9 C
Ljubljana
nedelja, 11 aprila, 2021

Kazensko ovaden direktor javnega zavoda

Gospodarski   kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije  Policijske uprave  Koper  so  konec  leta  2018 zaključili predkazenski postopek zoper direktorja  in  njegovega  nekdanjega ožjega sodelavca, oba v času storitve kaznivega  dejanja  zaposlena  v  enem  od  javnih  zdravstvenih zavodov na območju  PU  Koper. Predkazenski postopek se je pričel na podlagi obvestila KPK.

S  kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljeni direktor javnega zdravstvenega  zavoda v letu 2011 del dodeljenih javnih sredstev uporabil v nasprotju  z  nameni,  za  katere  so bila dodeljena zavodu. To je direktor storil  izključno  z  namenom,  da  bi  sam  prišel do denarja, ki mu ga je dolgoval  njegov  takratni  podrejeni  sodelavec.  Sodelavec  mu iz lastnih sredstev  ni  mogel  vrniti dolgovanega denarja, zato se je direktor zavoda odločil,  da  bo  sodelavcu  neupravičeno  priskrbel  denar javnega zavoda,
katerega  še  danes  vodi in upravlja. To je  storil  tako, da je sodelavcu neupravičeno odobril izplačilo odpravnine, ki je bila približno 7.000 evrov višja  od  zakonite,  nakar je nekdanji sodelavec nezakoniti del odpravnine nakazal direktorju na njegov osebni bančni račun.

Direktor  zavoda  je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 1. odstavku 240. člena KZ-1),  nekdanji sodelavec pa pomoči pri istem kaznivem dejanju (po 38. čl. KZ-1), saj mu je pri tem pomagal. Za  to kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do petih let.

Prav  tako  so  kriminalisti  med  preiskovanjem  zgornjega primera v istem javnem  zavodu  ugotovili,  da je javna uslužbenka, zaposlena v upravi tega zavoda,  storila  kaznivo  dejanje  nevestno  delo  v službi (po 258. členu KZ-1).  Le-ta  je  namreč  pri  opravljanju  svojih  nalog  zavestno kršila delovnopravno  zakonodajo  ter  Kolektivno  pogodbo  za  javni  sektor in z namenom,  da  bi  sebi  in dvema ožjima sodelavcema v upravi javnega zavoda neupravičeno   dvignila   plačo,  neupravičeno  dodelila  delovna  mesta  z zahtevano  VII/2  stopnjo  strokovne izobrazbe, za katera niso izpolnjevali pogojev  glede  izobrazbe.  Tako so trije javni uslužbenci na škodo javnega zavoda  5  let  neupravičeno  prejemali  za 5, 10 in 12 izhodiščnih plačnih razredov višjo plačo od tiste, do katere so imeli pravico. Za kaznivo dejanje Nevestno delo v službi (po 258. členu KZ-1) je zagrožena kazen zapora do treh let.

Obe  kazenski  ovadbi so kriminalisti podali na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Zadnje novice

Sorodne vsebine