4.7 C
Ljubljana
torek, 20 aprila, 2021

Covid-19: dostop do zdravstvenega varstva, prost pretok blaga in zaščitna oprema v središču pozornosti Komisije

Evropska komisija je danes v okviru izrednih razmer na področju covida-19 državam članicam predstavila smernice glede ukrepov za upravljanje meja s ciljem varovanja zdravja ob ohranjanju celovitosti notranjega trga.

Predsednica von der Leyen je dejala: »Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa bodo učinkoviti le, če se bomo uskladili na evropski ravni. Sprejeti je treba izredne ukrepe za zaščito zdravja naših državljanov. Vendar pa moramo zagotoviti, da blago in osnovne storitve še naprej krožijo na našem notranjem trgu. To je edini način za preprečevanje pomanjkanja medicinske opreme ali hrane. Ne gre samo za gospodarsko vprašanje – naš enotni trg je ključni instrument evropske solidarnosti. Sem v stikih z vsemi državami članicami, da se s tem izzivom spopademo skupaj, kot Unija.«

Glede obravnave ljudi, ki potujejo, ukrepi med drugim določajo, da bi osebe, ki bi lahko širile virus, morale imeti dostop do ustreznega zdravstvenega varstva v državi prihoda ali v državi odhoda, kar bi bilo treba uskladiti med obema.

Prosti pretok blaga je prav tako bistvenega pomena za ohranjanje razpoložljivosti blaga. To je še posebej pomembno za osnovne dobrine in storitve, kot so oskrba s hrano, vključno z živino, življenjsko pomembno medicinsko in zaščitno opremo.

Za ohranjanje celovitosti notranjega trga na splošno nadzorni ukrepi ne bi smeli povzročiti večjih motenj v dobavnih verigah, osnovnih storitvah v splošnem interesu in nacionalnih gospodarstvih ter gospodarstvu EU kot celoti.

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_468

Dodatne informacije:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sl

Za odpravo in preprečitev kritičnega stanja je Komisija včeraj sprejela ukrep, na podlagi katerega bo izvoz osebne zaščitne opreme zunaj Evropske unije možen zgolj z dovoljenjem držav članic. Z ukrepom, ki je časovno omejen na šest tednov se želi zagotoviti ustrezna oskrba te opreme na enotnem trgu EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je v izjavi pojasnila, da so napori Komisije na tem področju usmerjeni v sodelovanje z industrijo z namenom povečanja proizvodnje te opreme, sprejemanje ukrepov, s katerimi jo bo zadržala v EU, ter zagotavljanje pretoka blaga po vsej Evropi z namenom delitve te opreme. Ob tem je poudarila: »Danes je Italija tista, ki hitro potrebuje velike količine medicinskih proizvodov. Toda v nekaj tednih ga bodo potrebovale druge države.«

Komisar za trgovino Phil Hogan je dodal: »Izzivi, ki jih predstavlja širjenje covid-19, upravičujejo nujnost tega ukrepa. Komisija si na vse pretege prizadeva, da državljanom in vsem, ki skrbijo zanje, zagotovi konkretno pomoč.«

Izvozno dovoljenje bo potrebno za opremo, kot so maske, varovalna očala in ščitniki, zaščita za obraz in zaščitna oblačila. Izvoz določene količine posameznih izdelkov se lahko odobri v posebnih okoliščinah, na primer da se zagotovi pomoč tretjim državam, in glede na potrebe držav članic.

Povpraševanje po zdravstveni zaščitni opremi je v zadnjih dneh močno naraslo in pričakovati je, da se bo v bližnji prihodnosti še naprej močno povečevalo, pri čemer bi lahko prišlo do pomanjkanja v več državah članicah. Po vsem enotnem trgu EU se pojavljajo težave pri zadovoljevanju povpraševanja kupcev po ustrezni osebni zaščitni opremi, zlasti zaščitnih maskah za usta. Trenutno potekajo prizadevanja za povečanje proizvodnih zmogljivosti.

Celotno sporočilo:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/MEX_20_470

Dodatne informacije:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_469

Vir: European Commission / Evropska komisija
Representation in Slovenia / Predstavništvo v Sloveniji

Zadnje novice

Sorodne vsebine