-2 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Danijel Krivec: Nepristranskost tožilca Kozine zaradi podpore Levici pod velikim vprašajem

Vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina je na nedavni seji odbora za pravosodje v državnem zboru izražal naklonjenost stranki Levica in nadaljeval z retoriko izgona podjetnikov v tujino, s čimer je protiustavno razpihoval nestrpnost.

 

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim ravnanjem državnega tožilca.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Na nedavni seji Odbora za pravosodje, na katerem so se poslanke in poslanci seznanili z delom državnega tožilstva in poročilom Specializiranega državnega tožilstva, je vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina izjavil naslednje: »… Po svoje sem zelo zadovoljen, da je Levica prišla v parlament oziroma ta opcija. Kapitalu odvzeti moč. Če kdo to zmore, so to državni zbor, vlada in podobne institucije. To bo potrebno korenito obrniti, odvzeti jim moč, jih obdavčiti, ne pa poslušati to jokanje, da bodo šli v tujino. Naj grejo, naj grejo …« Gre za politično opredelitev z izraženo naklonjenostjo določeni politični opciji ter z nadaljevanjem razpihovanja nestrpnosti z izgonom podjetnikov v tujino.

Vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina, ki od konca februarja 2018 opravlja svojo funkcijo na kazenskem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva, pred tem pa se je ukvarjal s pregonom najtežjih primerov organiziranega in bančnega kriminala, si takšnih pristranskih in nedopustnih izjav ne bi smel privoščiti. Samo po sebi se zastavlja vprašanje, kako lahko državljani, podjetniki pričakujejo, da ravna oziroma bo ravnal nepristransko.

Državni tožilec mora po 7. členu ZDT-1 pri opravljanju državnotožilske službe ravnati nepristransko, varovati ustavnost in zakonitost, načelo pravne države ter človekove pravice in temeljne svoboščine. Ravnati mora zakonito, strokovno pravilno in pravočasno opravljati državnotožilsko službo ter varovati njen ugled. Skladno z 38. členom ZDT-1 se mora državni tožilec vselej vesti tako, da varuje samostojnost, ugled in dostojanstvo svoje službe. Ne sme izrabiti svojega položaja ali ugleda državnega tožilstva zaradi uveljavljanja svojih pravic ali koristi. Državni tožilci so dolžni spoštovati Kodeks državnožilske etike pri opravljanju državnotožilske službe ali zunaj nje. Kodeks državnotožilske etike določa pravila za službeno in zasebno ravnanje in vedenje državnih tožilcev zaradi varovanja samostojnosti, nepristranskosti in poštenosti državnih tožilcev ter ugleda državnotožilske službe.

Glede na vse navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Kako ocenjuje omenjeno ravnanje vrhovnega državnega tožilca, ki je javno izkazal naklonjenost določeni politični opciji in nadaljeval z retoriko izgona podjetnikov v tujino, s čimer tudi protiustavno razpihuje nestrpnost?

2. Kaj bo v omenjenem primeru storilo ministrstvo, pristojno za pravosodje v okviru pravosodnega nadzora, nepristranskega opravljanja državnotožilske funkcije ter zagotavljanja ugleda in dostojanstva državnega tožilstva?

3. Kako bo Vlada Republike Slovenije zagotovila, da državni tožilci ravnajo oziroma bodo ravnali dejansko nepristransko?

Zadnje novice

Sorodne vsebine