10.8 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Ob kranjskem gaju genijev tudi vrtec in šola za nove genije

Zanimivo! Župan MO Kranj Matjaž Rakovec, SD, je osrednji in vstopni dogodek v šolsko leto 2020/2021 doživel v podružničnih šolah. Prvega, 27. avgusta, v mestnem jedru pri Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, PŠ Center, drugega,  pa 1. septembra v Osnovni šoli Stražišče, PŠ Besnica.

Na prvem so po dozidavi in rekonstrukciji objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center, od lanskega junija do konca  letošnjega avgusta, pridobili osem novih oddelkov osnovne šole, za skupno 526 osnovnošolcev, povsem na novo pa še vrtec s štirimi oddelki, v katerih bo 96 otrok. Dela je za nekaj mesecev zavlekel virus korona. V Besnici je župan najprej poslušal v telovadnici ravnatelja šole Pavla Srečnika, ki je 22 prvošolcem in njihovim staršem  povedal, da bodo letos stremeli predvsem k temu, da bi lahko prav vsi učenci šolo obiskovali vsak dan. Zato jim je priporočil dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zamejevanje okužb s COVID 19. Zaželel jim je uspešen začetek šolanja. Nato so  prisotni predstavniki policije, medobčinskega inšpektorata in SPV predstavili opravljene in načrtovane aktivnosti za večjo prometno varnost.

So vsi spregledali?      

Pa se posvetimo prvemu dogodku. Vstop na prizorišče slovesnosti z Gregorčičeve ulice za Prešernovim gajem, smo opravili po priporočilih o razkužitvi rok, vpisu prisotnosti s telefonsko številko in pregledom, če imamo s seboj zaščitne maske. Ob pogledu na mogočni obnovljeni zgradbi  nas je zmotila napačna namestitev zastav EU, Slovenije in MO Kranj, ki so vklenjene visele z jamborov z ročic. Še preje jih je napovedovala »zastava za plažo« Kranja. Vse namestitve zastav  pri novih objektih, razen dveh menda nepopravljivih izjem, omogočajo v kranjski občini svobodno plapolanje zastav, tako, kot določajo zastavoslovje, Ustava in zakoni Slovenije, uredba o zastavi EU ter novi statut MO Kranj. Če že vsi v procesu projektiranja in izvedbe tega delčka mogočnega podviga, ki je stal skoraj šest milijonov evrov, niso imeli znanja o pravilni namestitvi zastav, bi se po srečanju z avtorjem tega prispevka, ki je na vabljenih razgovorih predstavil svoje znanje in izkušnje o tem, lahko posvetovala podžupan Robert Nograšek, LMŠ, pristojen prav za družbene dejavnosti ter župan Matjaž Rakovec, SD. Prav zanima nas, ali je to opazil poslanec in mestni svetnik SDS mag. Branko Grims, pa še kdo od vabljenih gostov različnih dejavnosti in znanj. Je pač tako, da vrtec in šola opravljata prvo srečanje otrok in njihovih staršev s sestavinami uradnega delovanja lokalne skupnosti, države in EU in zato to izpostavljamo.  

Velika pridobitev za prebivalce kranjskega Centra

Kot smo že zapisali, smo prisostvovali odprtju dozidave in rekonstrukcije objekta »Vrtec in osnovna šola Simona Jenka Kranj – podružnična šola Center« na Komenskega ulici 4. O izvedenem projektu so zapisali, da Mestna občina Kranj izboljšuje z obnovo doslej degradiranega objekta kakovost bivanja in privlačnost mestnega središča tudi za mlade družine, dosega boljše prostorske pogoje za izvedbo varstva in vzgoje predšolskih otrok, osnovnošolskega izobraževanja ter dostopnost rekreacijskih površin na območju centra Kranja. Naložba obsega poseg v degradiran kompleks, ki v naravi predstavlja en objekt, sestavljen iz dveh kril. Zahodno krilo na Komenskega ulici 2 je delujoč objekt v trajni lasti MO Kranj, v katerem poteka program osnovne šole in ima svoj vhod. Vzhodno krilo je bilo opuščen objekt nekdanje ekonomske srednje šole na naslovu Komenskega ulica 4. Ta del je MO Kranj pridobila z menjalno pogodbo z Vlado Republike Slovenije iz leta 2004. Gre za skupno 3.200 m² brutto površin objekta, velikost zunanje ureditve, so jo v celoti ali delno preuredili pa 4.800 m² . površine zemljišča in skupaj 4.447 m² zunanje površine vzhodnega krila na izjemni lokaciji v središču mesta, ki je neizkoriščena od selitve srednje šole na obrobje mesta leta 2007.

Župan odločno zavzet za obnovo

Po zvonjenju šolskega zvonca, ki je napovedalo začetek slovesnosti, je povezovalno besedilo, ki ga je morda zaradi vročine pospešeno in slabo razumljivo posredoval voditelj Toni Cahunek, na stopnišče in na ploščad k mikrofonom povabilo župana Matjaža Rakovca, ravnatelja OŠ Simona Jenka Rudolfa Planinška, predsednika KD Simona Jenka Mavčiče Rudija Zevnika, mlade glasbenike Jurija, Lizo, Tijana in Majo ter otroško skupino iz vrtca Janina ter na koncu seveda tri osrednje osebe, ki so slavnostno prerezale trak slovenske trobojnice in objekt predale v ogled in uporabo.

Župan je izpostavil, da je bilo to območje  degradirano trinajst let in spomnil, da, so tudi 82 let po prvem odprtju te izobraževalne ustanove otroci cvet in upanje naše prihodnosti. Verjame, da se bodo v sodobnih učilnicah z veliko svetlobe in v zdravem okolju razvijali novi geniji, ki jih v Kranju nikoli ni manjkalo.  

V celovit projekt obnove šole in njene okolice so vložili Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jo je zastopal direktor Urada za kohezijsko politiko Josip Mihalic, 3.412.879,56 evrov, Republika Slovenija 853.219,90 evrov ter 1,7 milijona evrov MO Kranj iz lastnih sredstev.

Bodo drugo največjo šolo v Sloveniji delili?

Prejšnji mednaslov, za katerega je posredno dal iztočnico med nastopom ravnatelj Planinšek, je utemeljil s kratko zgodovino šolstva v širšem kranjskem mestnem središču. Spomnil je, da so v prvi polovici prejšnjega stoletja kar dvajset let mestni in šolski svetniki iskali prostorske rešitve za prvotno šolo, ker je postala zgradba na Pungertu premajhna. Potem je župan Karel Česenj najel arhitekta Emila Novinška in s pomočjo kranjskih obrtnikov leta 1938 zgradil šolo. »Sedanji župan me malo spominja na Česnja, saj je s svojo energičnostjo našel načine in sredstva za rešitev problema,« mu je polaskal. Šola je v teh letih postala ena največjih v Sloveniji, saj ima 59 razredov in 23 oddelkov podaljšanega bivanja. V matični šoli v Šorlijevem naselju  in podružnicah v Goričah, na Trsteniku, Primskovem in Centru je trenutno 1431 vrtčevskih in šolskih otrok. Županu se je zahvalil za njegova prizadevanja, na kasnejše novinarsko vprašanje pa pridal, da meni, da bi bilo prav, da bi šola na Komenskega lahko postala samostojna osnovna šola.    

Kaj je stalo šest milijonov evrov?

Za zanje bodo Kranjčani in številni sedanji in bodoči priseljenci pridobili po besedah projektantke Alenka Močnik v rekonstruiranem vzhodnem delu objekta 4 oddelke vrtca v pritličju z velikim igriščem, dostopnim tudi neposredno s pokritih teras igralnic in 8 šolskih razredov v dveh nadstropjih, kjer se bodo šolali  otroci od 1. do 5. razreda, z novo knjižnico in dodatno večnamensko učilnico. Na južnem delu je zasnovan nov hodnik, ki povezuje oba dela šole in prenovljeno telovadnico. V šoli je v kleti urejena nova razdelilna kuhinja, prenovljena in povečana je jedilnica z delilnico hrane.

Popolnoma prenovljeni vzhodni del šole predstavlja tematsko zasnovan ambient: zeleni travnik v pritličju, savano v rumenih tonih v 1. nadstropju in gozd v rdeče rjavih odtenkih v 2. nadstropju. Grafike na zasteklitvah in vratih igralnic in učilnic pričarajo raznovrstno biodiverziteto živali: metulji in žabice domujejo na travniku, po savani se sprehajajo slon, levi in žirafe, po gozdu pa ježi, medvedi in veverice… Vse te živali se združijo na stenah glavnega stopnišča, kjer v posamezna nadstropja vabijo napisi: stopate na travnik, v savano in gozd.

Kot del zunanje ureditve na osnovi krajinskega načrta, je za šolarje predviden zelenjavni vrt z začimbnicami in zanimivo otroško igrišče tako za vrtec, učence kot tudi za vse prebivalce Kranja, ki bodo imeli dostop do prenovljenega športnega igrišča.

V omenjanih zgradbah so tudi vsi potrebni prostori za upravo in normalno delovanje vrtca in šole.

Prvi uradni pozdrav. Obalna zastava Kranja in viseče, vklenjene zastave EU, Slovenije in MO Kranj

Zdravstveno-varnostne zahteve so nudile zgodovinski pogled na avditorij gostov. Ravnatelj Rudolf Planinšek je pričakoval na odprtju te pomembne vzgojno-izobraževalne in rekreativne pridobitve več meščanov.

Predsednik KD Simon Jenko Mavčiče Rudi Zevnik je jedrnato opisal življenjsko pot pesnika, komentiral besedilo himne Naprej zastava Slave ter prebral tri Jenkove pesmi.

Ravnatelj Ruda Planinšek, projektantka Alenka Močnik, župan Matjaž Rakovec, nadzornik Samo Potrč ter direktor urada za kohezijsko politiko Josip Mihalic.

Vzhodni del PŠ Center z vrtcem, osnovnošolskimi prostori in drugimi površinskimi in prostorskimi pridobitvami so zasnovali in izvedli Protim Ržišnik Perc d.o.o. kot projektant, VG5 d.o.o. kot glavni izvajalec ter Proplus d.o.o. Domplan d.d. kot nadzornik.

Sosedom so se izvajalci in župan zahvalili za potrpljenje, pa tudi za pristanek na novo, varnejšo ureditev cest okrog šole. 

Vzgojiteljica Maja Volek Potočar in pomočnica Mateja Jelovčan sta z otroki iz enote Janina sestavili skupino, ki je izvedla plesno, pevsko in recitacijsko točko.

Med šolskima zgradbama na Komenskega ulici in Prešernovim gajem so uredili mikavne površine z igrali in drugo opremo za šolarje in krajane vseh starosti.

 

 

 

 

 

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine