-7.8 C
Ljubljana
sreda, 8 februarja, 2023

(ŠKANDALOZNO) Janković v več sodnih postopkih, v šestnajstih letih ni rešil niti enega resničnega problema prestolnice

Piše: Vida Kocjan

Ljubljanski župan v šestnajstih letih županovanja ni rešil nobenega od večjih in pomembnejših problemov mesta. Hkrati je v več sodnih ali preiskovalnih postopkih, obravnave na sodiščih so praviloma na leto dni ali dlje, lanska decembrska hišna preiskava pri Jankovićevih pa do sodišča še sploh ni prišla. Jankovićev nahrbtnik je zelo težak, zdi pa se, da bo večina zadev sodno zastarala.

Mesto Ljubljana po kar štirih mandatih iste županske ekipe ni do konca rešilo nobenega večjega in pomembnejšega problema mesta. Zoran Janković pa se znova podaja na volitve po peti mandat. Njegovih dosedanjih šestnajst let je spremljalo veliko obtožb, vložene so ovadbe, obtožnice, nekatere ovadbe pa še sploh niso prišle do sodišča.

Veliko ukvarjanja z detajli

V njegovih dosedanjih šestnajstih letih je bilo v Ljubljani sicer postorjenega veliko, kakor je pred dnevi spomnil tudi Zbor za republiko. Staro mestno jedro je lepše, Ljubljana ima nov nogometni stadion, športno dvorano in še nekaj drugih športnih objektov, obnovljena je Cukrarna, narisanih je bilo veliko kolesarskih stez, zgrajen je bil Fabianijev in še nekaj manjših mostov čez Ljubljanico, mestne storitve, v kar spadata pobiranje smeti in lekarniška ponudba, delujejo. Veliko je bilo ukvarjanja z detajli. Večji in pomembnejši problemi pa so ostali nerešeni.

Nedokončani projekti

Nekaj projektov je bilo tudi večjih, vendar pa nobeden ni bil dokončno urejen. Med veliki projekti je tudi kompleks Stožice, ki je še po dvanajstih letih z nedokončanim trgovskim delom v sramoto mestu. Propada tudi Plečnikov stadion za Bežigradom. V štirih mandatih ni prišlo do nobenega bistvenega izboljšanja prometne ureditve. Štajerska vpadnica je nedokončana in se konča v nekem krožišču v predmestju. Drugi mestni obroč, na katerem je bila velika investicija v sicer preozek Fabianijev most, nima povezave z Drenikovo ulico, na drugi strani pa se izteče v preozko Roško cesto. Promet iz mesta odrivajo na obvoznico, ki pa je ostala dvopasovna in takšna, kot je bila zgrajena. Zamujena je bila priložnost, da se z večjo garažno hišo Kongresni trg reši velika težava parkiranja v središču mesta. Javni potniški promet je približno takšen in s takšnimi linijami kot v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaradi novih ovir in obvozov pa so potovalni časi še daljši. Tudi vodna zajetja in kanalizacija so iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Zbor za republiko opozarja, da je ljubljansko županstvo sistematično dovoljevalo pretiravanje v zgoščevanju mesta.

Zoranu Jankoviću že vsa leta njegovega županovanja hrbet krije zadnji šef CK ZKS Milan Kučan.
(Foto: Daniel Novakovič/STA)

Na zelenicah spalnih naselij rastejo novi bloki, na zemljiščih pa se zidajo individualne hiše, ki so za nadstropje previsoke, spreminjajo jih v večstanovanjske hiše oz. bloke. V mestnem središču so podrli stavbe Šumija in zgradili tri etaže višji betonski kolos, na zemljiščih za manjši blok pretiravajo z višino stolpnic.

Veliko kozmetike

V Jankovićevih šestnajstih letih je bilo veliko kozmetike, preveč poslov za prijatelje, premajhne pa so bile ambicije za spopadanje z bistvenimi težavami mesta. V Zboru za republiko so opozorili, da je občutek, da se za mesto skrbi nekako tako, kot se skrbi za ekipiranost lekarn s farmacevtkami. O aferi farmacevtka vemo veliko. Znano je tudi, da je iz tega župan izšel skorajda neomadeževan.

Preiskave in sodni postopki

Zoper Jankovića je bilo doslej vloženih več preiskovalnih dejanj, deležen je bil tudi hišnih preiskav tako na domačem kot službenem naslovu.

Odprte so še vsaj štiri preiskave ali sodni postopki. Natančneje, trije postopki so še na sodišču, četrti pa je povezan s preiskavami pred nekaj meseci, vendar po naših podatkih zadeva še sploh ni prišla na sodišče. Kaj pa drugo?

Stožice in sredstva EU

Po navedbah virov iz odvetniških vrst je na sodišču še vedno odprto sojenje Jankoviću glede Stožic. Tožilstvo tako Jankoviću kot soobtoženim, med njimi je tudi Roman Jakič (zdaj Gibanje Svoboda), očita domnevno zlorabo položaja in goljufije na škodo Evropske unije (EU). Specializirano državno tožilstvo Jankoviću očita, da je kot uradna oseba zlorabil uradni položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženjske koristi. Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice Andreju Lavriču pa obtožnica očita, da so pomagali pri tem kaznivem dejanju.

Tožilstvo očita sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2500 parkirnih mest v okviru centra za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov. Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank.

Neupravičenih več milijonov evrov

Obtožnica očita tudi, da je Janković v zahtevi takratnemu ministrstvu za šolstvo in šport leta 2010 za sofinanciranje večnamenske dvorane in stadiona – občina je prejela 9,4 milijona evrov, od tega nekaj manj kot osem milijonov evropskih sredstev in 1,4 milijona evrov sredstev državnega proračuna – lažno zatrjeval, da so stroški ustrezno evidentirani, da je investicija v stadion končana in da so bila vsa dela na stadionu opravljena.

Glede stroškov tožilstvo trdi, da so bili uveljavljeni tudi stroški sanacije gradbene jame v višini okoli 3,4 milijona evrov, čeprav se je občina, tako tožilstvo, glede jame pred tem že sodno poravnala z družbo SCT. Da investicija ni bila končana, naj bi kazalo dejstvo, da občina in Grep v času zahtevka na ministrstvo še nista vzpostavila etažne lastnine. Glede opravljenih del pa tožilstvo trdi, da so v prijavi ministrstvu izkazovali za okoli 2,2 milijona evrov več del od opravljenih.

Utaja davkov

Ljubljansko okrožno sodišče je Jankovića in njegova sinova Damijana in Jureta nedavno oprostilo obtožb zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja. Tožilka Blanka Žgajnar je na sodbo napovedala pritožbo. Jankovića obtožuje, da se je pri prodaji delnic izognil plačilu davka na dobiček od kapitala. Zatrdila je, da je bilo v času dokaznega postopka ugotovljeno, da so storili očitana kazniva dejanja, in povedala, da je predpisana kazen za to do osem let zapora. Glede na oddaljenost dejanj je predlagala, da bi sodišče Zorana Jankovića obsodilo na eno leto zapora, njegova sinova pa zaradi očitane pomoči na po osem mesecev zapora. Sodnica v tem primeru je bila Mojca Kocjančič. Sodišče je nato presodilo, da pri tem ni šlo za očitane navidezne posle med člani družine in družbami pod okriljem Electe, saj je bilo vse računovodsko pokrito, za vse posle obstajajo izpiski in drugi dokazi. »Ni mogoče presojati, da bi to z davčnega vidika šteli kot navidezen posel,« je dejala sodnica in ocenila, da nihče ni dolžan postavljati koristi države pred svoje koristi in da lahko ravna s svojim premoženjem, kar želi.

Rotirali posojila

Tožilstvo je Jankovića obtoževalo, da se je izognil plačilu davka na dobiček od kapitala, ker leta 2007 ni vložil napovedi davka na dobiček od kapitala, potem ko naj bi bil s prodajo 47.000 delnic zaslužil nekaj manj kot 689.000 evrov, od česar bi moral plačati nekaj več kot 103.000 evrov davka. Trdilo je, da so obtoženi v več poslih rotirali posojilo, ki ga je pri Factor banki najela Electa Holding, ter da naj bi bile delnice pri Electi Inženiring do leta 2006, ko jih je prodala Deutsche Bank, le parkirane.

Pred izrekom sodbe je sodišče sicer zaslišalo sodnega izvedenca Črtomirja Časarja, ki je mnenje pripravil že v sodni preiskavi leta 2018. Čeprav po ocenil Žgajnarjeve njegovo mnenje potrjuje očitke tožilstva, sta obramba in sodnica presodili, da je bilo takratno vprašanje sodišča zanj bolj pravno in ne ekonomsko, zato nanj ni mogel utemeljeno odgovoriti, sam pa je specializiran bolj za cenitve vrednosti podjetij, ekonomske škode in kreditnih tveganj.

Hladilna strojnica, Grep in Stožice

Sodni postopek poteka tudi v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice. Obtožnica bremeni Jankovića, njegovega sina in direktorja družbe Electa Damijana Jankovića, nekdanjega direktorja Energetike Ljubljana Hrvoja Draškovića, danes upokojenega Zlatka Srako iz Energoplana, Uroša Ogrina, nekdaj zaposlenega v Gradisu, Boštjana Stamejčiča iz Baze Dante in Electo Inženiring.

Tožilstvo omenjenim očita, naj bi bila Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja omenjenega kompleksa, družbe Grep, čeprav ta sploh ni bila lastnica, ampak je imelA le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo v že prej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno.

Cena za prostor je sprva znašala 1,2 milijona evrov (brez davka), nato pa so sklenili, da Energetiki dodatno zaračunajo že plačani prostor za strojnico; prostor so tedaj zaračunali po kubičnih metrih. Pripravljen je bil aneks k prvotni kupo-prodajni pogodbi, vrednost pa je narasla na več kot tri milijone evrov. V zapletenem krogu finančnih transakcij so se znašla podjetja, povezana z družino Janković, nekaj denarja naj bi se bilo po prepričanju tožilstva steklo neposredno na županov račun. Janković je prek svojega pooblaščenca zahteval izločitev dokazov.

Preiskava še ni prišla do sodišča

Decembra 2021 so kriminalisti na domu Jankovićevih opravili hišno preiskavo. Zanimali naj bi jih bili nekateri plačani računi Jankovićeve žene Mije. Obiskali so tudi sina Damijana Jankovića in njegovo partnerico Ursulo Gavish, preiskave so izvajali tudi v Jankovićem podjetju Electa. Po dostopnih virih zadeva še vedno ni prišla do sodišča.

Zloraba položaja in goljufije na škodo EU

V primeru sojenja zoper Jankovića in soobtoženih (Romana Jakiča, Sama Lozeja, Uroša Ogrina, Zlatka Srake, Marka Kolenca in Andreja Lavriča) obtožnica očita domnevne zlorabe položaja in goljufije na škodo EU, med drugim z najemom parkirišč v centru Stožic, a postopek na sodišču stoji. Po navedbah ene od odvetniških pisarn je sodišče glavno obravnavo, sklicano za 27. november 2022, preklicalo. Kot razlog je navedlo, da izvedenec še ni izdelal izvedenskega mnenja. Šele potem ko bo sodišče prejelo to mnenje, bodo razpisali glavno obravnavo, zaradi prekinitve več kot šest mesecev pa se bo ta začela znova.

Hladilna strojnica, Stožice in Grep

Tožilstvo sostorilcem očita, naj bi bila Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja omenjenega kompleksa, družbe Grep, čeprav ta sploh ni bila lastnica, ampak je imela le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo v že prej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno. Obtožnica sega v leto 2015, Višje sodišče v Ljubljani pa je pred dnevi zavrnilo pritožbo zagovornikov Jankovića, njegovega sina in direktorja družbe Electa Damijana Jankovića, nekdanjega direktorja Energetike Ljubljana Hrvoja Draškovića, danes upokojenega Zlatka Srake iz Energoplana, Uroša Ogrina, nekdaj zaposlenega v Gradisu, Boštjana Stamejčiča iz Baze Dante ter Electo Inženiring, ki so zahtevali izločitev dokazov. Ljubljansko okrožno sodišče mora zdaj razpisati glavno obravnavo. Kdaj bo ta, ni znano. Pričakuje pa se, da glavna obravnava ne bo razpisana še tako kmalu. Predobravnavni narok je bil 7. decembra 2021.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine