12.9 C
Ljubljana
petek, 22 oktobra, 2021

Vabljeni k ogledu oddaje Beremo; dr. Breda Mulec o EU, koheziji, »ponižanih in razžaljenih funkcionarjih« ter “Vurberškem zmaju”

Danes ob 20.00 uri vabljeni k ogledu oddaje Beremo na Nova24TV. Naša tokratna gostja bo dr. Breda Mulec, s katero bomo spregovorili o njenem strokovnem delu in knjižnem ustvarjanju.

Breda Mulec se je rodila 29. maja 1975 v Mariboru. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Magistrirala je na Fakulteti za politične znanosti, pravo in javno administracijo Univerze v Atenah (2001) in na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (2002). V letih 2001 in 2002 je sodelovala z Inštitutom za etnične, regionalne in sociološke študije-ECERS v Mariboru ter ISCOMET organizacijo, kjer se je ukvarjala z manjšinsko problematiko v Sloveniji in širom po Evropi. Njena raziskovalna področja so bila etnična in verska vprašanja, človekove pravice, čezmejno sodelovanje, politični, jezikovni, kulturni in etničnimi vidiki evropske integracije ter dileme učinkovitega delovanja institucij EU. Leta 2002 se je za nekaj let zaposlila v Državnem zboru RS, kjer je bila sekretarka Komisije za odnosi s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Osrednji poudarek obeh magistrskih študijev je bil na varstvu manjšin in evropskih integracijah. Tako je npr. Magistrski študij na Pravni fakulteti v Mariboru sklenila z magistrsko nalogo na temo Political, Ethnic, Cultural and Linguistic Aspects of the EU Integration: A View from Candidate States from South – Eastern Europe.

Doktorirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani iz ekonomske analize prava na temo Kohezijska politika EU in problemi njene implementacije s posebnim poudarkom za Republiko Slovenijo ter države Jugovzhodne Evrope. Od novembra 2007 se je kot vodja sektorja za pravne zadeve in vodenje javnih naročil na Ministrstvu za okolje in prostor tudi v praksi ukvarjala s področjem evropske kohezijske politike ter izvajanjem večjih investicijskih okoljskih projektov ter javnih služb varstva okolja.

Od 2009-2011 je bila zaposlena v kabinetu ministra, pristojnega za Slovence v zamejstvu in po svetu akad.dr. Boštjana Žekša, kjer se je ukvarjala s strateškimi projekti, s poudarkom na kroženju možganov. Od 2013 – 2018 je vodila Sektor za investicije in ekonomsko upravljanje na Ministrstvu za okolje in prostor. Sektor za investicije je bil pristojen za pravna, finančna in ekonomska vprašanja ter kontrole na področjih izvajanja večjih okoljskih investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi EU; javnih služb varstva okolja (pitna voda, odpadki, dimnikarske storitve in podobno) in naravnih nesreč. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, kjer vodi Službo za mednarodno sodelovanje.

Doc. dr. Mulec sodeluje pri pedagoškem delu v okviru predmetov Pravo javnih služb, pravna ureditev javne uprave, uslužbensko pravo, upravno poslovanje in Okoljsko in urbano pravo s Fakulteto državnih in evropskih študij v Kranju in z Upravno akademijo v Ljubljani v okviru Prava EU in ureditve evropskih institucij. Njena habilitacija je s področja prava javne uprave. V okviru programa Erazmus predava tudi v tujini v angleškem, španskem in francoskem jeziku.

Našo gostjo bomo med drugim vprašali:

Gospa Mulec, glede na to, da ste na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirali iz ekonomske analize prava in evropskih integracij, napisali pa ste tudi znanstveno monografijo z naslovom Kohezijska politika Evropske unije in problemi njene implementacije s posebnim poudarkom na Republiki Sloveniji in državah Jugovzhodne Evrope, bi vas za začetek prosil, če bi lahko pojasnili, kaj je pravzaprav bistvo Kohezijske politike EU? Za kaj pri tem pravzaprav gre? Čemu je kohezijska politika namenjena?

Leta 2017 ste pri naši založbi Nova obzorja izdali knjigo Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci. Kako ste prišli na idejo, da bi napisali knjigo na to temo? S kakšnim gradivom ste si pri njenem pisanju pomagali?

Iz analitične interpretacije sodnih primerov, ki jih obravnavate v knjigi, so razvidna tudi glavna politična trenja, ki so bila v takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma po letu 1929 v Kraljevini Jugoslaviji. Spopadi med t. i. liberalci in klerikalci oziroma med unitaristi in avtonomisti …

No, lani pa ste izdali slikanico, ki oživlja ustno izročilo starih legend in pripovedk in nosi naslov Aleksander in Vurberški zmaj. Dogajanje pa je vezano na Vurbreški grad, ki leži nad levim bregom Drave in okoli katerega se pletejo različne zgodbe in legende. Vi ste od tam doma!? Lahko malo namignete, kakšne prigode doživljata?

Glede na to, da bo Slovenija v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu Evropske unije, bomo našo gostjo tudi vprašali, kako se mora naša država pripraviti na ta izziv. Ključna vsebinska naloga predsedujoče države članice je namreč vodenje dela Sveta EU, predvsem usmerjanje zakonodajnega dela EU in oblikovanje skupnih stališč Sveta EU za pogovore z Evropskim parlamentom kot sozakonodajalcem in Evropsko komisijo.

Skratka, vabljeni k ogledu oddaje Beremo na Nova24TV!

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.vseknjige.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine