10.3 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Koroška poje 2020: »Luštno je vigred’«

V Domu glasbe v Celovcu bo 8. marca ob 14. 30 potekala Koroška poje 2020.

 

Pod geslom »Luštno je vigred« iz znane po­mladne pesmi bodo 8. marca zapele skupine južne Koroške v različnih zasedbah. Mešani zbor Podjuna nam bo predstavil del svojega let­nega koncerta iz leta 2019, Moški zbor Trta iz Žitare vasi, skupina akzent iz Ledinc in Zbor višje stopnje ZG in ZRG za Slovence bodo segli v svojo bogato zakladnico pesmi, iz katere nam bodo predstavili svoje najlepše. Koroški glasbe­nik in skladatelj Tonč Feinig se nam bo predsta­vil v dvojni vlogi: kot pianist in pevec.

Ker je 8. marca tudi mednarodni dan žena, se je naravnost ponudila ideja, da na tem koncertu iz­vedemo Venec koroških ljudskih pesmi, ki ga je leta 1955 v Kropi napisal skladatelj Jože Ga­šperšič za ženski pevski sestav in veliki orkester. Venec zaradi skladateljeve prezgodnje smrti do­slej ni bil predstavljen občinstvu in bo doživel svojo krstno izvedbo tako šele zdaj, v letu 2020. Skupno ga bosta izvajala ženski zasedbi Pev­skega društva Sele in Koledve Kropa (Slove­nija) z instrumentalno spremljavo, ki jo je po partituri za veliki orkester predelal Egi Gašper­šič. Izvedbi se bodo pridružili člani Slovenske filharmonije in pianistka Ana Tijssen, vodil pa jih bo dirigent Roman Verdel.

Na koncertu se bomo spomnili tudi dveh letos umrlih glasbenih ustvarjalcev: Jožka Kovačiča in Jožeta Ropitza. Glasbeni pedagog, zbiratelj ljudskih pesmi in zborovodja Jožko Kovačič je več let z nami vsebinsko pripravljal osrednje koncerte Koroška poje, ter prevzel tudi vodstvo združenih zborov pri zaključnih pesmih. Sode­loval je pri pripravah in urejanju notnih zbirk, med drugim je uredil obširen glasbeni opus dr. Franceta Cigana, ki ga je KKZ izdala v 11 knjigah. Nekaj let je bil tudi odbornik Krščanske kulturne zveze.

Duhovnik, škofijski kantor, skladatelj, zboro­vodja in pedagog Jože Ropitz, prav tako odbor­nik Krščanske kulturne zveze, je bil avtor impozantnega kompozicijskega opusa. Med drugim so prav za koncerte Koroška poje nastale kantate Reke mojega življenja (1993), Žena – mati (1999) in O tebi pojem, pomlad (2004). Za svoje dolgoletno delovanje na področju cer­kvene in posvetne glasbe je leta 2006 prejel Tisc­hlerjevo nagrado.

Obema se iskreno zahvaljujemo za dolgoletno dobro sodelovanje, za vse lepe trenutke, ki smo jih doživeli z njima in ob njuni glasbi.

Slovenska pesem je duša Koroške in se razvija dalje skozi desetletja in stoletja, po zaslugi po­sameznikov in idealistov, številnih zborov in sku­pin, zborovodij, ki jo gojijo in predajajo iz roda v rod.

Pozdrav vigredi naj bo tudi prisrčen pozdrav vsem, ki pridejo na ta koncert in z nami preživijo lep popoldan ob poslušanju znanih in novih pesmi v raznih priredbah in pevskih ter glasbe­nih sestavih. Tako se bo pokazala vsa raznolikost in razsežnost pevskega in glasbenega ustvarja­nja na Koroškem.

NASTOPAJO:

• MePZ Podjuna, Pliberk

• MoPZ Trta, Žitara vas

• Skupina akzent, Ledince

• Zbor Višje stopnje Slov. gimnazije

• Tonč Feinig, klavir in glas

 

Venec koroških ljudskih pesmi za ženski zbor, godalni kvintet in klavir izvajajo:

• ŽePZ PD Sele in ŽePZ Koledva Kropa

• Ana Tijssen (klavir)

Člani Slovenske filharmonije

Zadnje novice

Sorodne vsebine