15.4 C
Ljubljana
sreda, 27 septembra, 2023

Direktor podjetja Saubermacher Rudolf Horvat: “Iz enega zaposlenega smo danes največje zasebno komunalno podjetje v Sloveniji s kar 400 zaposlenimi”

Piše: Lea Kalc Furlanič

Podjetje Saubermacher Slovenija pri nas deluje že več kot 30 let, skupaj s povezanimi podjetji tvorijo Skupino, ki se ukvarja z gospodarjenjem nevarnih in nenevarnih odpadkov. Trudijo se biti kar se da najboljši servis gospodinjstvom in gospodarstvu. Nenehno iščejo inovativne pristope pri ravnanju z odpadki in jih ponuditi trgu. Na vprašanja odgovarja direktor Rudolf Horvat.

Ste največje zasebno podjetje za reciklažo odpadkov v Sloveniji. Kako bi opisali svojo dejavnost?

V 30 letih je naša dejavnost prerasla občinske in državne meje ter se razvila v pravo gospodarsko panogo. Iz enega zaposlenega smo danes največje zasebno komunalno podjetje v Sloveniji s kar 400 zaposlenimi. Lahko pa se pohvalimo tudi z velikim ugledom, kar nam kažejo številne raziskave, opravljene na nacionalni ravni. Vse pod budnim očesom našega matičnega podjetja iz Avstrije, s katerim nenehno iščemo tudi skupne sinergije in načine povezovanja za izmenjavo dobrih praks dela. Tako se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo nadaljevali svojo zastavljeno strategijo in se še bolj dokazali, da smo zaupanja vreden partner tako občanom kot gospodarskim družbam.

Kaj so vaše prednosti, zakaj ste tako uspešni?

Zagotovo bi kot prednost lahko izpostavili jasno in ciljno usmerjeno strategijo podjetja, ki jo zasledujemo že desetletja. Podjetje Saubermacher Slovenija se ne ukvarja z dejavnostmi, ki bi bile zunaj naše osnovne dejavnosti, temveč izvajamo le storitve, za katere vemo, da imamo strokovno usposobljen kader in vso potrebno infrastrukturo. Ponujene storitve in dejavnosti pa so za naše poslovne partnerje zmeraj opravljene z dobršno mero kakovosti, profesionalnega pristopa in doslednosti. Vedno se namreč držimo sprejetih rokov in izzivov, ki jih pred nas postavljajo poslovne prakse. Zato zelo veliko stavimo na razvoj in nenehne investicije v samo podjetje. V letu 2022 imamo načrtovanih za nekaj več kot 5 milijonov evrov investicij, predvsem na področju povečanja požarne varnosti v Zbirnem centru Lenart in vlaganja v tehnološko opremo ter vozni park. Pomemben vidik uspeha so tudi naši zaposleni, ki s svojim vsakodnevnim kakovostnim delom zagotovo pripomorejo k razvoju in nadgradnji našega podjetja. Prav zaradi tega se zavedamo, da ima prav vsak zaposleni zasluge za razvoj uspešnosti in napredka našega podjetja.

Kako gledate na novo okoljsko zakonodajo? Kaj prinaša na področju ravnanja z odpadki? 

Na novo okoljsko zakonodajo gledamo pozitivno, saj ta prinaša novosti, ki so za celotno dejavnost ravnanja z odpadki zelo pomembne. Izpostavimo lahko, da zakonodaja prinaša evropsko zakonodajo, ki jo vsaka država članica mora implementirati. Nova zakonodaja prav tako ureja področja podaljšane proizvajalčeve odgovornosti, uvaja boljšo ureditev med zbiralci odpadkov in poenostavlja postopke za pridobivanje dovoljenj. Ob tem pa je ključnega pomena zavedanje, da bo država poskrbela tudi za ustrezen nadzor nad izvajanjem nove zakonodaje. Le tako bomo vsi pravni subjekti, ki se jih nova zakonodaja dotika, slednjo lahko dosledno spoštovali in upoštevali.

Kaj novega, boljšega prinaša uporabnikom in kaj komunalnim podjetjem?

Nova zakonodaja uvaja proizvajalčevo razširjeno odgovornost, s tem pa tudi na področje ravnanja z odpadno embalažo prinaša korenite spremembe (določa namreč eno neprofitno organizacijo). Z zakonom bodo povezane tudi spremembe obstoječih OVD, kar bo imelo vpliv na delovanje celotnega gospodarstva. Z zakonom se spodbuja proizvodnj in potrošnja, ki pomaga k zmanjšanju obremenjevanja okolja, uresničevanju obnovljive rasti in pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo, spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Ohranja se načelo, da povzročitelj plača onesnaževanje in rabo naravnih virov. Kar nekaj koristnih usmeritev je, ki bodo vodile področje razvoja okoljske zakonodaje v prihodnje.

»Z ločenim zbiranjem odpadne embalaže pripomoremo k učinkovitemu krogotoku vračanja sekundarnih surovin v vnovično uporabo,« piše na vaši spletni strani …

Da, to pomeni, da z ločenim zbiranjem odpadne embalaže, stekla ali papirja ter nadaljnjim sortiranjem teh odpadkov nastanejo frakcije odpadkov, ki so še koristne in jih proizvajalci različnih izdelkov znova uporabijo. S tem se varčujejo osnovne surovine in energija za proizvodnjo osnovnih sestavin. Gre za zelo veliko priložnost. Z uvedbo novega načina zbiranja odpadkov gremo namreč vse bolj v smeri strategije čim manj odpadkov, s čimer se približujemo krožnemu gospodarstvu in konceptu »Zero Waste«. S partnerskim odnosom z industrijo lahko dosežemo, da se pri izdelku uporabi manj surovin, ki jih ni mogoče reciklirati. Pomembno je tudi, da delamo prek centrov vnovične uporabe in tako ustvarimo čim več inovativnih izdelkov iz teh reciklatov. Na ta način bi v prihodnje laže dosegli zmanjšanje količin, vnovično uporabo in snovno izrabo odpadkov. Zato je recikliranje in vnovična uporaba vsekakor naša vizija in način, ki ga podpiramo in v katerega verjamemo. Tukaj imamo še veliko priložnosti, z zgledovanjem po številnih evropskih državah pa bi te priložnosti lahko tudi dokaj preprosto in hitro implementirali. Za nas je dober primer gospodarjenja z odpadki v industriji takrat, ko pri večjih povzročiteljih dosežemo, da se preko 90 odstotkov odpadkov reciklira. To je dandanes velik cilj in dosežek za vse večje industrije in seveda tudi za nas.

Vaše poslovanje je zelo stabilno. Kako to dosežete?

Kot sem že omenil, smo stabilnost poslovanja v preteklih letih dosegli tudi zaradi jasne strategije, ki nas usmerja in vodi k doseganju postavljenih ciljev. Ob tem pa velik poudarek dajemo prav partnerskemu odnosu s kupci, ki nam skozi vsa ta leta zaupajo in verjamejo v naš profesionalni pristop. Strokovnost kadra, ki izvaja naše storitve, je tako izrednega pomena. Prav tako smo iz razmer, ki so nas v zadnjih dveh letih dodobra ohromile, izšli z novimi spoznanji, dodatnim znanjem in vizijo. Priložnosti tako danes vsekakor vidimo v digitalizaciji naše interne in eksterne dejavnosti, na kateri v podjetju Saubermacher Slovenija intenzivno delamo in razvijamo nove rešitve. Tudi s pomočjo matičnega podjetja v Avstriji.

Kateri je vaš temeljni slogan in kaj želite z njim sporočiti?

Slogan, na katerem naše podjetje gradi že desetletja, je Za življenja vredno okolje. Ideja za slednjim je, da skušamo ohranjati naš planet kar se da zelen in pomagati tako gospodinjstvom kot gospodarstvu, da ohranjamo okolje, v katerem bo vredno živeti tudi v prihodnje. Okolje, v katerem bo zelena prihodnost vizija, ki ji sledimo prav vsi, in okolje, v katerem bo naš cilj, da v prihodnje ustvarimo čim manj odpadkov. V podjetju smo prav zaradi tega pred nedavnim pripravili tudi strategijo 2020–2025. V slednji je jasen cilj umestitev družbe Saubermacher Slovenija kot vodilne na področju inovativnih tehnologij ravnanja z odpadki. Načrti so tako kar obsežni. Vsekakor je vredno omeniti nov način zbiranja odpadkov, t. i. Smart Waste (op. p. Pametni odpadki), kjer se z uvedbo senzorike in skenerjev lahko identificira pri povzročitelju količina odpadkov, njihova sestava, stanje posod, temperatura ipd. Tako se lahko ugotovi, ali je sortiranje pravilno, prek mobilnih aplikacij pa smo lahko takoj v stiku z uporabniki in jih obveščamo o stanju sortiranja in dejanski urejenosti slednjega. Prav tako načrtujemo uvedbo novega načina zbiranja odpadkov. Tukaj se bomo ravnali po zgledu našega matičnega podjetja, ki je pred nedavnim razvilo storitev Wastebox, ki se ta čas že izvaja v Avstriji, Nemčiji in Franciji. V načrtu imamo tudi avtomatizacijo sortirnih naprav v smislu doseganja novopostavljenih ciljev Evropske unije, reciklažnih ciljev in uvedbo novih naprav za predelavo novih vrst odpadkov, kot so recimo litij-ionske baterije. Razvoj našega podjetja bo tako v prihodnje temeljil na štirih področjih: osnovno (digitalizacija, zgraditev potrebnih objektov za lastno predelavo odpadkov na naših lokacijah), dodaten razvoj področja nevarnih odpadkov (dodana širitev in zagotovitev dodatne požarne varnosti), preboj v sosednje države nekdanje Jugoslavije na področju ravnanja z odpadki in prenos tehnologij.

Ste podjetje, prijazno družinam … Kako to dosegate in kakšen kader vabite v svoje vrste?

Res je, podjetje Saubermacher Slovenija ima tudi certifikat Družini prijazno podjetje. Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je za nas izrednega pomena. Zavedamo se, da bodo slednji le tako lahko svoje delo opravljali profesionalno in z veseljem. Prav zaradi tega vsem zaposlenim ponujamo več aktivnosti. Uvedli smo recimo Moje vodnike, ki pomagajo zaposlenim pri komunikaciji z vodstvom. Imamo različne dogodke in druženja za zaposlene, prav tako pa jim omogočamo sadne malice in različne zdravniške preglede (krvni tlak, …), da poskrbimo tudi za zdravje slednjih. Kader, ki je del našega podjetja, je zelo raznolik. Od vodstvenih položajev do voznikov in tistih, ki delajo v zbirnih centrih. Tako nevarnih kot nenevarnih. Kljub temu pa med slednjimi ne delamo razlik, saj je prav vsak od teh pomemben del mozaika naše zgodbe.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine