-1.9 C
Ljubljana
nedelja, 5 februarja, 2023

V občini Litija je zelo pomemben pozitivni demografski trend in uresničeni so številni projekti

Piše: Vida Kocjan

Župan Franci Rokavec občino Litija vodi že četrti mandat, in to zelo uspešno. Pomembna mu je skrb za skladen in enakomeren razvoj celotne občine, sodeluje z mladimi in s starejšimi, spoštuje in ceni družinske vrednote ter je odgovoren do okolja, v katerem živimo. Vse to se kaže tudi v delu in uspehih občine.

Demokracija: Končujete svoj četrti županski mandat. Kako je s projekti, ste zadovoljni z doseženim?

Rokavec: Ne samo s projekti, zelo pomemben je pozitivni demografski trend v občini, s katerim se lahko pohvalimo. Prav gotovo moramo vse svoje cilje v prihodnje usmeriti v nadaljevanje tega. Ne samo v smislu priseljevanja, temveč tudi zmernega naravnega prirasta prebivalstva, ne samo v mestu Litiji, pač pa tudi na oddaljenem podeželskem območju. Na to smo zagotovo ponosni.

Franci Rokavec, župan občine Litija, je človek dialoga, strpnosti in povezovanja, zna prisluhniti ljudem v njihovih stiskah, je velik domoljub in izredno uspešen župan. (Foto: Polona Avanzo)

Drugi zelo pomemben kazalnik je stalno zmanjševanje števila brezposelnih, ki je pod povprečjem Republike Slovenije.
In tretji zelo pomemben kazalnik razvoja občine, ki ga zasledujemo, je v tem, da ustvarimo pogoje za povečanje zaposljivosti na našem območju. To je tam, kjer posameznik živi.

Tako smo v tem mandatu zagotovili okoli 98-odstotno pokritje občine z optičnim omrežjem. o je zelo pomembno izhodišče za prihodnost razvoja mlajše generacije v občini.

Demokracija: Kaj pa druga infrastruktura?

Rokavec: Za doseganje kazalnikov uspešnosti občine je najpomembneje, da smo veliko vlagali v ureditev osnovne infrastrukture. Na področju družbenih dejavnostih so to šole, vrtci, v mestu Litiji Medgeneracijsko središče Šmelc, tudi ustrezna zdravstvena oskrba, zdravstveni dom z možnostjo širitve v satelitski urgentni center. Obsežna so bila tudi vlaganja v komunalno infrastrukturo, kjer imamo 500 km lokalnih cest in javnih poti, pa tudi v zagotavljanje ustrezne oskrbe z vodo. Tako pri cestni infrastrukturi in oskrbi z vodo je še nekaj dela, kar pa bo stalna skrb občine.

Zelo pomembna je bila tudi vzpostavitev Gimnazije Litija in izobraževalnega centra Geoss, ki zagotavlja izobraževanje odraslih s srednješolskim in z višješolskim programom, ki ju bodo v prihodnjem letu nadgradili še z visokošolskim programom.

To so osnovni okvirji, ki poleg pogojev za delovanje društev na področju športa, kulture in sociale, zaščite in reševanja zagotavljajo tudi primerno življenjsko okolje občankam in občanom.

Demokracija: Kateri projekti so ta čas v teku?

Rokavec: Končali smo s celovito obnovo devetletke na Dolah in z zgraditvijo nadomestnega vrtca Najdihojca v Litiji. Zdaj smo na začetku nove investicije, nadomestne podružnične šole, treh oddelkov vrtca in večnamenskega prostora, dvorane in telovadnice v Hotiču. Tako bomo tudi na tem delu našega podeželja na eni lokaciji uredili potrebno družbeno infrastrukturo.

Odprtje vrtca Najdihojca v Litiji je navdušilo številne starše in otroke. (Foto: Jure Makovec/STA)

Demokracija: Veliko je narejenega tudi na področju športa, kar je širše znano.

Rokavec: Tako je. Pri tem lahko izpostavim državno kolesarsko povezavo Ljubljana–Litija, kjer smo letos po desnem bregu Save odprli približno 5 km dolgo traso za kolesarje. Odprli smo tudi kolesarski poligon, imenovan pumtrack, v Litiji, uredili odbojkarsko igrišče, zagotovili umetno travo na nogometnem igrišču v Litiji, zgradili prepotrebne garderobne prostore v športno-rekreacijskem centru v Jevnici in obnovili streho na športnem domu v Kresnicah. Veliko smo vlagali v športno infrastrukturo, kar je zelo pomembno, saj tudi s tem zagotavljamo, da se mladi dobro počutijo v naši sredi in imajo možnosti za športno udejstvovanje na posameznih področjih. Naša velika in pomembna prioriteta pa ostaja obnova glavnega nogometnega igrišča, ob katerem želimo dograditi še atletsko stezo.

Demokracija: Kako je s podjetji v občini in z gospodarskimi conami?

Rokavec: Naš največji gospodarski subjekt je Predilnica Litija, ki zaposluje okoli 360 ljudi. Sledijo Gradbeno podjetje Trgograd, Kovinska galanterija KGL, Omahen transport, Industrija apna Kresnice ter še vrsta srednje velikih podjetnikov in obrtnikov, ki delujejo razpršeno po celotnem območju občine. V celoti smo končali prvi del poslovne cone v Zagorici in se pripravljamo na ureditev drugega dela v obsegu približno devet hektarjev površin. Pri tem upamo, da bomo lahko uspešno črpali tudi nepovratna sredstva iz Sklada za pravični prehod premogovnih regij, ki je evropski sklad s pomembnimi sredstvi za prestrukturiranje premogovnih regij.

Demokracija: Kako pa je sicer s črpanjem evropskih sredstev?

Rokavec: V zdajšnji finančni perspektivi, ki se izteka, smo počrpali vsa sredstva. Hkrati je občina Litija zanimiva posebnost, saj je edina, ki je z novo finančno perspektivo prešla iz Zahodne v Vzhodno kohezijsko regijo. Zato si zdaj iz tega nadejamo tudi nekaj več sredstev. Letos smo intenzivno pripravljali nove primerne projekte, predvsem take, ki pomenijo širitev vodovoda Litija–Šmartno in povezavo z manjšimi vodovodnimi sistemi v obeh občinah. Pripravljamo še nadgradnjo čistilne naprave v Litiji in zgraditev nove čistilne naprave 1.100 populacijskih enot (PE) v Kresnicah. V pripravi je še nekaj vodovodnih sistemov v občini.

Skupaj z državo pa pripravljamo tudi okvire za celovito ureditev železniške postaje v Litiji, ki je četrta najbolj frekventna postaja po dnevni migraciji potnikov v Sloveniji, zato jo je nujno treba posodobiti.
V sklopu investicije bo že prihodnje leto zgrajen tudi dodaten odstavni tir, s čimer bo vzpostavljen sistem primestnega železniškega prometa. S tem bo mednarodna linija sproščena in bo tako omogočen nemoten pretok po glavnem železniškem koridorju Ljubljana–Zidani Most–Maribor.

Kolesarski poligon, imenovan pumtrack, je prava poživitev za občino Litija. (Foto: Jure Gasparič)

Demokracija: Kako pa je s stanovanji v vaši občini?

Rokavec: V preteklih letih je bilo zgrajenih več stanovanj, tudi oskrbovanih stanovanj. Obstaja povpraševanje tudi po neprofitnih socialnih stanovanjih in nasploh so velike potrebe po novih stanovanjih. Pričakujemo, da se bosta tudi pristojna republiška sklada, nepremičninski in stanovanjski, opogumila za vlaganje tudi na območju naše občine. Zdaj postopoma obnavljamo starejšo stanovanjsko stavbo – nekdanjo vilo na levem bregu reke Save in jo preurejamo v bivalne enote in neprofitna stanovanja. Obstaja še nekaj možnosti za graditev individualnih hiš predvsem na t. i. litijski Dobravi, ostaja še nekaj občinskega zemljišča, kar omogoča pridobitev dodatnih stanovanjskih kapacitet.

Demokracija: Kakšen je občinski letni proračun?

Rokavec: Z vsemi sredstvi, ki jih občina pridobi na razpisih za posamezne projekte, se ta giblje okoli 23 milijonov evrov. Iz povprečnine, kar je naš osnovni proračunski vir, pa je sredstev okoli 12 milijonov evrov.

Demokracija: Ste zadovoljni s povprečnino, ki jo je zdaj postavila nova vlada?

Rokavec: Nikakor ne. To bo zagotovo pomenilo težave, manj bo sredstev za investicije in druge občinske projekte. Pri nas je zelo uspešen brezplačni prevoz za starejše občane, ki smo ga omogočili skupaj z Zavodom Sopotniki, ali pa brezplačni javni prevoz na relacijah Gabrovka–Litija in Litija–Hotič–Vače. Slednje je zelo pomembno, saj tako tudi oddaljenim krajem v občini zagotavljamo ustrezen javno dostopen prevoz. Izpostavim naj še pomoč na domu in e-oskrbo. To so nadstandardne storitve, ki bi jih morali reševali v okviru zakona o dolgotrajni oskrbi, pa jih žal ne rešujemo, ker se zakon še ne izvaja oz. je začetek izvajanja preložen. Zagotovo so te storitve nadvse dobrodošle za naše občane in občanke. Uporabniki so neizmerno hvaležni občini, da jim to omogoča. Bo pa občina s tem težko nadaljevala v takem obsegu, če bo sredstev iz povprečnine manj.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine