0.2 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Mag. Lidija Kocuvan Gašparič: Vsaka zapravljena ura pomeni izgubo

Mag. Lidija Kocuvan Gašparič, ljubiteljica narave in potovanj v tropske kraje, ki se zavzema za politiko enakih možnosti žensk in moških ter personalizacijo šolstva, je prepričana, da sinergijsko delo ni samo najučinkovitejše, pač pa tudi najbolj kontrolirano delo. To je njena zgodba.

Lidija Kocuvan Gašparič izhaja iz delavske družine. Starši so jo vzgajali z ljubeznijo in v duhu poštenosti in pravičnosti do ljudi. Že v otroštvu jo je zanimalo veliko področij, saj sta ji bila radovednost in raziskovanje položena v zibelko. Še danes na številnih področjih išče izboljšave in svoje globlje poslanstvo. Od samega začetka je bila prepričana, da se samo z vztrajnostjo in garanjem pride do želenih rezultatov, kar je dokazovala skozi šport, šolo in z druženjem z ljudmi skozi različne aktivnosti. Ukvarjala se je z različnimi športi, kot so smučanje, plavanje, košarka, šah in drugo, in v nekaterih tudi tekmovala. Najboljše rezultate je dosegala v košarki in z ekipo osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu v tedanji Jugoslaviji. Skozi vse otroštvo jo je spremljal še en hobi: zbiranje znamk in značk. Več let je bila predsednica obrambnega krožka in se udeleževala tekmovanj tudi s tega področja. Skozi vso mladost je ob športu radovedno iskala skrivnosti življenja in se osebnostno razvijala skozi prebiranje knjig. Ker se zaveda, da je teorija premalo, je v zrelejših letih začela teorijo prenašati v prakso. Obiskovala je OŠ Bojana Ilicha in Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. Leta 2001 je ob delu diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru iz sociologije in filozofije, decembra 2009 pa je na Fakulteti za državne in evropske študije pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti za področje državnih in evropskih študij. Leta 2014 je na isti fakulteti opravila Modul Jean Monnet »Temelji prava in politik Evropske unije«, katerega nosilec je bil dekan doc. dr. Matej Avbelj. 

Motivacija za uspeh

Življenjska pot Lidije Kocuvan Gašparič ni bila vedno postlana z rožicami. Vse je dosegla z močno voljo in s trdim delom ter premagala vse ovire, ki so se ji postavile na pot. Po neuspelem prvem zakonu se je drugič poročila z vdovcem in primožila še dve hčeri. Kot je dejala, štirje pubertetniki niso bili majhen zalogaj, a je po napornih letih zmagala družinska harmonija. Sicer pa je Lidija mati dveh odraslih otrok, hčere in sina, in tudi babica 11-letne vnukinje plavalke. Družina Kocuvan Gašparič je družina štirih generacij, ki daje enake možnosti spoloma tako pri delu, plačilu, v gospodinjstvu in pri vodenju družinskega podjetja. »Zagotavljanje enakih možnosti spolov, moža in žene, v mojem zakonu mi je omogočilo bolj kvalitetno družinsko življenje,« pravi Kocuvan Gašparičeva, ki ji veliko pomeni usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zadovoljstvo v družini je nujen pogoj za ustvarjanje pozitivnega delovnega ozračja, za učinkovito doseganje rezultatov in ciljev, meni Kocuvan Gašparičeva. Zavzema se za politiko enakih možnosti žensk in moških. »Sem motivirana oseba,« pravi o sebi in verjame, da mora biti želja po doseganju uspeha v tekmovalnih okoliščinah dovolj privlačna in uresničljiva v razmerju z voljo, ki jo vlaga v aktivnosti in delovanje, da doseže uspeh in zadovoljstvo.

Sinergijsko delo

Več kot 30 let je Lidija Kocuvan Gašparič zaposlena kot projektna skrbnica vzdrževanja. Med njene delovne obveznosti sodi veliko različnih nalog s področja tekočega in investicijskega vzdrževanja pa tudi kontrola vodenja gradbenih projektov: mesečno spremljanje in realizacija plana vseh investicij, ki jih vodijo upravitelji v svojih večstanovanjskih stavbah, in analiza plana. Med njene delovne obveznosti spada tudi koordiniranje vzdrževalnega tima, pridobivanje novih najemnikov, kupcev, sodelovanje in skrb za najemnike. Nobenega dela od začetka do konca ne dela sama, vedno opravlja kombinirano, združeno, skupinsko delo, saj gre za sinergijsko delo. Kot primer navede, da dela sama dve popolnoma samostojni nalogi, njen sodelavec pa tudi dve samostojni nalogi. Tako skupno naredita štiri delovne naloge. »Sinergija dveh posameznikov, ki svoje delo medsebojno prepletata in dopolnjujeta, se povečuje. Z dodatnimi zaposlenimi v timu pa se še stopnjuje. Torej dva lahko skupaj naredita pet delovnih nalog. Vsota posameznih delov je večja od celote. Sinergijsko delo ni samo učinkovitejše, je tudi bolj kontrolirano delo,« pravi naša sogovornica, ki ji veliko pomeni izboljšanje kakovosti upravljanja z večstanovanjskimi stavbami in dvig kakovosti življenja ljudi oziroma strank. Za vse to je prvi pogoj nov način kohezivnega vodenja, kamor sodi tudi uvedba kontroling službe. V začetku je opravljala kontrolo nad delom zaposlenih sama, danes pa to opravlja več zaposlenih. S kontroling službo se je poleg vsega dela vzpostavil tudi nov način pridobivanja ponudb, ki gre skozi dvojni pregled in je strankam omogočeno, da lahko izbirajo med najmanj tremi kakovostnimi in cenovno najugodnejšimi ponudbami.

Lastno podjetje

Februarja 2010 je Lidija Kocuvan Gašparič ustanovila svoje podjetje, katerega osnovna dejavnost je celovito upravljanje z energijo, pri čemer z varčnim in učinkovitim delovanjem vodovodnega, ogrevalnega in prezračevalnega sistema skušajo zmanjšati stroške za stanovalce v večstanovanjskih objektih in individualnih hišah ter izboljšati kakovost življenja ljudi. S tem se je podala v podjetništvo ter na pot v energetsko in prehransko neodvisnost. Začelo se je med drugim tako, da je začela spremljati energetske izdatke in izdatke za živila iz trgovine. Ko je potegnila črto pod izdatke, je zgrožena ugotovila, da je skoraj samo raznašalec prejete mesečne plače med različnimi dobavitelji (položnicami), zato sta z možem sklenila, da si bosta v prihodnosti sama pridelala potrebne pridelke; česar ne pridelata, pridobita z blagovno menjavo ali kupita v specializiranih trgovinah. Ni bilo lahko, a ker sta se prepletli Lidijina motivacija in vztrajnost ter strokovnost in pridnost njenega moža, sta zgradila uspešno malo podjetje, ki združuje tradicijo, izkušnje in strokovnost. Medtem sta si zgradila tudi energetsko skoraj neodvisno hišo, ki se ogreva in hladi s pomočjo toplotne črpalke, ki za to izkorišča energijo zemlje, skoraj vso potrebno elektriko proizvedeta s pomočjo sončne elektrarne in načrtujeta zamenjavo bencinskega avtomobila z električnim. Uredila sta si tudi zalivalni sistem, ki uporablja deževnico za zalivanje trave, vrta in cvetlic. Lidija Kocuvan Gašparič si želi, da bi takšne energetske izboljšave s pomočjo njenega podjetja zaživele tudi v večstanovanjskih stavbah v Mariboru. Ta čas usmerja energijo v nov izziv pilotskega projekta, katerega cilj so »inovativne celovite energetske rešitve za večstanovanjske stavbe«.

Vstop v politiko

Na podlagi aktivnega delovanja v stranki SDS je bila Lidija Kocuvan Gašparič v obdobju 2006−2010 izvoljena v mestni svet mariborske mestne občine ter imenovana za podpredsednico odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve. Od leta 2012 sodeluje v Strokovnem svetu SDS, in sicer v odboru za delo, družino in socialne zadeve, od leta 2014 pa v odboru za notranje zadeve. Novembra 2017 je postala predsednica Ženskega odbora SDS Maribor in je kandidatka za državnozborske volitve 2018. Njen največji cilj je dvig kakovosti življenja ljudi v Mariboru in izgradnja novega človeka – človeka vrednot. Meni, da ni časa za prazno delovanje, čenče, večurne sestanke. Vsaka izgubljena ura pomeni izgubo ne le v gospodarstvu, pač pa tudi v politiki. K zmanjšanju brezposelnosti in razvoju malih podjetij bi po njenem pripomogla personalizacija šolstva, zato Kocuvan Gašparičeva del svojega strokovnega dela posveča tudi iskanju sposobnosti pri posamezniku in problemom enakih možnosti žensk in moških. Hkrati se zavzema tudi za večje število žensk v politiki.

(Celoten prispevek je bil najprej objavljen v reviji Demokraciji.)

Zadnje novice

Sorodne vsebine