11.8 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Vojaški obvezniki bodo z vpisom v vojaško evidenco letos seznanjeni po pošti

Ministrstvo za obrambo bo v naslednjih dneh po pošti posredovalo seznanitve z vpisom v vojaško evidenco več kot 9.000 mladim fantom, rojenim leta 2002, ki bodo oziroma so letos dopolnili 18 let. Z vpisom v vojaško evidenco polnoletni moški državljani postanejo vojaški obvezniki, kar prinaša, skladno z Zakonom o vojaški dolžnosti, določene pravice in dolžnosti. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 pristojne uprave za obrambo letos ne bodo organizirale tradicionalnih skupinskih seznanitev s pravicami in dolžnostmi vojaškega obveznika, kot je bilo to v navadi v preteklih letih po več krajih po Sloveniji.

Zakon o vojaški dolžnosti ne glede na opustitev izvajanja določenih sestavin vojaške dolžnosti v miru določa, da se v vojaško evidenco vpiše vse vojaške obveznike, ki v koledarskem letu dopolnijo 18 let in so sposobni za vojaško službo. Vpis vojaških obveznikov poteka na podlagi podatkov uradne evidence o državljanih. Uprave za obrambo so zato skupaj s Slovensko vojsko ter v sodelovanju z občinami in srednjimi šolami v preteklih letih organizirale posebne dogodke, na katerih so nove vojaške obveznike podrobneje seznanili s pravicami in dolžnostmi, ki jih prinaša vpis v vojaško evidenco. Vojaški obvezniki v miru sicer nimajo posebnih obveznosti do države, vendar se lahko ob povečani nevarnosti napada na državo, neposredni vojni nevarnosti in razglasitvi vojnega ali izrednega stanja vojaška dolžnost znova uvede. Odločitev o ponovni uvedbi izvajanja vojaške dolžnosti je v pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. 

Seznanitve z vojaško dolžnostjo so tudi priložnost, da mladi spoznajo poklic vojaka v službi domovine, vojaško tehniko in oborožitev ter različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko, kot so prostovoljno služenje vojaškega roka, možnost štipendiranja in vojaški tabori, za katere je med mladimi veliko zanimanja. V nekaterih krajih po Sloveniji seznanitve z vojaško dolžnostjo potekajo z ohranjanjem tradicije nabora z okrašenimi vozovi, na katerih se fantom pridružijo tudi dekleta.   

Ob spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa take oblike druženja letos niso mogoče, zato bodo naslovniki na dom prejeli tudi promocijski material s predstavitvijo zaposlitvenih možnosti in drugih oblik sodelovanja s Slovensko vojsko. Vse, ki jih zanima vojaški poklic, vabimo, da obiščejo tudi prenovljeno spletno stran www.postanivojak.si z veliko zanimivimi vsebinami in privlačnimi nagradami ter k spremljanju aktivnosti Slovenske vojske na družbenih omrežjih.  

MO RS

Zadnje novice

Sorodne vsebine