25.3 C
Ljubljana
sobota, 19 junija, 2021

SDS: Kdaj bo ustavno sodišče odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti glede proračunov?

Ker je pomembno vedeti, ali se bodo v naši državi na finančnem področju upoštevale pravne norme, ki so dane z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu, upamo, da bo ustavno sodišče kot varuh ustavnosti in zakonitosti odločitev o proračunskih dokumentih sprejelo v doglednem času.

 

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je v petek na ustavno sodišče naslovil dopis, v katerem omenjeno sodišče sprašuje po podatkih glede zahteve za oceno ustavnosti v zvezi s proračunskimi dokumenti.

Spomnimo. V aprilu smo v poslanskih skupinah SDS in NSi na Ustavno sodišče naslovili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki izvršuje Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020. Pri pripravi besedila sta poslanski skupini sodelovali s številnimi ekonomskimi in pravnimi strokovnjaki. 

V obeh poslanskih skupinah smo predlagali, da Ustavno sodišče ugotovi, da so Zakon o  izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 v členih 1., 3., 5., 29. In 30. in 2. člen Rebalansa ter 3. in 4. člen Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v neskladju s 148. členom ustave, v povezavi z 2., 3., 3.a in 8. in 153. členom ustave. Prav tako ustavnemu sodišču predlagamo, da ugotovi, da sta Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ter Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v nasprotju s 3. In
6. členom Zakona o fiskalnem pravilu. Ustavno sodišče naj zato razveljavi Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in odpravi Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 ter Vladi in Državnemu zboru naloži uskladitev Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki izvršuje Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 z ustavo in Zakonom o fiskalnem pravilu v roku 1 meseca.

Ustavno sodišče o omenjeni zahtevi za ustavno presojo do danes še ni odločilo, zato je Danijel Krivec na ustavno sodišče naslovil dopis, v katerem je izpostavil, da je sprejeti rebalans letošnjega proračuna po oceni predlagateljev protiustaven in nezakonit, Slovenijo pa nevarno izpostavlja velikemu tveganju, na kar je opozoril tudi Fiskalni svet.

Prav tako je pomembno vedeti,  ali se bodo v naši državi na finančnem področju  upoštevale pravne norme, ki so dane z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu. 

Ker so za državo stabilne javne finance pomembne tako kratkoročno kot srednjeročno in dolgoročno in ker stabilne javne finance zagotavljajo večje zaposlovanje, zaposljivost in večje dohodke ljudi, je v interesu vseh, da sodišče o zadevi odloči čim prej.

Vodja poslanske skupine je v dopisu izpostavil, da se zaveda, da je je ustavno sodišče samostojno in neodvisno in da je hitrost odločitve v pristojnosti sodišča, je pa sodišče vprašal o podatkih o poteku obravnave predmetne zadeve, v kateri fazi je odločanje in kdaj predvidoma bo Ustavno sodišče sprejelo odločitev.

Krivec je v dopisu izpostavil tudi nova opozorila Fiskalnega sveta, ki po pregledu Predloga Odloka o Okviru za pripravo proračunov sektorja država in osnutka Programa stabilnosti 2019 za obdobje 2019-2022 ugotavlja, da predvidena javnofinančna gibanja tudi tokrat odstopajo od fiskalnih pravil, v pripravi pa so novi proračunski dokumenti, kjer tudi obstaja veliko tveganje, da bodo odstopali od fiskalnih pravil, zaradi česar je odločitev Ustavnega sodišča kot varuha ustavnosti in zakonitosti v doglednem času še toliko bolj pomembna.

Celoten dopis se nahaja tukaj.

Zadnje novice

Sorodne vsebine