10.9 C
Ljubljana
torek, 27 septembra, 2022

»V Sloveniji se medijski prostor še vedno sooča s problemi nedokončane tranzicije«

Piše: Lucija Kavčič

O Fakulteti za medije, njenih študijskih programih in letošnjem vpisu nanjo smo se pogovarjali z dr. Matevžem Tomšičem, sociologom, predavateljem ter predsednikom Združenja novinarjev in publicistov. Poudaril je, da je zelo pomembno, da obstaja možnost izobraževanja ustvarjalcev medijskega prostora na različnih akademskih ustanovah.

Demokracija: Poteka vpis še zadnjih študentov na Fakulteta za medije (FAM). Koliko je letos novih študentov in kakšne smeri izbirajo?

Dr. Matevž Tomšič: Fakulteta za medije ponuja študentom štiri študijske programe. Na prvi stopnji je to visokošolski strokovni program mediji in novinarstvo, na drugi stopnji sta to magistrska programa mediji in novinarstvo ter strateško komuniciranje, vertikalo pa na tretji stopnji končuje doktorski program strateško komuniciranje in menedžment. Pomembna novost je, da sta letos dodiplomski in podiplomski program mediji in novinarstvo pridobila koncesiji, kar pomeni, da sta za študente brezplačna.

Vpis v študijsko leto 2022/23 se v primerjavi z letom 2021/22 povečuje. Vpisni postopki potekajo prav zdaj in se bodo končali konec septembra, zato bodo dokončne številke znane po tem datumu.

Demokracija: Vam je ostalo še kaj prostih mest?

Dr. Matevž Tomšič: Kot rečeno, vpisni postopek še ni končan. Na visokošolskem strokovnem programu mediji in novinarstvo je prijav že sedaj več, kot je razpisanih mest (zato predvidevamo, da bodo vsa mesta zapolnjena). Na vseh drugih programih pa so mesta še prosta.

Demokracija: Česa se bodo študenti pri vas naučili?

Dr. Matevž Tomšič: Vsi naši programi so po svoji vsebinski zasnovi edinstveni in kot takšni pomenijo obogatitev slovenskega visokošolskega prostora, sploh kar zadeva izobraževanje na medijskem področju. Tako denimo dodiplomski progam mediji in novinarstvo temelji na kombinaciji praktičnih znanj in poznavanja različnih disciplinarnih področij. Njegov namen je izobraziti vsestranskega ustvarjalca medijskih vsebin.

Magistrski program mediji in novinarsko pomeni njegovo vsebinsko nadgradnjo, saj ponuja kompleksna znanja, povezana z delovanjem medijev v sodobnem svetu. Na ta način usposobi študente za opravljanje najbolj kreativnih nalog v procesih medijske produkcije, denimo tistih, povezanih z novinarsko-uredniškim delom. Študij na FAM je podlaga za uspešno kariero na medijskem področju, saj pomaga izoblikovati medijskega ustvarjalca, ki ima visoko raven znanja ter je ob tem zavezan najvišjim etičnim in profesionalnim standardom, katerih osnova je odgovornost do javnosti.

(Foto: FAM)

Demokracija: Ali lahko preko FAM študenti vpišejo tudi program ERASMUS +, koliko jih je odšlo na izmenjave letos in koliko tujih študentov gosti FAM letos? 

Dr. Matevž Tomšič: Seveda se lahko študenti FAM udeležujejo mednarodnih izmenjav, tudi tistih v okviru programa ERASMUS+. S tem pridobijo koristne študijske in tudi življenjske izkušnje, povezane z bivanjem v tujini. Letos se je en študent FAM udeležil te izmenjave, iz tujine pa so na FAM prišli štirje.

Demokracija: Kakšna je prihodnost slovenskega medijskega prostora in kaj lahko k njej prinese študij na FUDŠ?

Dr. Matevž Tomšič: Medije pogosto predstavljajo kot t. i. četrto vejo oblasti. To pomeni, da imajo izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju demokratične ureditve, saj izvajajo nadzor nad delovanjem nosilcev oblastih funkcij in vseh drugih, ki imajo moč in vpliv v družbi. Da bi lahko opravljali svojo demokratično funkcijo, pa morajo biti medijski ustvarjalci sami zavezani vrednotam, na katerih temelji sodobna demokracija. Predvsem morajo na prvo mesto postavljati interes javnosti, ne pa političnih ali drugih elit.

V Sloveniji se medijski prostor še vedno sooča s problemi nedokončane tranzicije. Opraviti imamo z visoko stopnjo medijske koncentracije in spolitiziranosti. Preveč je pristranskosti in manipulacij v medijskem poročanju. Problematična je tudi situacija glede izobraževanja bodočih novinarjev, kjer je do nastanka FAM obstajal monopol ljubljanske univerze. In to močno zaznamuje stanje duha v novinarskih krogih. Zato je zelo pomembno, da obstaja možnost izobraževanja ustvarjalcev medijskih vsebin na različnih akademskih ustanovah, ki ponujajo nove, inovativne pristope na tem področju. V tem smislu pomenijo študijski programi na FAM veliko dodano vrednost.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine