11 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

(PISMO BRALCA) Kateri stan je ugrabil RTV Slovenija?

Piše: Stanislav Jesenovec

Kot Slovenec, ki že nad 50 let sodelujem z različnimi občili, se ob vsem dogajanju v naši državi že nekaj časa resno sprašujem, katere medije Slovenci in drugi državljani berejo, gledajo ali poslušajo ter upoštevajo? S kom se pogovarjajo o tem? Občutek imam, da sta zadnji pismi na to temo v Demokraciji zanimiv odziv na ta moja vprašanja. Naj dodam, da v času informativnih oddaj redno spremljam slovenske radijske ter TV programe, pa tudi iz nekaterih drugih držav nekdanje Jugoslavije. Hrvaške, srbske, bošnjaške, črnogorske, žal albansko/šiptarsko ne razumem, sama slika in nastop pa kažeta, da so zelo zavzeti za svoje cilje. Menim, da bi moralo ta jezik znati najmanj pet do deset odstotkov zaposlenih v javnih službah v Sloveniji, ki niso njihovega porekla.

Pri vseh omenjanih javnih TV programih je začutiti, da nesporno služijo trenutni vladni strukturi, puščajo pa tudi objektivno kritičnost opoziciji. Za razumevanje dogajanja v preteklosti in zanke prihodnosti na naših širših tleh pa rad pogledam tudi klene pogovore s po več gosti na Happy TV z voditeljem Marićem, ki jih priporočam tudi drugim Slovencem. Naj vas srbščina ne moti. Protivladnega uredniško-novinarskega navijanja ni nikjer. Urednik je tisti, ki določa usmeritev, novinar pa jo le izvaja. RTV Slovenija je kot javni zavod tisti, ki naj v vsem streže v dobro Slovenije in njenega zamejstva ter ob sedanji internetni tehniki lahko da informacijo kateregakoli značaja vsem prebivalcem sveta. Besedno, glasbeno, slikovno, itn. Slovenščina je v njegovih informativnih oddajah nepojmljivo siromašna. Naloga RTV SVN (SLO je SLOvaščina) je svetovno unikatna in sme in mora biti v dobro le Slovencem in Sloveniji. Kjerkoli in kadarkoli. Kdor želi spremljati katerekoli oddaje tujih radijskih in TV postaj si to željo ali potrebo sedaj z lahkoto izpolni. Voditelj Kdo vam laže na Nova24TV pogosto izpostavlja količino denarja obveznih naročnikov in število zaposlenih za in na tem javnem zavodu. Upravičeno? Število zaposlenih se je povečalo, ker so morali dolgoletne honorarne sodelavce zaposliti. Lahko pa dodam, da sedaj ugotavljam, da sem jaz na RGL dejansko delal za tri do štiri osebe. Pa dvomim, da imam največjo pokojnino. Menim pa, da bi po nekajletni blokadi višine prispevka 12,75 evra za vse programe RTV Slovenija (-e) bilo potrebno le tega zvišati za do pet evrov. Z obvezo, da je najmanj 1 do 1,5 evra za postaje tipa Nova24TV ter za druge javne radijske in TV programe pokrajinskega značaja ter za Radio Ognjišče. Slednje je programsko in izvedbeno dejansko najbolj slovensko. Zdi pa se mi nenavadno, da tim. desni nimajo svojega radijskega

programa. Ko pišem o denarju, se pogosto vprašam, s kolikšnimi popusti predvajajo na RTV Slovenija oglase že bolestno vsiljivih tujih trgovskih hiš? Zagotovo vsi dosegajo ali presegajo 50 odstotkov. Ko omenjam tuje trgovske hiše, sem si 30. aprila ob dolgih vrstah pred njimi postavil še vprašanje, ali so zaposleni tujih proizvodnih podjetjih v Sloveniji morda celo Ownovsko dolžni kupovati pri njih. Naj se vrnem k RTV Slovenija. Pogosto razmišljam o sodelavcih RGL Ljubljana in o njihovem stanu. Kar sem v življenju doživljal širok razpon stanov, njihovih navad, zanimanj in hotenj vseh zvrsti, ocenjujem, da je RTV Slovenija (-je) ugrabil enoten ekonomsko-politični stan. Zakaj? Tudi zato, ker tim. desni tiste, ki so želeli sodelovati z njimi, niso sprejeli med pošteno plačane sodelavce, če pa so, pa so jih za najmanjše vsebinske odklone izločili, ker niso spoštovali priporočila, pa kaj lepega napiši. Ker niso hoteli razumeti razlike med novinarskim in oglaševalskim delom. Izjemi sta bila župan mag. Jože Strgar, MO Ljubljana in župan Vitomir Gros, MO Kranj. Medijski ljudje smo imeli, po trditvi številnih razgledanih ljudi, najširše in najpogosteje odprta vrata, skozi katera smo si lahko pridobili obilo raznoterega znanja in izkušenj, s katerimi bi lahko oziroma smo želeli koristiti tudi tim. desnim. A od njih tudi odgovora na kakršnokoli dopis ne dobimo. Tako pa ni mogoče širiti kroga podpornikov in sodelujočih tudi pri prizadevanjih za objektivno poročanje na javni RTV Slovenija in v drugih občilih.

Stanislav Jesenovec, Zgornje Bitnje

Zadnje novice

Sorodne vsebine