12.3 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Objava razpisa za 49. Festival narodno – zabavne glasbe “ŠTEVERJAN 2019”

Slovensko katoliško prosvetno društvo “Frančišek Borgia Sedej” iz Števerjana razpisuje 49. Festival narodno-zabavne glasbe “Števerjan 2019”, ki bo v Števerjanu 5., 6., in 7. julija 2019 med Borovci.

TEKMOVALNI POGOJI  

– Festival je tekmovalnega značaja. Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki gojijo slovensko narodno-zabavno glasbo.  
– Festival poteka v treh dneh. Na prvih dveh polfinalnih večerih nastopijo vsi prijavljeni ansambli. Vsak ansambel mora izvesti dve skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v instrumentalni izvedbi.  Prva skladba mora biti iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe (posneta na plošči, izdana na spletu ali že izvedena na drugem festivalu).  Druga skladba mora biti povsem izvirna (tako melodija kot besedilo) ter prvič predstavljena javnosti! Avtorja glasbe in besedila zagotavljata, da gre za izvirno delo ter skupaj z izvajalci in morebitnimi založniki jamčita, da ni bila še nikoli javno izvedena ali objavljena v kakršnikoli obliki. S tem v zvezi skupaj z izvajalci in morebitnimi založniki sprejmeta moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala.  
– V finalnem delu festivala nastopijo najboljši ansambli prvih dveh večerov in se predstavijo z istima skladbama polfinalnega večera. Njihov izbor in število določi strokovna komisija za glasbo.  
–  Na prvih dveh polfinalnih večerih publika lahko, z glasovanjem na posebnih glasovnicah, izbere po en (1) ansambel na večer, ki se bo avtomatično potegoval za nagrade na finalnem večeru.  
– Ni dovoljena uporaba instrumentov, ki elektronsko proizvajajo zvok.  
– Ansambli, ki so prepuščeni v finale, lahko prejmejo samo po eno nagrado. Nagrado občinstva lahko prejme tudi že nagrajen ansambel.  
– Ansambli, ki nastopijo na nedeljskem programu, morajo ostati v nošah do konca festivalskega nagrajevanja.  

NAGRADE  

Finalisti se potegujejo za sledeče nagrade:  
A) Prva nagrada 49. Festivala narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2019« in trofeja društva “F. B. Sedej” v vrednosti 1.400,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za
II   
splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost, predstavitev ansambla na odru itn.) izključno za izvirno skladbo;  
B) Druga nagrada 49. Festivala narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2019« v vrednosti 800,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost, predstavitev ansambla na odru itn.) izključno za izvirno skladbo;  
C) Tretja nagrada 49. Festivala narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2019« v vrednosti 500,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost, predstavitev ansambla na odru itn.) izključno za izvirno skladbo;  
Č) Nagrada občinstva v vrednosti 500,00€, ki jo podeli publika z glasovanjem na posebnih glasovnicah. Ocena občinstva je osnovana izključno na izvedbi skladbe iz zakladnice.  
D) Nagrada za debitanta v vrednosti 200,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu.  
E) Nagrada za melodijo v vrednosti 200,00€, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo na podlagi najboljše melodije izvirne skladbe. Strokovna komisija podeli nagrado in pokal avtorju dela.  
F) Nagrada za besedilo v vrednosti 200,00€, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe. Strokovna komisija podeli nagrado in pokal avtorju dela.  
Strokovna komisija za glasbo si pridržuje pravico, da po lastni presoji podeli posebno priznanje posamezniku ali ansamblu za kakovostno izvedbo izvirne skladbe.  
Denarne nagrade bodo nakazane do 31. julija 2019. Organizator bo v tem času preveril, da so se ansambli držali pravil Razpisa.  

STROKOVNI KOMISIJI  

– Strokovno komisijo za glasbo sestavljajo glasbeni strokovnjaki in predstavnik društva “F.B. Sedej”; – Strokovno komisijo za besedilo lahko sestavljajo jezikoslovci, pesniki, pisatelji, novinarji, radijski in televizijski uredniki ter predstavnik društva “F.B. Sedej”; – Obema komisijama predseduje predsednik društva “F.B. Sedej”.   

NAGRADA OBČINSTVA  

Na podlagi vstopnic/zapestnic, bosta tako na prvem polfinalnem večeru kot tudi na drugem polfinalnem večeru izžrebana dva obiskovalca, ki bosta prisotna pri seštevanju glasovnic.  

PRIJAVA IN OBVEZNE PRILOGE  

– Prijava na 49. Festival narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2019« je veljavna, če vključno do torka, 30. aprila 2019 ansambel pošlje izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu kavcije v znesku 50,00€ ter vpisnine na festival v znesku 50,00€. Ostale obvezne priloge bo organizator poslal ob prejemu prijave na festival. Organizator bo upošteval poštni
III   
žig ali datum elektronske pošte.  
– Razpis in prijava sta objavljena na spletnem mestu www.sedej.org/festival/  
Bančni podatki so: BANKA: Banca di Cividale SPA Gorizia IBAN: IT 18 Z 05484 12401 CC0010018685 SWIFT: CIVIIT2CXXX NAMEN: »IME ANSAMBLA«  
– Ansambel, ki se bo držal vseh  pogojev Razpisa bo do 31. julija 2019 dobil povrnjeno kavcijo.  
– Podpisano prijavo mora ansambel poslati v digitalni obliki na [email protected] ali na enega izmed sledečih naslovov:  
 Za ansamble iz Slovenije:   S. K. P. D. “F. B. SEDEJ” Poštno ležeče 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija
S. K. P. D. “F. B. SEDEJ” Trg Svobode, 6 34070 Števerjan – Gorica Italija  
Podatki morajo biti čitljivi in popolni. Ansambel mora poslati organizatorju sledeče dokumente:  
a) Prijavo (stran 1 prijavnice); b) podatke o ansamblu (PRILOGA ŠT.1 – stran 2 in 3 prijavnice); c) potrdilo o plačilu prijave in kavcije.  

ZAVAROVANJE  

– Zaradi italijanskih zakonskih predpisov mora vsak član ansambla imeti zavarovanje v Italiji.  
– Tuj državljan mora obvezno poslati prijavo o zavarovanju (obrazec A1) veljavno od 5. do 7. julija 2019, ki je v Italiji potrebno za vsak javni nastop. Obrazec izda Zavod za zdravstveno zavarovanje. V nasprotnem primeru mora vsak član, (tako slovenski kot italijanski državljan) sporočiti organizatorju italijansko davčno številko ali izpopolniti obrazec za pridobitev le te in na dan prihoda na festivalsko prizorišče plačati organizatorju 15,00€ na osebo.  
– Italijanski državljani morajo priložiti oprostitev ali dokazati, da plačujejo dajatve italijanskemu zavarovalnemu sistemu (INPS) in organizatorju posredovati italijansko davčno številko.  
– Podrobnejše informacije bo organizator sporočil naknadno.  

PRENOČIŠČE  

–  Po zaključku polfinalnega nastopa (petek ali sobota) organizator poskrbi za prenočitev ansambla. Ob prijavi bo ansambel dobil vsa navodila glede prenočitve in rezervacije.
IV    
– Ansambel mora do 30. aprila 2019 organizatorju sporočiti število članov, ki bodo prespali. Naknadno organizator ne bo sprejemal sprememb. Organizator plača strošek prenočišča v vrednosti 15,00€ na osebo samo članom ansambla. Ostali stroški (spremljevalci, zahteve izvenrednih uslug, ipd.) so izključno v breme ansambla.  
– Ansambel, ki se odreče tej storitvi je to dolžan sporočiti organizatorju najmanj 8 dni pred pričetkom festivala. V nasprotnem primeru si bo organizator pridržal kavcijo (50,00€) za poravnanje nastale škode neizkoriščenih ležišč.  
– Ansambel, ki ne želi prespati in to izrazi v prijavnici, bo do 31. julija 2019 dobil vrnjeno kavcijo.  
– Organizator poskrbi za topel obrok na dan tekmovanja.  

PRAVICE ORGANIZATORJA DO POSNETKOV  

– Organizator ne odgovarja za morebitne drugačne pogodbene obveznosti med ansamblom, avtorji izvirne skladbe in založniki.  
– Avtorji, izvajalci in njihove morebitne založbe dovoljujejo tudi premierno objavo skladb na nosilcih zvoka in drugih medijih ter objavo fotografij ansambla (npr.: za izdajo festivalske zgoščenke, za izdajo festivalske brošure, snemanja TV oddaje, podcasta, objave na socialnih medijih itn.) in za omenjeno nimajo nobenega zahtevka.  

PRAVICE ORGANIZATORJA  

– Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje bo diskvalificiran. Organizator bo odločal o bodočih prijavah ansambla na festival in bo zahteval odškodnino za organizacijske stroške.  
– Uredniški odbor ne odgovarja za morebitne napake v brošuri, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti prijav posameznih ansamblov.  
– Organizator si pridrži pravico, da po potrebi spreminja navedena pravila brez nikakršnih predhodnih obvestil.  
– S podpisano prijavo na 49. Festival narodno-zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2019« sprejme ansambel vse pogoje razpisa in ne osporava odločitvam komisij.   
Za vse morebitne informacije: Liza Terčič mobitel: +39-348-3531349 (v popoldanskih urah)  
Ilaria Bergnach mobitel: +39-345-4566365 (v popoldanskih urah)  

PREDSEDNICA S. K. P. D. “F.B. Sedej” ILARIA BERGNACH

Števerjan, 04/01/2019

Zadnje novice

Sorodne vsebine