9.1 C
Ljubljana
nedelja, 11 aprila, 2021

Stanje prometne varnosti se je v letošnjem prvem polletju na območju PU Maribor poslabšalo

Na območju Policijske uprave Maribor smo v obdobju med 1. 1. in 15. 7. 2020 obravnavali 1.473 (1.873) ali 21 % manj prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah je 11 (6) udeležencev umrlo, 34 (53) je bilo hudo telesno poškodovanih in 410 (683) lahko telesno poškodovanih.

V  prometnih  nesrečah  je  bilo  v navedenem obdobju na območju Policijske uprave  Maribor  udeleženih  69  (80)  ali  14  %  manj voznikov enoslednih motornih vozil, od tega 27 (56) voznikov motornih koles in 42 (24) voznikov mopedov.  Glede  na  primerjalno  obdobje leta 2019 so bile hujše posledice prometnih  nesreč,  v katerih so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil.  V  prometnih nesrečah so umrli 3 (2) vozniki motornih koles, 3 (10) so  bili  hudo  telesno  poškodovani in 15 (27) lahko telesno poškodovanih.

Prav  tako je v prometnih nesrečah umrl 1 (1) voznik mopeda, 7 (4) voznikov mopeda  je  bilo  hudo  telesno  poškodovanih  in  23  (14)  lahko  telesno poškodovanih.

Najpogostejši  vzroki  prometnih  nesreč  z  udeležbo  voznikov  enoslednih motornih  vozil  so  bili  neprilagojena  hitrost,  neupoštevanje  pravil o prednosti  in  nepravilna  stran ali mer vožnje. Po starosti so med vozniki motornih  koles izstopale starostne kategorije voznikov nad 24 do 44 let in nad 54 do 64 let, med vozniki mopedov pa vozniki starosti nad 44 let.

Na  območju  Policijske  uprave  Maribor je v enakem obdobju izstopala tudi prometna  varnost  kolesarjev.  V  prometnih nesrečah je bilo udeleženih 84 (133)  ali  37 % manj kolesarjev, od katerih so 3 (1) umrli, 8 (20) je bilo hudo telesno poškodovanih in 60 (93) lahko telesno poškodovanih.

Najpogostejši  vzroki  prometnih  nesreč z udeležbo kolesarjev so bili prav tako  neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran  ali smer vožnje. V prometnih nesrečah so bili najpogosteje udeleženi kolesarji, stari nad 54 let.

Vse   navedene  vrste  udeležencev  cestnega  prometa  so  velikokrat  sami povzročitelji  prometnih  nesreč,  v katerih so udeleženi. Vozniki motornih koles  so  v tem obdobju povzročili 48 % (52 %) prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi, vozniki mopedov 64 % (58 %), kolesarji pa 65 % (62 %).

Pri  nadzoru cestnega prometa smo ugotovili 160 (193) ali 17 % manj kršitev voznikov motornih koles, 214 (218) ali 2 % manj kršitev voznikov mopedov in 779 (654) ali 19 % več kršitev kolesarjev.

Za  varno  udeležbo  v  cestnem  prometu voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo:

   –           spoštovanje cestno-prometnih predpisov (predvsem upoštevanje omejitev hitrosti  ter  prilagoditev  hitrosti  razmeram  v  prometu, na cesti oziroma  svojim  sposobnostim, saj so hitrost in s hitrostjo povezani vzroki  najpogostejši  vzroki  prometnih  nesreč  z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil);

   –           dosledno  uporabo  ustrezne  zaščitne  opreme in predpisane zaščitne čelade  (ki  v  primeru  udeležbe  v  prometni  nesreči  vplivajo  na zmanjšanje telesnih poškodb);

   –           nošenje  svetlih  odsevnih  oblačil  za povečanje vidnosti v cestnem prometu  ter  dosledno uporabo predpisanih luči (zaradi ožje silhuete so  vozniki enoslednih motornih vozil za druge udeležence manj vidni, kot  ostala širša vozila, kar pa je ključnega pomena za pravočasno in pravilno reagiranje v cestnem prometu);

   –           vožnjo  enoslednega  motornega  vozila  le v ustreznem psihofizičnem stanju  (vožnja  pod  stresom,  utrujenostjo ali pod vplivom alkohola oziroma   drugih   psihoaktivnih   snovi   je   izjemno   nevarna  in nesprejemljiva) ter

   –           vožnjo  le  tehnično brezhibnega motornega vozila (posebno pozornost naj  namenijo  rednemu  preverjanju tehnične brezhibnosti, še posebej stanju pnevmatik, zavoram, svetlobnim telesom, in stanju verige).

Kolesarjem za varno udeležbo v cestnem prometu svetujemo:

   –           da  spoštujejo cestno-prometne predpise (prilagodijo hitrost vožnje, upoštevajo  prometno signalizacijo in pravila o prednosti, pravočasno nakažejo spremembo smeri vožnje in se temeljito prepričajo o varnosti manevra – če je treba, se naj zaradi lastne varnosti raje ustavijo in pustijo vozilo/a mimo),

   –           da  dosledno  uporabljajo  prometne  površine  namenjene  kolesarjem (označene  s  predpisanimi  prometnimi znaki in označbami na vozišču) ter  vozijo po desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje, po  vozišču  pa  ob desnem robu vozijo le, ko ni posebnih kolesarskih površnih;

   –           da se na pot s kolesom odpravijo v ustreznem psihofizičnem stanju;

   –           da uporabljajo ustrezno opremljena in tehnično brezhibna kolesa;

   –           da zaradi stabilnosti nikoli ne izpuščajo krmila kolesa dvigujejo nog s pedal;

   –           da  ne  potiskajo  ali  prevažajo  predmetov,  ki bi jih ovirali pri vožnji,  ali  vozijo drugih oseb (razen v primerih in na način, ko je to  z zakonom dovoljeno – npr. prevoz otrok), prtljago pa vozijo v za to namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažniku;

   –           da ne vodijo, vlečejo ali potiskajo drugih vozil ali se pustijo vleči oziroma potiskati;

   –           da  se pri vožnji v parih ali skupinah vozijo drug za drugim (izjema velja  le  na  kolesarski  poti, na kateri lahko dva kolesarja vozita vzporedno, če širina poti to omogoča).

Posebej  pozorni  morajo  biti  na  voznike  enoslednih  motornih  vozil in kolesarje tudi drugi vozniki motornih vozil, ki se morajo zavedati, da je pomladanskih,   poletnih  in  jesenskih  mesecih,  še  posebej  ob  ugodnih vremenskih  razmerah,  udeležba  teh  v cestnem prometu zelo velika. Zaradi tega vsem voznikom motornih vozil svetujemo:

   –           strpno vožnjo in dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov (še posebej   glede   hitrosti,   upoštevanja   prednosti,   pravočasnega nakazovanja   spremembe  smeri  z  utripalkami,  vožnjo  v  ustreznem psihofizičnem stanju ipd.) ter

   –           pozorno  spremljanje  prometa, še posebej na nepreglednih delih cest ali  v  križiščih,  tako da bodo voznika enoslednega motornega vozila ali kolesarja lahko pravočasno opazili in tudi varno reagirali.

Vir: Policijska uprava Maribor

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine