16.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

[JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ] Kakšna naj bo strategija naše nacionalne varnosti?

Javna predstavitev mnenj je potrebna tudi glede na to, da je minilo deset let, odkar smo sprejeli zadnjo strategijo glede slovenske nacionalne varnosti in ker si želimo, da bi bila ta resolucija skupek različnih strokovnih pogledov in ne le skupek pogledov politike oziroma ozkega kroga pripravljalcev dokumenta.

Jutri, v petek, 5. julija 2019, bo od 9. ure dalje v Državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj o predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu predlogu resolucije kot podlago za njeno obravnavo na matičnem delovnem telesu, to je odboru za obrambo.

Kot je na seji odbora za obrambo 5. junija 2019 izpostavil poslanec SDS Žan Mahnič, je resolucija o strategiji nacionalne varnosti »krovni dokument, ki je temelj vseh nadaljnjih politik na področju nacionalne varnosti, ki se tičejo tako vojaške dimenzije, civilne dimenzije, okoljske dimenzije ter vseh ostalih dimenzij, ki sestavljajo to področje.« Glede na to, da je minilo deset let, odkar smo sprejeli zadnjo strategijo glede slovenske nacionalne varnosti in ker si želimo, da bi bila ta resolucija nek skupek različnih pogledov, ne samo politike oziroma ozkega kroga pripravljalcev dokumenta, pač pa tudi stroke, je poslanec Mahnič na seji odbora predlagal javno predstavitev mnenj. »Državni zbor je pravi prostor za razpravo, kjer se lahko sliši številne in raznolike poglede na obravnavano tematiko,« je na junijski seji odbora za obrambo poudaril poslanec.

Javna predstavitev mnenj naj bi tako podala odgovore vsaj na nekatera nacionalno varnostna vprašanja, med njimi so tudi naslednja: 

1.    Kakšna pooblastila naj ima Sova pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov proti državljanom Republike Slovenije?

2.    Kako in s kakšnimi pristojnostmi naj se organizira nadzor nad Sovo v primeru dodeljenih pooblastil za delovanje proti državljanom Republike Slovenije?

3.    V kolikšni meri naj Republika Slovenija spoštuje mednarodne zaveze do zveze NATO in do kakšne mere naj prevzema kolektivno odgovornost do večanja obrambnih izdatkov?

4.    Kakšen naj bo način popolnjevanja Slovenske vojske?

5.    Ali naj slovensko vojsko na misije v tujino napotuje vlada ali državni zbor?

6.    Revščina je družbeni pogoj, iz katerega izrašča veliko varnostnih groženj, zakaj jo resolucija banalizira oziroma predvideva odgovor nanjo s pospeševanjem procesov, ki revščino ustvarjajo?

7.    Ali je za nacionalno varnost pomembnejša širitev pooblastil represivnih organov ali širitev javne zdravstvene mreže?

8.    Kakšen bo odziv na grožnjo nacionalni varnosti številka ena, ki so podnebne spremembe?

9.    Revščina in velika neenakost ogrožata družbeno kohezijo, zato sta po prioritetah nacionalne varnosti na drugem mestu; kako bomo odpravili prvo in zmanjšali drugo?

10.    Evropski parlament je sprejel resolucijo o prepovedi avtonomnih orožij. Se bo Slovenija, podobno kot marsikatera evropska država, tudi članica NATO, opredelila do navedene resolucije?

11.    Avtonomna orožja strokovnjaki ocenjujejo kot orožja tipa pehotne mine ali biološka orožja, ker preveč odstopajo od še sprejemljivega nivoja normalne vojne. Kakšna so mnenja drugih udeležencev?

12.    Se odločevalci zavedajo nevarnosti, ki pretijo človeški civilizaciji? Po izračunih znanstvenikov je največja verjetnost preživetja človeške tehniške civilizacije le 1000 do 10.000 let, grozi pa nam vrsta lastnih nevarnosti kot svetovne vojne, pa tudi novi virusi, sovražna superinteligenca, avtonomna orožja itd. Strokovnjaki znajo dokaj dobro opredeliti, česa se moramo izogibati, da si povečamo oz. podaljšamo možnosti preživetja, vendar informacije ne pridejo do odločevalcev. 

Na sejo je vabljena vrsta vladnih predstavnikov kot tudi predstavnikov civilne družbe, ki bodo pojasnili nekatere poglede na slovensko nacionalno varnost in skušali podati odgovore na aktualna vprašanja, povezana z nacionalno varnostjo. V razpravi bodo sodelovali tudi poslanke in poslanci SDS.

Javno predstavitev mnenj bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na TV Slovenija 3 od 9. ure dalje.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine