30.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 21 junija, 2021

Hrvaško sodišče nalaga NLB plačilo 222.426 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi in plačilo stroškov postopka

Zunanje ministrstvo je danes z verbalno noto Hrvaški izrazilo zaskrbljenost zaradi zadnje pravnomočne sodbe na Hrvaškem v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami nekdanje Ljubljanske banke. V sodbi je bilo 10. aprila LB in NLB naloženo solidarno plačilo glavnice v znesku 222.426 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi in plačilo stroškov postopka, poroča Sta.

Kot so pojasnili na slovenskem zunanjem ministrstvu, gre za enega od sodnih postopkov, ki jih na Hrvaškem na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance vodita Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb proti LB in NLB glede t. i. prenesenih deviznih vlog.

MZZ je v noti, ki jo je posredovalo hrvaškemu veleposlaništvu v Ljubljani, Zagreb ponovno opozoril, da nadaljevanje teh postopkov predstavlja kršitev sklenjenih mednarodnih pogodb med državama – sporazuma o vprašanjih nasledstva in memoranduma o soglasju med vladama Slovenije in Hrvaške, ki je bil podpisan v Mokricah 11. marca 2013.

Sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da je vprašanje jamstev SFRJ za devizne hranilne vloge v komercialnih bankah v državah naslednicah SFRJ nasledstveno vprašanje, o katerem se morajo države naslednice pogajati pod pokroviteljstvom Banke za mednarodne poravnave.

Memorandum o soglasju pa ponovno potrjuje dejstvo, da je vprašanje prenesenih deviznih vlog LB na Hrvaškem nasledstveno vprašanje, zato sta se obe državi zavezali to vprašanje rešiti v skladu s prilogo C sporazuma o nasledstvu. Določa tudi, da bo Hrvaška do končne rešitve tega vprašanja zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

Kljub tej določbi memoranduma sodni postopki niso bili ustavljeni in še vedno tečejo, saj hrvaška vlada ni zagotovila prekinitve postopkov oziroma ni umaknila pooblastila bankama za vodenje postopkov proti LB in NLB, poudarja MZZ.

Izrazilo je pričakovanje, da se bo Hrvaška glede vprašanja prenesenih deviznih vlog v bodoče vzdržala vseh ravnanj, ki so v nasprotju s sporazumom o nasledstvu in memorandumom, še zlasti pa, da ne bo prišlo do prisilnega zasega ali odvzema premoženja LB ali NLB, saj bi bilo tako ravnanje v nasprotju z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije, k spoštovanju katerega je zavezana Hrvaška.

MZZ je z noto pristojne hrvaške oblasti tudi obvestilo, da je Slovenija Evropsko komisijo 23. aprila pisno zaprosila za mediacijo o tem spornem vprašanju, kajti Hrvaška ni odgovorila na več predlogov Slovenije glede nadaljevanja nasledstvenih pogajanj, prav tako ni odgovorila na slovenski protest zaradi nadaljevanja sodnih postopkov na Hrvaškem, ki ga je poslala 27. marca.

Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška pobudo za mediacijo Evropske komisije glede vprašanja prenesenih deviznih vlog sprejela.

Zadnje novice

Sorodne vsebine