12.7 C
Ljubljana
sobota, 25 septembra, 2021

Povečanje zaposlovanja mladih ob pomoči EU tudi za Zahodni Balkan

Piše:L. B.

Zahodni Balkan bo ob podpori Evropske unije povečal vključevanje mladih v trg dela. Včeraj je potekalo srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU in Zahodnega Balkana, kjer so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k postopnemu vzpostavljanju in izboljševanju Jamstvene sheme za mlade.

Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice, je poudaril: »Brezposelnost mladih je težava tako v EU kot na Zahodnem Balkanu, zato si moramo še naprej prizadevati za učinkovite politične ukrepe, da mladim pomagamo pri vstopu na trg dela. Veseli me, da so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k vzpostavitvi in izvajanju Jamstvene sheme za mlade na podlagi modela EU. Mladi od nas pričakujejo rešitve in ne smemo jih razočarati. Našim partnerjem z Zahodnega Balkana želimo veliko uspeha pri tem.«

»Jamstvo za mlade se je izkazalo za učinkovito orodje za spodbujanje vključevanja mladih v trg dela v Evropski uniji. V Sloveniji ga učinkovito izvajamo že od leta 2014. Vzpostavljeni režim izvajanja prinaša dobre rezultate, zlasti doseganje deleža mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki je pod povprečjem EU. Podpora evropskega socialnega sklada je ključna za doseganje rezultatov in EU je pripravljena zagotoviti podporo Zahodnemu Balkanu preko instrumenta za predpristopno pomoč,« je dejal Janez Cigler Kralj, slovenski minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Glavna tema razprave je bila o zaposlovanju mladih, ki je skupen izziv za EU-27 in Zahodni Balkan. Zaradi COVID-19 je bilo težje za mlade vključevanje v trg dela in izvesti načrte izobraževanja.

Za spopadanje s temi izzivi je pomembno sodelovanje EU in Zahodnega Balkana. Predstavniki so se strinjali, da evropski steber socialnih pravic zagotavlja vodilna načela za spodbujanje zaposlovanja mladih, pravico do nadaljnjega izobraževanja. Jamstvena shema za mlade EU se je izkazala kot učinkovita za reševanje brezposelnosti in nedejavnosti mladih.

Predstavniki Zahodnega Balkana so podprli Deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela s konkretnimi ukrepi za postopno vzpostavitev, izvajanje in izboljšanje Jamstvene sheme za mlade.

Evropska unija bo finančno podprla uvedbo pobude izvajanje sheme v okviru Ekonomskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan.

Zadnje novice

O ludistih 21. stoletja

Sorodne vsebine