6.2 C
Ljubljana
četrtek, 6 maja, 2021

Ilegalni prehodi meje v tem letu

Policija je letos do konca junija obravnavala 4993 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za 12,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Pakistana in Afganistana, ki predstavljajo več kot tri četrtine vseh nezakonitih migrantov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 1766 migrantov.

 

Kot ugotavlja policija, se je letošnji januar začel z večjim številom ilegalnih prehodov od enakega obdobja lani, nato pa so na upad števila migrantov vplivale tudi razmere zaradi izbruha epidemije covida-19.

“Enako velja tudi za število zavrnitev vstopa državljanov tretjih držav. Bistvena sprememba je zmanjšanje števila na mejah, sprva zaradi stečaja našega letalskega prevoznika, nato pa tudi zaradi omejitev letalskega prometa zaradi omejevanja epidemije,” so pojasnili v junijskem poročilu o migracijah.

Število nezakonitih prehodov se je po podatkih policije nekoliko začelo povečevati maja, ko je bilo najvišje v prvih petih mesecih. Policisti so maja našteli 903 nezakonite prehode. Še več nezakonitih prehodov, 1689, pa so zaznali minuli mesec.

Drugačna je tudi struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu, saj je opazno močno zmanjšanje števila Alžircev, ki so se preusmerili drugam, ter povečanje števila državljanov Maroka in Afganistana.

Po podatkih policije se je zmanjšalo število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Pakistanci v veliko manjši meri izrazijo namero kot Maročani in Alžirci, večina pa jih po nastanitvi v azilnih zmogljivostih nadaljuje pot v svoje dejanske ciljne države. To velja predvsem za državljane Maroka.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 3118 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško (3100). Na tej meji je bilo največ vrnjenih državljanov Pakistana, in sicer 1146.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov v prvih šestih mesecih letos glede na državljanstvo, po policijskih upravah in o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 27. julij 2020.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih šestih mesecih 2020 in 2019 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Pakistan        1264    1220
Maroko         1281    534
Afganistan        719    495
Alžirija         387    997
Irak           180    312
Hrvaška         226    114
Egipt          155     75
Sirija          121    234
Bangladeš        173    307
Iran           81    307
ostali          406    1102
----------------------------------------
skupaj         4993    5697

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih šestih mesecih 2020 in 2019 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Ljubljana        1889    1353
Koper          1404    1981
Novo mesto       1255    1556
Maribor         257    495
Murska Sobota       95     93
Nova Gorica        46    117
Celje           45     96
Kranj           2     6

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih šestih mesecih 2019 in 2020

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2019   2020       2019   2020
----------------------------------------------------------------
Italija      147   291        51    5
Avstrija      37    15         9    5
Hrvaška      14    9       3474   3100
Madžarska      1    7         0    1
letališče     137    70        17    7
----------------------------------------------------------------
skupaj      336   392       3551   3118

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v 2019 in prvih šestih mesecih 2020

                    število
status               2019    2020
                 celo leto šest mesecev
-----------------------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek      39     22
ponovni postopek           56     16
rešene zadeve            3838    1352
priznan status            85     70
zavrnjene prošnje          128    116
ustavitev postopka         3273    541
zavržene prošnje           352    903
preselitev               0     0
relokacija               2     0
-----------------------------------------------------------
skupaj vlog             3821    1476

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 27. 7. 2020

nastanitev          število
-------------------------------------
azilni dom            104
Kotnikova ulica, Ljubljana    53
Logatec              18
razseljeni            25
ostalo              78
-------------------------------------
skupaj              278

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 27. 7. 2020

nastanitev            število
-----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana     10
integracijska hiša Maribor      30
stanovanja, ki jih določi vlada    9
azilni dom               0
Kotnikova ulica, Ljubljana       1
Logatec                0
dijaški domovi             7
zasebna nastanitev          586
tujina                133
-----------------------------------------
skupaj                776

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Zadnje novice

Sorodne vsebine