-1.1 C
Ljubljana
ponedeljek, 6 februarja, 2023

Občina Brežice: Zelena, aktivna in turistična občina, ki je prijetna za življenje

Piše: L. K.

Občina Brežice spada med 15 največjih slovenskih občin, po številu prenočitev turistov se redno uvršča med prvih deset turističnih občin. V Brežicah se turizem prepleta s storitvenimi dejavnostmi in proizvodnjo, kmetijstvom, še posebej z vinogradništvom in s sadjarstvom, ki dajeta razgibani zeleni pokrajini poseben pečat.

Vodilo, ki mu sledi brežiški župan Ivan Molan s sodelavci, je enakomeren razvoj vseh krajev in zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje v občini. (Foto: Občina Brežice)

Za občino je značilna bogata naravna in kulturna dediščina, ki jo uspešno ohranjajo poleg razvoja gospodarstva. Trajnostno naravnanost turizma in občine potrjuje letos prejeto najvišje priznanje na tem področju – platinasti znak Slovenia Green Destination. Reke, brežiško jezero, vinorodni griči in naravni parki ponujajo veliko možnosti za šport in rekreacijo. Občina je kot prva v Sloveniji prejela naziv Evropsko mesto športa 2022 (European Town of Sport 2022) v kategoriji manjših mest. V obdobju epidemije je občina poleg podpore občanom za čim bolj normalno življenje svoje moči usmerila v pripravo projektov, sofinanciranih tudi z evropskimi sredstvi, in zagnala močan investicijski cikel, ki traja. Vodilo, ki mu sledi brežiški župan Ivan Molan s sodelavci, je enakomeren razvoj vseh krajev in zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje v občini.

»Kraj, ki je prijeten za življenje prebivalcev, je privlačen tudi za obiskovalce,« je vaša pogosto izrečena misel. Prepričani ste, da vse investicije, ki pripomorejo k boljši kakovosti bivanja občank in občanov, to omogočajo tudi obiskovalcem. Bi rekli, da rezultati letošnje poletne sezone to dokazujejo?

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je letos ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembru, predstavil odlične rezultate. Podatki kažejo, da smo v destinaciji Čatež in Brežice v poletnem višku turistične sezone (1. 6.–31. 8. 2022) s 326.115 prenočitvami za 5 odstotkov izboljšali rezultate iz leta 2019. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je bilo izenačeno. Mislim, da vsi čedalje bolj cenimo zeleno, čisto in urejeno okolje, ki ponuja dobro javno infrastrukturo, tako turistično kot športno. Kolesarske steze gradimo, da krepimo trajnostno mobilnost in izboljšujemo prometno varnost, hkrati pa omogočajo turistom rekreacijo in ogled občine. Obnova vodovodnega stolpa, gradu, železnega mosta v Brežicah in lesenega v Cerkljah ob Krki ohranjajo našo kulturno in tehnično dediščino, hkrati so turistična zanimivost. Ravno v tem mesecu je na obnovljenem železnem mostu v Brežicah mednarodna ekipa snemala reklamo za motorje za znamko Honda za francoski trg.

Viteška dvorana na Brežiškem gradu je zaradi impozantnega, v celoti poslikanega dvoranskega prostora prvovrstna baročna galerija z bogato mitološko vsebino. (Foto: Občina Brežice)

Največ gostov v občino verjetno privabijo terme?

Glavni vir gostov so terme, največje slovenske Terme Čatež in butične Terme Paradiso Dobova, od tod potem gostje raziskuje bližnjo in daljno okolico. Veseli me, da se vztrajno povečuje delež sobodajalcev, saj si turisti čedalje bolj želijo individualnosti, zasebnosti in varnosti. To pa je tudi trend v turizmu in v skladu s trajnostnim razvojem.

Mesec oktober je čas občinskega praznovanja. Katere dosežke občine, ki so zaznamovali leto 2022, bi posebej izpostavili?

Predvsem uspešno sodelovanje med vsemi, ki želimo občini, občankam in občanom dobro. Vsi projekti so usmerjeni k ljudem, saj predstavljajo odgovor na njihove potrebe in želje. Seveda je potreb vedno več, kot je finančnih možnosti v proračunu, vendar z dolgoročnim načrtovanjem enakomerno in uravnoteženo razvijamo vseh 20 krajevnih skupnosti, ki so po velikosti zelo različne – od dobrih 120 pa do skoraj 3.000 krajanov. Enakomeren razvoj je pomemben dosežek v tako veliki in razvejeni občini. V tem letu smo končali z graditvijo dveh novih vrtcev v Dobovi in Artičah, z evropskimi sredstvi izvajamo hidravlične izboljšave vodovoda ter gradimo kolesarski povezavi Brežice–Krška vas in Brežice–Dobova. Slednja je že končana.

Verjetno posebne dosežke predstavljajo tudi priznanja in uvrstitve. Občina Brežice je v tem letu nosilka naziva Evropsko mesto športa 2022. Kaj vam pomeni ta naziv?

Priznanja, ki pridejo od zunaj, predstavljajo dodatno potrditev, da gre razvoj v pravo smer. Smo prva občina v Sloveniji, ki je pridobila naziv Evropsko mesto športa v kategoriji občin in mest z manj kot 25.000 prebivalci. Komisija je prepoznala, da imamo kakovostno športno infrastrukturo in programe društev ter javnih zavodov za vse generacije. Smisel naziva je povezovanje športnih dogodkov in akterjev na področju športa, naziv je pomemben tudi za promocijo. Občina sodeluje s športno zvezo, z zavodom za šport in društvi. Pričakujemo, da bo naziv občini v pomoč pri pridobivanju sredstev na razpisih za športno infrastrukturo, kot je vodni center ob brežiškem jezeru.

Občina je kot prva v Sloveniji prejela naziv Evropsko mesto športa 2022 (European Town of Sport 2022) v kategoriji manjših mest. (Foto: Občina Brežice)

Ponosni smo na uvrstitev občine Brežice na visoko 5. mesto na lestvici transparentnosti slovenskih občin. To razumem kot priznanje preglednemu delu občine in uprave, ki se trudi za čim boljšo in jasno obveščenost občanov. Predvidoma novembra bomo prejeli še certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Strokovna komisija je opazila načrtno obravnavanje in razvoj področja mladine. Letos pa smo poleg rednega participativnega proračuna uvedli še posebni participativni proračun za mlade.

Mladi so prihodnost. Na kakšne načine občina spodbuja mlade, da si življenje ustvarijo v občini?

Naloga občine je, da ustvarja spodbudne razmere za razvoj. Osnova je aktivno prostorsko načrtovanje, ki sledi razvojnim pobudam, s tem pa ohranja in ustvarja nova delovna mesta. Svoj sedež je npr. v občino po širitvi proizvodnje v IPC Brezina preselila družba TPV Automotive, v TPC Slovenska vas pa načrtuje širitev proizvodnje podjetje Narayan. Zelo pomembno je urejanje prostora za stanovanjsko graditev. Z letom 2023 občina začenja redno letno povečevanje sklada občinskih stanovanj, ki jih bo ponudila mladim družinam, saj je dostopnost stanovanj ob kakovostnih delovnih mestih in učinkovitem servisu za občane (vrtec, šola, zdravstvena oskrba, možnost rekreacije ipd.) ključna za to, da si mladi v lokalni skupnosti ustvarijo življenje in prispevajo k razvoju občine.

Več o občini na www.discoverbrezice.com

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine