katerega se stekajo omrežnine na položnici za oskrbo z vodo, ki predstavljajo stroške amortizacije vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Domžale.« 

Na območju občine Domžale je na vodovodno omrežje priklopljenih več kot 80 vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov in razbremenilnikov, ki z napravami za distribucijo, avtomatizacijo in komunikacijo omogočajo potovanje vode v vodovodno kanalizacijskem omrežju.

V letu 2021 je bila v občini Domžale za zagotavljanje pitne vode s pipe zamenjana krmilna in merilna oprema v dveh vodovodnih črpališčih na Kolovcu, zamenjan frekvenčni krmilnik v vodovodnem črpališču Č5, zamenjane črpalke za klor v vodovodnem črpališču Č2 na domžalsko-mengeškem polju, zamenjana naprava za UV dezinfekcijo v vodovodnem črpališču VK4 na Kolovcu in v celoviti obnovljeno črpališče Č15 v Dragomlju.

Za zagotavljanje dolgoročno brezhibnega obratovanja oziroma za zagotavljanje kvalitetne in varne vodooskrbe širšega območja Domžal, Mengša in Trzina se izvaja fazna sanacija treh največjih vrtin na domžalsko-mengeškem polju, v letu 2019 je bila izvedena celovita obnova vodnjaka Č2, konec leta 2021 se je zaključila celovita sanacija vrtine vodnjaka Č3, v letu 2022 pa bo sledila še obnova vodnjaka Č1.

Za izboljšanje varnosti vodooskrbe v občini Domžale je bila v letu 2021 zgrajena nova raziskovalna vrtina na Kolovcu, ki se bo po izvedenih črpalnih preizkusih v naslednjem obdobju vključila v sistem kot vodni vir za to območje.

Tudi načrtovane aktivnosti v letu 2022 so zastavljene zelo ambiciozno. Na območju Centra za ravnanje z odpadki Dob bo potekala sanacija na objektih, napravah in opremi zajetja, vodnjakov, prečrpališč in črpališča. Za priklop na omrežje se načrtuje dograditev raziskovalne vrtine na Kolovcu.

Najpomembnejši načrtovani projekti oziroma investicije v vodovodno omrežje na območju občine Domžale v letu 2022 so obnova 1.360 metrov vodovoda in 25 hišnih priključkov v Škocjanu, obnova 800 m vodovoda in 20 hišnih priključkov v Želodniku, obnova 710 m vodovoda in 60 hišnih priključkov na Podrečju, obnova 350 m vodovoda in 15 hišnih priključkov, obnova vodovoda ob rekonstrukciji magistralne ceste skozi Količevo, obnova vodovoda in 7 hišnih priključkov na Slamnikarski ulici v Domžalah (II. faza). Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu, kar je odvisno predvsem od sredstev, ki bodo rezervirana za ureditev sistema mešane kanalizacije na razbremenilniku Bertoncelj, pa imamo načrtovano tudi obnovo 610 m vodovoda na cesti Mestni trg in na Trdinovi v Dobu, obnovo dela vodovoda na Brdu pri Ihanu ter potencialno še obnova vodovoda po Petrovčevi v Rodici.

Vse opisane aktivnosti prenove in gradnje vodovodnega omrežja, naprav in objektov je povezano s prizadevanji za zagotavljanje čiste, pitne vode s pipe. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine Domžale je povedala: »Tu žal ni hitrih rešitev, ampak je potrebno sistematično delo na območju celotne občine. Čista pitna voda iz pipe je privilegij, ki nam ga omogočajo naravne danosti v občini in pomembno je, da se vsi po svojih močeh potrudimo, da jih ohranimo. Prav zato bomo na občinskem praznovanju v Češminovem parku, na dogodku »Spoznajmo se, praznujmo skupaj« del aktivnosti posvetili tudi predlogom za ohranitev pitne vode in okolja.« Posredovani predlogi bodo predstavljeni na dogodku, izbran ekipa tudi kasneje v javnem glasilu Slamnik.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine