10 C
Ljubljana
sreda, 14 aprila, 2021

Civilna iniciativa ZA UPOKOJENCE: Direktor ZPIZ zavaja slovensko javnost

Na TV Slovenija dne 11.11.2019, v oddaji Tednik, je generalni direktor ZPIZ Marijan Papež zavajal slovensko javnost, ko je trdil, da upokojenci z zahtevami po izredni uskladitvi za 7,2 odstotka pretiravamo in da pokojninska blagajna tega denarja nima. Izjavil je celo, češ kaj si upokojenci sploh predstavljamo, saj je bila letos izplačana redna uskladitev, konec leta sledi še izredna uskladitev za 1,5 odstotka in naslednje leto še redna uskladitev okoli 3 odstotke.

 

Te navedbe Papeža na videz zvenijo, kot da upokojenci  zahtevamo preveč, kot nekaj kar nam ne pripada in da so naše zahteve pretirane.

Dejansko stanje pa je seveda povsem drugačno, saj se pokojnine zaradi varčevalnih ukrepov v zadnjih desetih letih niso ustrezno usklajevale z rastjo plač in življenjskih stroškov. Temu lahko rečemo, da si je država izposodila nekaj milijard evrov pri upokojencih za sanacijo svoje zgrešene politike, za katero pa nikakor niso krivi upokojenci. Konkretno gre za 7,2 odstotka, ki jih država trenutno dolguje upokojencem.

Papež pravi, da z našimi zahtevami ogrožamo delovanje pokojninske blagajne, podobno mu je v oddaji pritrdil tudi državni sekretar Tilen Božič. Pri tem se je treba vprašati, ali niso ZPIZ in vlada zadolženi za izvajanje zakonov, v tem primeru ZPIZ-2? Od raznih vlad smo se že kar navadili, da kršijo lastne zakone, vendar pa, da si direktor ZPIZ dovoli napad na legalne in legitimne zahteve upokojencev, je pa res malo preveč. Papežu svetujemo, naj najprej pripravi predlog, da se očisti pokojninska blagajna vseh »upravičencev pokojnin«, ki ne temeljijo na vplačanih pokojninskih prispevkih, in jih prenesejo na za to pristojna ministrstva. Prepričani smo, da bi samo s tem ukrepom pridobili dovolj sredstev za celotno izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka.

Sloveniji najbolj podoben pokojninski sistem imajo v sosednji Avstriji, od katere bi se lahko marsikaj naučili. Ko primerjamo koliko znašajo pokojnine v odnosu na BDP v Sloveniji in vzporedno v Avstriji ter EU, se lahko kar primemo za glavo.

Pokojnine v BDP: Slovenija 9,8 odstotka, Avstrija 14,5 odstotka, povprečje EU 12,6 odstotka. Iz teh primerjav se vidi, da dajo v Avstriji za pokojnine kar 48 odstotkov več sredstev kot v Sloveniji. Zato ti podatki še dodatno kažejo, da so pri nas upokojenci postali ne samo drugorazredni, temveč kar tretjerazredni državljani.

Dovolj nam je tega, da se varčuje predvsem na upokojencih, čeprav je kriza že davno mimo. Nezaslišano pa je, da si celo direktor ZPIZ dovoli javno izjavljati, da je kršenje zakonov, kot je v tem primeru neustrezno usklajevanje pokojnin, nekaj povsem normalnega.

Civilna iniciativa ZA UPOKOJENCE

Kajtimir Kunc

Odziv ZPIS na izjavo Civilne iniciative Za UPOKOJENCE z dne 14. 11. 2019

Spoštovani, v zvezi z izjavo Civilne iniciative ZA UPOKOJENCE GRE z naslovom: Direktor ZPIZ zavaja slovensko javnost, objavljen na Demokracija.si dne 14. 11. 2019, podajamo nestrinjanje z podano izjavo.

Uvodoma pojasnjujemo, da na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s Papežem na čelu si in smo se ter si bomo še nadalje prizadevali, da se pokojnine usklajujejo po sistemskem zakonu in podpiramo tudi izredno usklajevanje, seveda v odvisnosti od finančnih zmožnosti države. Vsako leto smo v Letnem poročilu v poglavju Gmotni položaj upokojencev izpostavili problematiko neusklajevanja  pokojnin. 

Nadalje pojasnjujemo, da 7,2 odstotna uskladitev pokojnin, pomeni na letni ravni približno 370 milijonov evrov, predvidena redna uskladitev v mesecu februarju za približno 3,5 odstotka pa pomeni na letni ravni, približno 180 milijonov evrov, kar skupaj znese na letni ravni približno 550 milijonov evrov. To vsekakor ni vzdržno za pokojninsko blagajno in ne gre za zavajanje Papeža ali kogarkoli drugega.

Navedeni predlogi niso konstruktivni predlogi, ampak populistični in po nepotrebnem vnašajo nemir med upokojence in ostale ljudi. Pri odhodkih pokojninske blagajne je potrebno upoštevati tudi fiskalno pravilo in odlok o okviru sredstev, ki določa zgornjo mejo možne porabe sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Še ob navedbi v prispevku: “Papežu svetujemo, naj najprej pripravi predlog, da se očisti pokojninska blagajna vseh »upravičencev pokojnin«, ki ne temeljijo na vplačanih pokojninskih prispevkih, in jih prenesejo na za to pristojna ministrstva.”

Zavod je izvajalec obveznega zavarovanja in ne predlagatelj zakonov in s tem pozivom, če so res prepričani, da bodo s tem prihranili veliko sredstev, naj se obrnejo na pristojna ministrstva in opredelijo katere kategorije upravičencev bi radi prenesli. Da pojasnimo, da gre to za  obveznost državnega proračuna v skladu s 161. členom ZPIZ-2, v katerem so navedene vse kategorije, ki so del  obveznosti državnega proračuna.

Zadnje novice

Sorodne vsebine