8.3 C
Ljubljana
torek, 26 oktobra, 2021

EU za krepitev energetske povezanosti v Srednji in Jugovzhodni Evropi; energetska povezanost je ključna za uspešen in stroškovno učinkovit energetski prehod

Piše: L. B.

Ministri držav, sodelujočih v pobudi za energetsko povezanost Srednje in Jugovzhodne Evrope (pobuda CESEC), so ob prisotnosti komisarke za energijo Kadri Simson razpravljali o trenutnem stanju in prihodnosti energetskih sistemov držav regije. Bili so enotni, da je energetska povezanost ključna za uspešen in stroškovno učinkovit energetski prehod.

Na začetku so razpravljali o prednostnih elektroenergetskih infrastrukturnih projektih, spajanju trgov in vključitvi obnovljivih virov energije v energetski sistem, s poudarkom na omrežju na morju. Pobuda je odlična priložnost za omogočanje lažjega energetskega sodelovanja v regiji med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami, kot je poudaril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. »Energetsko sodelovanje nas bo neizogibno pripeljalo do energetskega prehoda, ki ni pomemben le za boj proti podnebnim spremembam, temveč je nujen tudi za zagotovitev dolgoročne konkurenčnosti naših gospodarstev. Temeljni pogoj za ta prehod so tesno povezani in dobro delujoči energetski trgi. In tu nam sodelovanje v pobudi CESEC in delo, opravljeno v tem okviru, dajeta največjo dodano vrednost,« je dejal minister.

Ministri so se strinjali, da je elektroenergetska povezanost ključna za uspešen in stroškovno učinkovit energetski prehod. Predstavljeni so bili projekt pametnih omrežij med Slovenijo in Hrvaško, možnosti vetrne energije na morju v Jugovzhodni Evropi ter možnosti vzpostavitve omrežja na morju v sredozemski regiji.

Drugi del je bil namenjen razpravi o prednostnih čezmejnih plinskih projektih in s tem povezanih zakonodajnih dejavnostih ter o infrastrukturi za obnovljive in druge nizkoogljične pline. Strinjali so se, da je spodbujanje uporabe okolju prijaznejših plinov izredno pomembno tudi z vidika zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v tistih panogah, kjer elektrifikacija ni mogoča.

Na koncu zasedanja so sprejeli sklepe, v katerih so podprli prenovljena akcijska načrta za elektriko in plin ter pozdravili napredek na prednostnih elektroenergetskih in plinskih projektih, tako na področju infrastrukture kot na področju spajanja trgov. V sklepih je posebej navedeno tudi spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije ter obnovljivih in nizkoogljičnih plinov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine