-1.9 C
Ljubljana
nedelja, 5 februarja, 2023

(PISMO BRALCA) Vladavina prava v Republiki Sloveniji

Piše: Franc Bevc

Zavod za izmero in kataster zemljišč občine Celje, je leta 1963 izmeril mejo na zahodni strani občinske ceste. Leta 2009 so geodeti to mejo izmerili še natančneje. Postala je dokončna, pravnomočna in nespremenljiva.

Na to cesto sta občana zgradila črno gradnjo in vložila tožbo N 58/2012 proti MOC Celje v kateri sta trdila, da je občinska cesta njuna. Sodnica Irena Peer in sodni izvedenec Matej Maligoj sta mejo vzhodne strani ceste določila očitno napačno, na urejeni meji na zahodni strani ceste. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je bil črnograditelj kmet, župan Bojan Šrot pa predsednik Slovenske ljudske stranke.

MOC Celje je izgubila cesto in vložila tožbo N 49/2014 proti 6 lastnikom parcel na zahodni strani ceste češ, da občinska cesta poteka po njihovih parcelah v širini 3 m. Postopek je vodila sodnica Tanja Dolar Božič, sodni izvedenec je bil Tadej Ledinek. Senat Višjega sodišča v Celju v sestavi Tatjane Kamenšek Krajnc, Darje Pahor in Katarine Lenarčič, je v obrazložitvi sodbe N 17/2017 z drugimi besedami zapisal: »Občinski geodeti so leta 1963 napravili napako, ker niso upoštevali geodetske zakonodaje ZEN iz leta 2006 in niso upoštevali elaborata, ki v arhivu GURS sploh ne obstaja« !!!.

Pri uporabi izrednih pravnih sredstev, nam je bil s strani tožilstva, onemogočen dostop do Vrhovnega sodišča, Ustavnega sodišča in ESČP. Nazadnje nam je Okrožno državno tožilstvo v Celju podelilo še »zmoten« status oškodovanca kot tožilca, ki je tudi pravnomočen.

Večje napake v sodbah N 58/2012 in N 17/2017:

  1. okrajna sodnica Irena Peer ni povabila v postopek 6 strank, ki jim je sodno določila mejo,
  2. sodni izvedenec Matej Maligoj je v geodetskem elaboratu spremenil (ponaredil) sodno določeno mejo,
  3. višje sodnice Darja Pahor, Katarina Lenarčič in Tatjana Kamenšek Krajnc in sodni izvedenec Tadej Ledinek ne vedo, da občinski geodeti leta 1963 niso mogli delati po zakonodaji, ki bo sprejeta leta 2006, čez 43 let,
  4. te iste višje sodnice in sodni izvedenec ne vedo, da za to mejo v arhivu GURS ni elaborata, ki bi bil izdelan pred letom 1963,
  5. ustavni sodniki Marijan Pavčnik, Dunja Jadek Pensa in Rajko Knez ne znajo izračunati pritožbenega roka in pritožbo vredno 2.200 EUR zavržejo kot prepozno,
  6. zaradi tega zavrženja, ESČP pritožbo vredno 3.300 EUR zavrže kot nedopustno.

To niso napake ampak naklepna dejanja.

Zaradi tega je 6 strank izgubilo 575 m2 zemljišča, zgraditi morajo novo občinsko cesto po svojem zemljišču (predračun 42.329,12 EUR), poravnati so morali stroške vseh sodb in pritožb, vse do ESČP (cca 20.000 EUR).

Po izrabi vseh rednih in izrednih pravnih sredstev, po 12. letih, po 10 sodbah in 20.000 EUR stroškov, stranke ne vedo, kje poteka uradna meja. Imajo dve nasprotujoči si pravnomočni odločbi. Sodna veja oblasti tega ne želi ali noče razrešiti.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine