9.2 C
Ljubljana
torek, 20 aprila, 2021

Pregled ukrepov po slovenskih občinah za blažitev posledic koronavirusa

Občine sprejemajo nekatere ukrepe za blažitev posledic novega koronavirusa. V nadaljevanju objavljamo ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi. STA bo dnevno objavljala posodobljen seznam z ukrepi občin.

V mestnih občinah, z izjemo Nove Gorice, so javna parkirišča ponovno plačljiva. V Sloveniji je ta teden ponovno stekel javni potniški promet, ki je zaradi obvladovanja epidemije obstal 16. marca. V ponedeljek, 18. maja, bodo lahko svoja vrata odprle vse trgovine ter manjši turistični nastanitveni obrati, gostinci pa bodo lahko stregli tudi v notranjih prostorih. Spet bo dovoljeno zbiranje na javnem kraju do 50 oseb ob upoštevanju varnostne razdalje.

LJUBLJANA

V soboto, 16. maja, bo na Ljubljanski grad spet začela voziti tirna vzpenjača. Obratovala bo med 10. in 18. uro, v času, ko je grad odprt.

Uporabe javne površine za gostinske vrtove maja ne bodo zaračunavali. To pomeni, da bodo gostinski vrtovi v maju brezplačni.

Skupna blagajna javnih podjetij in Javnega holdinga Ljubljana na Mačkovi ulici v Ljubljani ponovno posluje po rednem urniku. Račune za storitve javnih podjetij Energetika Ljubljana, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga, JP Ljubljanska parkirišča in tržnice in Žale ter občinske upravne takse lahko občani ob ponedeljkih, torkih in četrtkih plačujejo brez provizije od 8.30 do 16. ure, ob sredah od 8.30 do 17. ure in ob petkih od 8.30 do 13. ure.

Turistično informacijski center na Adamič-Lundrovem nabrežju je odprt od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ter ob sobotah med 9. in 15. uro.

Hoteli, ki imajo rezervirana parkirna mesta za svoje goste, so oproščeni plačila občinske takse od 16. marca naprej in vse do takrat, dokler ne bodo znova začeli delovati.

Še naprej bodo zagotavljali brezplačno parkiranje na območju UKC Ljubljana za tamkajšnje zaposlene.

Veljavnost marčevske mesečne vozovnice se podaljša do konca maja. Imetnikom splošnih letnih vozovnic se bo veljavnost le-teh podaljšala za 56 dni.

Zbirni center Barje je odprt od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro. Dodatni prostor za zeleni odrez in kosovne odpadke ima drugačen delovni čas, in sicer od ponedeljka do sobote med 10. in 18. uro.

MARIBOR

Obstoječe dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, katerih veljavnost se izteka v času epidemije, bodo veljale do prejetja novih.

Družba Snaga je za uporabnike ponovno odprla informacijsko pisarno, v kateri je mogoče osebno urediti zadeve, povezane z ravnanjem z odpadki. Uporabnikom je na voljo po običajnem delovnem času, to je od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Mariborsko zavetišče za zapuščene živali je odprto. Sprehajalci psov naj svoj nameravan sprehod s psom predhodno najavijo na [email protected] ali na 02 480 16 60. Uradne ure v zavetišču so po rednem urniku, prav tako sprehajanje psov in ogled živali, razen v soboto, ko sprehajanj psov in ogleda živali zaenkrat ne bo.

Za zaposlene v UKC Maribor in Zdravstvenem domu Mariboru so zagotovili večje število parkirnih mest (v bližini kliničnega centra in zdravstvenega doma v Sodni ulici).

Ponovno so odprti zbirni centri v vseh občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Obratujejo v skladu z rednim letnim delovnim časom, kar za oba mariborska zbirna centra na Lahovi ulici na Teznu in Plinarniški ulici v Melju pomeni vsak delovnik med 7. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.

KRANJ

Najemniki poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti na njenem območju, najemnike zemljišč za postavitev kioskov in gostinskih vrtov v lasti občine, za katere velja ukrep vlade glede prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, in uporabniki zemljišč v lasti občine za postavitev reklamnih panojev, bodo oproščeni plačila najemnine oziroma uporabnine za čas od 16. marca 2020 do prenehanja prepovedi opravljanja dejavnosti.

Sistem za izposojo koles KRsKOLESOM je na voljo. Uporabniki z aktivnim lanskim letnim paketom lahko sistem uporabljajo še do konca maja.

CELJE

v ponedeljek, 18. maja, bo po voznem redu, razen ob sobotah, ponovno začel voziti Celebus. Do konca meseca bo prevoz brezplačen. Junija bo začel voziti tudi ob sobotah. Veljavnost terminskih vozovnic (letnih in mesečnih) se bo podaljšala za toliko dni, kolikor njihovi imetniki prevoza s Celebusom zaradi epidemije niso mogli koristiti. Podaljšanje veljavnosti vozovnic bodo avtomatsko uredili v podjetju Nomago.

Mestna blagajna, kjer lahko občani plačujejo nekatere položnice brez provizije, je odprta.

Zaradi izrednih razmer so v dogovoru s Fursom zagotovili, da bodo odločbe za NUSZ izdane šele v juniju, kar pomeni, da se plačilo prvega obroka zamakne v drugo polovico leta. Ob tem je potrebno izpostaviti, da se za tekočo odmero NUSZ upoštevajo predpisi, ki veljajo pred letom, na katerega se nanaša odmera.

Mestna občina Celje je že sprejela vrsto ukrepov, ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov sproti širijo in prilagajajo razmeram (zbrani so na https://moc.celje.si/.). Poleg tega bodo okrepili subvencije, ki jih preko javnega razpisa namenjajo za pomoč gospodarstvu in z nediskriminatornimi ukrepi pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni.

KOPER

V ponedeljek, 18. maja, bo Rižanski vodovod Koper znova odprl blagajno za svoje uporabnike. Delovni čas blagajne bo do konca maja nespremenjen, s 1. junijem pa bo blagajna odprta vsak delovnik med 7.30 in 11. uro.

Mestna občina Koper znova odpira vse javne sanitarije, otroška igrišča in igrala na javnih površinah, v ponedeljek pa še Športno rekreacijski center Bonifika in Center športov na mivki. Občane ob tem poziva k previdnosti, saj nekateri ukrepi še vedno veljajo. Kopališči Koper in Žusterna ostajata zaprti vsaj do začetka kopalne sezone, torej do 1. junija kopališče Koper ter do 15. junija kopališče Žusterna.

Javni potniški promet je za Koprčane v maju brezplačen, od 1. junija dalje pa bodo potniki vozovnico lahko kupili na avtobusni postaji ali obstoječih kartomatih. Vožnje s Kurjerco do nadaljnjega še ne bodo na voljo.

Mestna občina Koper je sprejela sklep za oprostitev plačila najemnine najemnikom občinskih poslovnih prostorov tudi za mesec maj.

Mestna občina Koper gostinske ponudnike poziva, naj vložijo prošnjo za uporabo in širjenje uporabe javne površine za izvajanje svoje dejavnosti. Zanjo lahko zaprosijo tudi tisti, ki terase za zdaj še nimajo, a bi jo želeli imeti. Uporaba javne površine bo v maju brezplačna.

Občinska uprava Mestne občine Koper se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Odprto je prodajno mesto Marjetice Koper na tržnici, ki bo zaradi varnostnih razlogov začasno obratovalo v nekdanjih prostorih pri zapornicah na parkirišču za tržnico. Imetnikom abonmajev, ki so bili v času uvedbe ukrepov še veljavni, bodo veljavnost podaljšali za obdobje, ko abonmaja niso mogli uporabljati. Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru, ki jim je veljavnost potekla, lahko te v času uradnih ur podaljšajo do konca maja.

Mestna občina Koper bo določenim javnim razpisom oziroma javnim objavam znova podaljša prijavne roke in tako prijavo omogočila širšemu krogu kandidatov. Spremembe bodo na uradni spletni strani https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/ objavljene v naslednjih dneh.

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Zahtevo za oprostitev plačila naj podajo na [email protected].

V Rižanskem vodovodu Koper bodo nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

Občina bo vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

NOVO MESTO

V soboto se bo ponovno odprla Novomeška tržnica. Na Glavnem trgu bo vsako soboto od 9. do 13. ure.

Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, s katerim želijo podpreti nove zaposlitve, ki jih generira turistična dejavnost. Posamezni prijavitelji bodo lahko v dveh letih za zaposlitve, vezane na turistične produkte, prejeli do 14.000 evrov občinske subvencije. Prvi rok za oddajo vlog je 5. junij. Poleg rednega razpisa je občina za področje turizma v letošnjem letu že izvedla tudi nov razpis, namenjen sofinanciranju medobčinskih in mednarodnih prireditev, ki promovirajo turistične potenciale Novega mesta.

Sistem za izposojo koles GONM je na voljo za uporabo. Obstoječi uporabniki sistema GONM lahko kolesa brezplačno uporabljajo do konca maja, novi uporabniki pa si lahko uporabo sistema zagotovijo s prijavo na elektronskem naslovu [email protected] ali na poštni naslov Turistično informacijskega centra Novo mesto – Glavni trg 11, Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto v obdobju epidemije ne bo zaračunavala najemnin za prostore, zemljišča in terase najemnikom, ki skladno z ukrepi vlade v tem času ne smejo poslovati. V času epidemije bodo omogočali tudi odlog izstavitve odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, še naprej pa bodo brezplačna tudi vsa javna občinska parkirišča.

VELENJE

Pitniki z vodo Šaleški biser ponovno delujejo.

Z obratovanjem je ponovno začel Javni mestni potniški promet Lokalc, ki bo brezplačen in bo ob upoštevanju varnostnih ukrepov vozil po ustaljenem voznem redu.

Od ponedeljka, 18. maja, bo avtomatiziran sistem brezplačne izposoje mestnih koles Bicy ponovno na voljo, registracija uporabnikov pa bo mogoča že od 13. maja.

Zbirni center Velenje je za fizične osebe odprt od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, ob sobotah med 8. in 12. uro, dan pred praznikom pa bo zbirni center odprt med 8. in 14. uro. Vstop v zbirni center je možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher. Zbirni mesti v Šoštanju in Šmartnem ob Paki sta do nadaljnjega zaprti.

Center ponovne uporabe Velenje je odprt od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro.

Urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje je omogočeno na sedežu občine (Titov trg 1) v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in torek od 8. do 14.30, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Občane Mestne občine Velenje pozivajo, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobijo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte [email protected]. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

NOVA GORICA

V Novi Gorici še vedno ohranjajo brezplačno parkiranje, zato da se bodo z mestnim avtobusom lahko vozili zlasti tisti, ki ga nujno potrebujejo. Mestni potniški promet je v občini sicer brezplačen. Z današnjim dnem je ponovno stekel tudi medkrajevni potniški promet.

Vožnje na mednarodni liniji Nova Gorica-Gorica se zaenkrat še ne izvajajo.

Brezdomci in uporabniki prepovedanih drog so v Novi Gorici deležni dnevnega toplega obroka ter uporabe prenočišč.

ANKARAN

Občinska uprava občine Ankaran se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Javna parkirišča so plačljiva.

Do konca poslovnega leta 2020 je občina v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

BLED

Informacijsko-izobraževalno središče Dom Trenta, Center Triglavskega narodnega parka Bohinj in Infocenter Triglavska roža Bled so odprti po posebnem odpiralnem času, in sicer od 10. do 14. ure, vse dni v tednu.

IZOLA

Občinska uprava občine Izola se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Javna parkirišča so plačljiva.

JESENICE

Občina Jesenice s ponedeljkom, 18. 5., ponovno začenja z izvajanjem uradnih ur. Občanom oziroma strankam sicer svetujejo, da za urejanje zadev, če je to možno, še naprej uporabljajo elektronsko pošto ali telefon. Če je obisk Občine kljub vsemu potreben, se je zanj treba predhodno dogovoriti z javnim uslužbencem, h kateremu je stranka namenjena (telefonske številke so objavljene na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si), ali preko centralne telefonske številke 04 58 69 200.

Istega dne bodo uradne ure ponovno vzpostavile tudi krajevne skupnosti, TIC Jesenice ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja odlok o prepovedi, so od 16. marca do preklica oproščeni plačila najemnine. Hkrati bodo plačila najemnine oproščena tudi društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore v lasti občine.

Občina Jesenice bo za premostitev morebitne finančne stiske občanov ter morebitnih likvidnostnih težav podjetij, ki bi nastale kot posledica koronavirusa, odložila izdajo odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lastniki nepremičnin bodo tako odločbo prejeli šele v drugi polovici leta, s tem pa bo za več mesecev odloženo tudi plačilo tega stroška.

KAMNIK

Nihalka na Veliko planino ponovno obratuje. Od ponedeljka, 18. maja, bo veljal ustaljen vozni red.

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerih namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Sredstva se lahko donira na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Parkirišča v lasti občine so do nadaljnjega brezplačna.

KOČEVJE

Občina je za stranke ponovno odprla glavno pisarno oziroma vložišče, ki deluje po rednem delovnem času.

Sistem javne izposoje koles KOLU bo predvidoma ponovno na voljo v maju.

Komunala Kočevje je ponovno začela s kosovnim in kontejnerskim odvozom, Zbirni center Mozelj bo deloval po daljšem oz. poletnem delovniku, do 19. ure. Ukrepi na področju pokopališke dejavnosti ostajajo nespremenjeni.

Štab Civilne zaščite Občine Kočevje bo še naprej deloval, vendar na trenutnim razmeram prilagojen način in je dosegljiv preko e-pošte [email protected] ter telefonske številke 071 217 440.

Pravne osebe v občini Kočevje, ki v času epidemije niso poslovale ali pa so poslovale v zmanjšanem oziroma prilagojenem obsegu, bodo na podlagi vložene vloge deležne manjših obremenitev na položnicah Komunale Kočevje za storitve ravnanja z odpadki, v segmentu zbiranja komunalnih odpadkov. Pravne osebe, ki so po navodilih vlade morale zapreti svojo dejavnost, bodo v času trajanja epidemije obvezane poravnati samo 30 odstotkov običajne obveznosti. Pravne osebe, ki pa so delovale v zmanjšanem obsegu ali prilagojeno, in sicer, da so uveljavljale pravico do nadomestila za čakanje na delo, koristile kolektivni dopust ali imele zmanjšane prihodke, bodo obvezane do plačila 60 odstotkov običajne obveznosti. Pravna oseba lahko zaprosi za zmanjšanje obračunskega volumna z vlogo, ki vsebuje izjavo o načinu poslovanja, ki pojasnjuje zmanjšan obseg poslovanja subjekta. Vloge se posredujejo Komunali Kočevje na spletni naslov [email protected].

Občina Kočevje je sprejela sklep o odlogu plačila najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti občine.

MEDVODE

Sprejemna pisarna Občine Medvode je odprta. Uradne ure občinske uprave še naprej potekajo preko spletnega naslova [email protected] ali telefonske številke 01 361 95 10.

Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Medvode je odprt. Odpadke zbirajo po običajnem urniku, torej vsako sredo od 14. do 17. ure in v soboto od 8. do 12. ure.

MIREN-KOSTANJEVICA

Občina je sprejela sklep o oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v njeni lasti za tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev na podlagi državnega odloka.

PIRAN

Na sedežu podjetja Okolje Piran je ponovno omogočeno plačevanje položnic, urejanje parkirnih abonmajev za Sečo, Strunjan in Portorož ter ostalo poslovanje. Parkirne abonmaje je mogoče urediti na blagajni vsak delovnik med 8. in 13. uro, ob sredah tudi med 13.30 in 15. uro. Ostalo poslovanje poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 10. ure in od 11. do 13. ure.

Občinska uprava občine Piran se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Javna parkirišča so plačljiva.

Občinski svet Občine Piran je potrdil nabor interventnih ukrepov v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije, med drugim:
– izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni;
– uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– Občina Piran bo Finančni upravi RS posredovala podatke za odmero NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30. junija, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.
– občinski svet je potrdil tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni na območju piranske občine.

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov [email protected]. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Zbirni center Dragonja, ki v času epidemije obratuje vsak delovnik med 6. in 14. uro, zagotavlja prevzem odpadkov iz gospodinjstev po predhodni najavi in z upoštevanjem preventivnih higienskih ukrepov. Uporabniki lahko zeleni rez, kosovne in druge odpadke pripeljejo v zbirni center po predhodni napovedi na telefonsko številko 041 818 743, od ponedeljka do petka, med 6. in 14. uro. Za vstop je obvezna uporaba zaščitne maske, rokavice in razkužilo pa so strankam na voljo pred vhodom.

POSTOJNA

Na javnih parkirnih površinah (modra cona) v lasti ali upravljanju Občine Postojna je do preklica dovoljeno časovno neomejeno parkiranje brez plačila parkirnine.

TRBOVLJE

Najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in za katere velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, bodo zaradi izrednih razmer odpisali plačilo najemnine za obdobje od 16. marca do 30. aprila.

Roki za plačilo nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča se prestavijo na 30. junij.

TRŽIČ

Najemniki občinskih lokalov bodo za čas zaprtja zaradi epidemije oproščeni plačila najemnin.

Upravna stavba Komunale Tržič ostaja zaprta, blagajna ne dela. Za komunikacijo so na spletni strani podjetja navedene kontaktne telefonske številke, na voljo sta tudi elektronska in običajna pošta. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev bo med 11. in 29. majem. Redno praznjenje greznic se je že začelo. Za nujne primere je na voljo dežurna številka 051 323 806.

ŽIROVNICA

Občani, ki so se odločili za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo po tem, ko je bila zgrajena kanalizacija v posamični vasi, po pošti ne bodo dobili položnic. V zvezi s tem ne bodo tekle nobene obresti. Pogodbe, ki so sklenjene, se avtomatično podaljšajo do nadaljnjega.

Zadnje novice

Sorodne vsebine