21.8 C
Ljubljana
ponedeljek, 27 septembra, 2021

Vprašanja, ki jih podporniki vladavine prava postavljamo izvedencu Francu Sabliču in predsedniku sodišča Marjanu Pogačniku (primer Milko Novič)

Vprašanja za izvedenca sodišča Franca Sabliča

 

Franca Sabliča je kot privatnega(!) izvedenca angažiralo sodišče še, ko je bil direktor NFL, torej predstojnik institucije, ki je enota znotraj Policije, ta pa v preiskavah sodeluje s tožilstvom, ki je stranka v postopku sojenja! Čeprav je vedel, da NFL nima akreditacije za analizo GSR delcev, je na sodišču zavajal, da jo ima, kar meče dvom v strokovnost njegovega izvedenskega mnenja, ki je bilo pomembno za vložitev obtožnice proti dr. Milku Noviču (junija 2015) in dvom v njegovo pričanje na sodišču (po upokojitvi). Akreditacija je dejansko postopek, s katerim pridobi ustanova legitimnost (zagotovilo) s strani zunanjih institucij, da izpolnjuje pogoje za strokovno opravljanje dela (n.pr. na oddelku za analizo GSR delcev).

Vprašanje: Kako to da, kot pooblaščena oseba (takrat direktor NFL), niste podpisani pod poročilom o rezultatih analize odvzetih vzorcev Milku Noviču (sledi ostankov strelnih delcev z rok in glave), na osnovi katerega je bila Noviču 22.12.2014 (le 6 dni po dogodku – dveh strelih pri restavraciji Via Bona, dne 16.12.2014 okoli 19:38) odvzeta prostost vse do 7.12.2016?

Ostanki strelnih delcev (GSR) in trditve Sabliča

Vprašanje: Kako komentirate dejstvo, da je kemik Novič, ki ga označujete za morilca dr. Jamnika, naslednji dan (popoldan) po dogajanju pri Via Boni, prišel na preiskavo – odvzem vzorca – oblečen v jakno, v kateri naj bi prejšnji večer ustrelil Janka Jamnika?

Vsak obdolženec bi jakno uničil, pa tudi umil bi se, da bi popolnoma spral morebitne ostanke delcev! Odvzem vzorca je bil opravljen 23 ur po dogodku (strelih), z rok pa delci odpadejo že po nekaj urah! Kako, da so pri Noviču našli GSR delce? Lahko bi jih dobil v stiku (rokovanje) z uradno osebo – policistom ali v prostoru (možnost je omenjena v mnenju nemškega balistika).

Pojasnilo: Novič se je odzval vabilu policije – nekdo s Kemijskega inštituta ga je prijavil takoj naslednje jutro po strelih pri Via Boni, omenjena je bila »lista za fentanje« . Gre za fiktivno listo, saj liste (papirja) nikjer ni, je le pričanje nekoga (vpletenega?!). Novič zanika, da bi A. Farkašu govoril (spomladi 2014, v nekem lokalu) o kakršnikoli listi, prič o dogodku ni.

Tajnica, ki jo je Jamnik pred smrtjo opozoril naj izprazni njegov predal, če se mu kaj zgodi, je na sojenju povedala, da je bil ob policijski preiskavi predal že prazen. Zelo zanimivo! Policija tega dejstva še ni pojasnila.

Izvedenec Sablič edini zanika možnost pasivne (sekundarne) kontaminacija strelnih delcev

Minorni delci s strelišča, kamor je leto nazaj hodil Novič, so prišli na jakno odloženo na polico, tu ostali in se z jakne prenesli na roko, z roko na glavo – lase, takrat, ko je Novič z njo prišel na policijo – na odvzem vzorca.

Ker so na jakni sledi ostankov različnih vrst(!) streliva, so vsi izvedenci, razen Sabliča, poudarili, da gre za pasivno kontaminacijo oz. veliko verjetnost kontaminacije jakne na strelišču (nemška izvedenca).

Nemška izvedenca sta v poročilu Bavarskega kriminalističnega urada z dne 9.11.2016 napisala:

Ing. Manthei (glede sledi izstrelkov na rokah, laseh): Od odvzema sledi izstrelka po tako dolgem času in brez nadzora kontaminacije oz. čiščenja po našem mnenju NI MOGOČE pričakovati obremenilnih informacij glede podanosti sledi izstrelkov v času storitve kaznivega dejanja.

Dr. GebhartŠtevilo delcev na jakni v veliki meri govori v prid tezi, da ti delci izvirajo iz različnih virov sledi izstrelov (vrst streliva) – in PREJ NE iz streliva kaznivega dejanja.

Sablič trdi, da izvirajo za Noviča obremenilni ostanki strelnih delcev (GSR) prav iz najdenega tulca (drugega tulca ni, ni pištole, ni pojasnila, kje bi jo Novič dobil). Njegova zadnja izjava za POPtv (po zaslišanju dec. 2018), da »je zato Novič strelec« oz. Jamnikov morilec je škandalozna. Gre za neodgovorno in v javnosti tendenciozno stigmatiziranje(!) nedolžnega človeka, saj je VS sodbo razveljavilo in velja danes Milko Novič za nedolžnega dokler mu krivda ni dokazana!

Vprašanje: Kako komentirate izjavo dr. Gebhart z Bavarskega kriminalističnega urada, da »pripisovanje delcev izstrelkov določenemu tulcu s priznanimi znanstvenimi metodami NI MOGOČE?«

Pojasnilo: elementna sestava ostankov po izstrelku (t.i. GSR) je določena s setom vžiga v tulcu, pa tudi z materialom tulca, krogle, sestavnih delov orožja, predhodno izstreljenim strelivom (t.i. spominski učinek). Strelnega orožja (pištole) ni.

Vprašanje: Kam gredo strelni delci ob streljanju naprej, če ni vetra?

Če streljaš v tarčo (naprej) in ni(!) vetra, ne morejo delci leteti nazaj (na hrbet), tudi če si v čepečem položaju. Na zadnji strani Novičeve jakne pa so bili GSR delci številčnejši kot na prsni! Zakaj? Ali zato, ker je bila jakna na strelišču tako zložena ali pa velja Sabličev zakon, da gredo delci tudi nazaj, ko trdi, da so delci na Novičevi jakni s kraja streljanja na Jamnika. Nemški balistik je na sojenju 7.12.2016 z računalniško sliko jasno pokazal kam gredo delci – naprej. Še sodnica Koleta mu je »prisluhnila«.

Vprašanje: Zakaj na fotografiji (!) tulca (dokazni material) ni vidna oznaka streliva z letnico? (takrat je bil Sablič še direktor NFL)

Pojasnilo: Letnica pove za katero strelivo sellier bellot gre.

Starejše strelivo sellier bellot (S&B&P) vsebuje 3 elemente: svinec, barij in kositer (ni antimona),

novejše strelivo S&B vsebuje 3 elemente, svinec, barij in antimon (ni kositra)

Material iz najdenega tulca (poročilo NFL, v poročilu ni datuma analize, na fotografiji tulca ni oznake letnice) je vseboval 4 elemente: svinec, barij, antimon in kositer.

Material iz tulca S&B (233-6362/2014), poslan na nemški urad je bil tu ponovno analiziran. Ugotovljeni so bili 4 vodilni elementi: svinec, barij, antimon in kositer.

Vprašanje: S&B strelivo vsebuje le 3 elemente (svinec, barij in antimon), v tulcu, ki je bil najden na kraju dogodka, pa so štirje elementi: svinec, barij, antimon in tudi kositer. Od kod se je »vzel« kositer? Je to znanstvena fantastika? Sablič je kot znanstveno fantastiko označil razlago izvedencev obrambe (tudi nemških izvedencev?) o pasivni kontaminaciji jakne – za POPtv. Izvedenec kemik dr. Čeh je v mnenju celo napisal, da jakna Bugatti ni bila kraju streljanja pri Via Boni.

Vprašanje: Zakaj poročilo NFL ne navaja datuma analize materiala iz tulca? Če je bil tulec (drugega niso našli) najden na zavarovanem kraju dogodka, bi morala biti vsebina analizirana sočasno z odvzetim vzorcem z Novičevih rok in las, torej decembra 2014??! Vendar datuma ni!

Namig: Je bil tulec mogoče »analiziran« (dodan) kasneje, ko je bila v analizi tudi jakna? Ta decembra sploh ni bila pregledana. Kateri osumljenec pa bi prišel v jakni, v kateri bi prejšnji dan nekoga ustrelil? Ko se je Novič čudil od kod ostanki strelnih delcev na roki (glavi), se je spomnil na jakno, s katero je več kot leto nazaj hodil na strelišče in možnost pasivne kontaminacije. Zato je bila jakna analizirana šele januarja 2015.

 

 

 

Vprašanja predsedniku okrožnega sodišča Marjanu Pogačniku

 1. 1. Zakaj je sodišče angažiralo za izvedenca Franca Sabliča (kot privatnega izvedenca), takrat še uslužbenca policije (direktorja NFL znotraj policijske uprave), ki je skupaj s tožilko predstavljal stranko v postopku in ne strokovno nevtralno osebo?
 2. 2. Zakaj sodišče, kljub izrecni zahtevi obrambe, ni hotelo angažirati tudi izvedenca kemijske stroke (nujnost zaradi razlage kemijske sestave najdenih GSR delcev in opredelitve nujnih pogojev, da je nek delec označen za karakterističnega)
 3. 3. Zakaj kot predsednik sodišča ni prevzel nadzora nad (ne)zakonitostjo dela sodnice v javnosti odmevnega procesa, ob javnih opozorilih v zvezi s sojenjem in očitnim zavlačevanjem, saj se morebitne sledi za pravim morilcem in sodelavci sčasoma zabrišejo.
 4. 4. Zakaj je sodišče ignoriralo posnetke kamer, ki kažejo na organizirano skupino, ki je izvedla umor.
 5. 5. Ali bo prevzel objektivno odgovornost, glede na to, da je VS raztrgalo pravnomočno sodbo.
 6. 6. Kakšne posledice (odgovornost) bodo čutili uslužbenci obeh sodišč, ki so spisali nezakoniti sodbi?
 7. 7. Ali se zaveda kakšne so že posledice za drugo žrtev (žrtveno jagnje) umora Janka Jamnika, za Milka Noviča in njegovo družino?

Zanimivi podatki Preiskovalni sodnik je bil najprej Andrej Baraga (skupaj s tožilko Žgajnarjevo je viden na fotografiji s prizorišča umora naslednje jutro – 17.12.2014), nato je bil zamenjan s Francem Hribarjem, preiskavo pa je prevzel NPU (sicer zadolžen za organiziran kriminal).

Hribar je nesrečno umrl (pri spravilu lesa v gozdu je, novembra 2018, nanj padlo drevo) dobro leto potem, ko se je upokojil in dober mesec pred sojenjem Noviču na Višjem sodišču (22.12.2017). Junija 2015 je Hribar novinarjem izjavil, da je zaslišal čez 50 prič, nobena pa ni obremenila Noviča. Tožilka Žgajnar je zadnji trenutek vložila obtožnico. Zaradi pritiskov iz …?

Tajnica dr. Jamnika je pričala, da je imel g. Jamnik tisti teden (ustreljen je bil v torek, 16.12.2014),  po rokovniku napovedano  tiskovno konferenco. V sredo, 17.12.2014, je bil Jamnikov predal, ob preiskavi, prazen. Kdo ga je izpraznil? Je policija raziskovala?

Zanimivo: Ena luč na parkirišču Via Bone (tista pri kraju umora) v času umora ni gorela!

Twitter   Gregor Golobič‏ @ZaresGregor 22 Dec 2017

More

Gregor Golobič Retweeted  ?MMC RTV Slovenija

Morda bi kakšen medij vendarle seznanil javnost tudi z navedbami izčrpne obrazložitve zdaj potrjene (prvostopenjske) sodbe. Med drugim tudi o najdenem “seznamu za fentanje”…

Vprašanje : Mediji niso pisali o »najdenem seznamu«, saj seznama ni (sploh ni bil najden). Od kod Golobiču informacija, da je najden »seznam za fentanje«? Ali lahko pove, kje se seznam nahaja?

Priča Aleš Farkaš ga ni videl, Novič naj bi le govoril o njem, Novič to zanika, prič, ki bi potrdile, da je Novič o tem govoril Farkašu ni, seznam pa ni najden! Je pa seznam bil argument, s katerim je sodnica utemeljevala večletni pripor za Noviča zaradi ponovitvene nevarnosti!

Da Novič ne more biti morilec, dokazujejo časi v povezavi s kraji sprejetih – poslanih SMS sporočil

 1. 1. poslan SMS neznanca Bartola – 1 uro pred umorom (sprejem doma – zazna Telekom. postaja).
  Novičev odgovor – 11 minut po umoru (odgovor od doma – zazna Telekom. bazna postaja) 
  2. SMS sporočilo neznanca Bartola29 minut po umoru (sprejem zazna privat(!) bazna postaja d.o.o. Varnost na Koprski 94, bližina Via Bone) 
     Novičev odgovor (»Daj mi mir«) – 33 minut po umoru (odgovor od doma zazna Telekom. postaja).

Vprašanje: Kaj naj bi delal Novič pol ure po dogodku, ob 20: 07, v bližini Koprske 94 in kako naj bi mu uspelo v 4 minutah priti domov (odgovor na 2. SMS ob 20.11) na Žaucerjevo, če je policaj, ob rekonstrukciji, potreboval za pot od Novičevega doma do VB (krajša pot), po hribu navzdol, kar 6 minut ?!

Zadnje novice

Sorodne vsebine