13 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Inšpektorat za javni sektor prejel pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora v zvezi s postopki zaposlovanja na Sovi

Inšpektorat za javni sektor je danes prejel pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora v zvezi s postopki zaposlovanja na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Inšpektorat bo nadzor izvedel.

 

Inšpektorat predvideva, da bo šlo za prioritetni nadzor. Predlog za prioritetno izvedbo nadzora poda inšpektor, potem ko prouči pobudo. Nadzor inšpekcije za sistem javnih uslužbencev se izvede na podlagi obstoječe pisne dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc, če je potrebno, pa inšpektorji zahtevajo dodatna pojasnila.

Inšpektorat bo poleg konkretnega primera zaposlovanja javne uslužbenke pregledal tudi splošno prakso zaposlovanja na omenjeni agenciji, tako kot ravna tudi v drugih primerih inšpekcijskega nadzora. O ugotovitvah nadzora se sestavi zapisnik, s katerim se nadzorovanemu organu v primeru nepravilnosti odredijo ukrepi.

V skladu s četrtim odstavkom 181. člena Zakona o javnih uslužbencih mora inšpektor sestaviti zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru v roku 30 dni po opravljenem nadzoru.

Pri izvedbi nadzora bo treba v skladu z Zakonom o tajnih podatkih z dokumenti ravnati glede na stopnjo tajnosti dokumentov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine