12.7 C
Ljubljana
sobota, 25 marca, 2023

Prijeli smo: Ustvarjanje pogojev za možnosti onesnaženja vode za preskrbo glavnega mesta Republike Slovenije

Piše: Janez Petek

Iz različnih virov je razvidno, da namen sporne gradnje 12 km kanala C0 za pretok kanalizacijskih odplak čez Ljubljano ni v reševanju problema odvoda kanalizacije iz mesta Ljubljane ampak rešuje problem kanalizacijskih odplak iz okoliških krajev občine Medvode in občine Vodice s številnimi kmetijskimi gospodarstvi, dejansko pa življenjsko ogroža mesto Ljubljana s 300.000 prebivalci v njem, saj 4,5 km kanala poteka čez vodovarstveno območje z zajetjem za oskrbo Ljubljane s pitno vodo.

Ustvarjanje pogojev za možnosti onesnaženja vode za preskrbo glavnega mesta Republike Slovenije, ki bi ostalo brez pitne vode,  je zelo podobno legalni in organiziranj sovražni diverzantski aktivnosti, kar opustitve izvedbe zakonsko predpisanih aktivnosti dokazujejo.

Strokovnjaki so ocenili, da nevarnosti onesnaženja ostajajo kljub skrbnemu načrtovanju in izgradnji kanala. Obstaja več vzrokov za nastanek onesnaženja zajetja pitne vode. Potres, skrite napake v materialu, starostno razpadanje, agresivni organski in/ali agresivni kemični vplivi in pojavi, ki jih ne pričakujemo a se lahko pojavijo. Teoretično je lahko vse idealno izračunano, a napake se pojavljajo. Obstoječa zmogljivost čistilne naprave ne bo zadoščala zato je predvideno financiranje nadgradnje iste v okviru projekta CO.

Investitor nima dokazil o lastništvu vseh gradbenih površin. Gradbeni zakon (GZ), člen 45. Za prevaro upravnega organa je projekt razdelil na več enot, vendar nobena ni na nivoju funkcioniranja projekta. Upravni organ bi moral ugotoviti napako in zavrniti prošnje za Integrirano gradbeno dovoljenje (IGD). V vesteh ni opaziti zahteve za IGD, ki je predpisano v primerih ugotavljanja vpliva na okolje. GZ, člen 50. Na osnovi pravnomočnega IGD sme slediti Prijava začetka gradnje. GZ, člen 63.  Gradnja ogrožajočega dela kanala se je začela pred izdajo gradbenega dovoljenja. Vlogo za dodatno zaščito so umaknili, ker bi ARSO zahteval presojo vplivov na okolje. Na MOL in na VOKA se sklicujejo na odstranitev številnih greznic v Ljubljani, vendar ne omenjajo, da se problem mora rešiti na osnovi že nekaj let starega Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ne glede na kvaliteto izgradnje greznic. Zaradi neizpolnjenih pogojev pri izvedbi druge faze evropskega infrastrukturnega projekta Sava-reka, ki povezuje pojave nepravilnosti, je informacijska pooblaščenka pri direktoratu zavrnila prošnjo z utemeljitvijo, da bi razkritje odločitve lahko povzročilo škodo. Nastal bi dvom o nenamenskem, nepreglednem in nezakonitem delovanju organa in vračilo sredstev EU, ki večinsko financira projekt.

Ljubljanski župan Zoran Jankovič vztraja pri izvedbi gradnje na osnovi osporavanih gradbenih dovoljenj. Ostaja nevarnost, da bomo mi  in vse naslednje generacije talci trmoglavosti peščice neodgovornih posameznikov, ki se zaradi pričakovanih denarnih sredstev od EU ali zaradi ohranjanja določenih položajev igrajo z našo pitno vodo. Revizorka ugotsvlja, da sistem presoje vplivov na okolje in sistem izdaje vodnih soglasij nista bila učinkovita in uspešna. Ministrstvo za okolje je ustavilo revizijo. Med obratovanjem kanala so predvideni pregledi s kamero in vsaj enkrat letno pregled vodotesnosti, poleg tega pa še opozorilni sistem za ugotavljanje morebitnega prepuščanja in merjenja pretoka. Frekvenca kontrole kaže na možnost nezanesljive izvedbe, kar je grožnja onesnaženosti pitne vode s fekalijami iz načrtovanega kanala.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine