2.5 C
Ljubljana
nedelja, 28 novembra, 2021

Slovenski energetiki s skupnim projektom v boj za evropska sredstva

»S projektom SLOP2G krepimo zavedanje o pomembnosti inovativnih pristopov in rešitev za prehod v brezogljično družbo in podnebno nevtralnost«, je ob oddaji projekta SLOP2G na evropski Sklad za inovacije povedal mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE d.o.o.. Omenjeni projekt predstavlja pomemben mejnik v slovenskem prostoru, saj so ga skupaj pripravile ključne slovenske energetske družbe in sicer HSE, HESS, Plinovodi in ELES.

Kaj je združuje štiri energetske družbe?

Štiri energetske družbe je združila tehnologija zelenega vodika, ki je tudi sicer v ospredju evropskega razmisleka o nujni transformaciji energetike. Marjan Eberlinc, glavni direktor podjetja Plinovodi d.o.o., ki je prijavo koordiniral je ob tem opozoril, da »gre pri projektu SLOP2G za test naše energetske tranzicije, kot najzahtevnejšega procesa za energetiko v naslednjem desetletju.«

Projekt SLOP2G predvideva pretvorbo shranjene presežne električne energije v vodik, ki se ga obenem lahko pretvori celo v sintetični metan. Tega je moč shraniti v plinovodnem sistemu ter ga industriji ponuditi takrat, ko električno energijo resnično potrebuje. Slovenske energetske družbe so tako dokazale, da se znajo združiti, da znajo sodelovati in predvsem, da znajo s svojim znanjem in inovacijami spreminjati kompleksno področje energetike na okolju prijazen način. Aleksander Mervar, direktor ELES d.o.o. ob tem poudarja, da »projekt predstavlja doprinos k naši bogati inovacijski dejavnosti na domačih in mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektih«.

(Slika: Eles)

Slovenska energetika na poti k brezogljični družbi

Taki projekti so posebej bistveni, ker nas podnebne spremembe silijo v nujni prehod od fosilnih goriv v večjo izrabo obnovljivih virov. A industrija potrebuje stabilne vire električne energije, kar pa vremenski in drugi vplivi onemogočajo obnovljivim virom energije. Sonce, veter in voda so zato odlični za pretvorbo v električno energijo, a je obenem potrebno poskrbeti, da njihove presežke ustrezno shranjujemo za čas manjše proizvodnje.  Tega se zavedajo tudi v HSE, HESS, ELESU in Plinovodih zato so razvili projekt SLOP2G. Bogdan Barbič, direktor HESS d.o.o. je ob tem povedal, da »slovenska energetika znova dokazuje, da znamo s sodelovanjem in povezovanjem zasnovati projekte, ki prinašajo koristi družbi, okolju in gospodarstvu. Za uresničevanje podnebne strategije bosta ključni proizvodnja zelene energije in njeno dolgotrajno shranjevanje.«

Zadnje novice

Sorodne vsebine