3.5 C
Ljubljana
sobota, 16 oktobra, 2021

Danes je minilo natanko 15 let od nastanka Parka vojaške zgodovine, ki je dobil pooblastilo za opravljanje javne službe

Piše: L. B.

V opuščeni stari pivški vojašnici je bil pred natanko petnajstimi leti odprt prvi paviljon tankovsko-artilerijske zbirke, zato velja 17. september za rojstni dan Parka vojaške zgodovine. Iz podirajoče vojašnice je nastal največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, eden največjih vojaških muzejev v tem delu Evrope in hkrati tudi najbolj obiskan muzej pri nas.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za kulturo Parku vojaške zgodovine podelila pooblastilo za opravljanje državne muzejske javne službe, za katero si je Park prizadeval že dlje časa. Gre za javno službo muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena na območju Republike Slovenije. Pooblastilo stopi v veljavo s 1. januarjem 2022 in velja do preklica.

Park je namreč v vseh teh letih poleg razvejane turistične dejavnosti opravljal tudi javno službo hranjenja in predstavljanja vojaško-zgodovinske dediščine, razvil je bogat izobraževalni program ter se aktivno povezal z drugimi muzejskimi in raziskovalnimi institucijami doma in v tujini. Vodstvo Parka se je skupaj z ustanoviteljico – Občino Pivka, že od vsega začetka zelo trudilo, da bi z državo vzpostavilo konstruktiven dialog in doseglo sofinanciranje javne službe, ki jo opravlja. Prizadevanja so se intenzivirala z izvedbo kohezijske operacije Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine  v letih 2013-2015, pomemben korak pa je bil tudi vpis Parka v razvid muzejev v maju 2019. Vlada je ob krizi pandemije na pobudo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina v juliju 2020 namenila Parku sredstva, ki so omogočila preživetje Parka ter ohranitev in ustrezno varstvo dragocenih zbirk.

Zadnje novice

Sorodne vsebine