10 C
Ljubljana
petek, 7 maja, 2021

Računsko sodišče predlogu zaključnega računa proračuna za lani dalo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je predlogu zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017 izreklo mnenje s pridržkom. Največ napak je ugotovilo v splošnem delu napačno izkazanega poslovanja z javnim skladom za podjetništvo ter javnim skladom za regionalni razvoj in razvoj podeželja, kjer so bili izdatki v računu finančnih terjatev in naložb preveč izkazani.

Pri izkazanem poslovanju z omenjenima skladoma je sodišče ugotovilo, da je bilo izkazanih izdatkov v računu finančnih terjatev in naložb za 12,1 milijona evrov preveč.

V delu, ki se nanaša na pravilnost izvršitve državnega proračuna, so bile med pogostejšimi nepravilnostmi kršitve predpisov s področja oddaje javnih naročil. Pri tem gre med drugim za nepravilno vodenje postopkov in nepravočasne objave na portalu javnih naročil.

Ugotovili so tudi kršitve na področju dodeljevanja transferjev, pri čemer gre za nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev posrednim proračunskim uporabnikom. Več nepravilnosti se nanaša na nepravilno izplačevanje dodatkov in nadurnega dela javnim uslužbencem.

V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo načrtovano, da bodo prejeta sredstva iz EU in drugih držav za 512 milijonov presegla plačila sredstev v proračun EU. Dejansko pa je bil ta presežek realiziran v višini 16,6 milijona evrov, kar je le 3,2 odstotka načrtovanega zneska, opozarja sodišče.

Meni, da bi veljalo nekatere napake in nepravilnosti v prihodnje preprečiti tudi s spremembami sistemskih predpisov, predvsem zakona o javnih financah in zakona o računovodstvu, tako da bi zagotovili večjo preglednost izkazovanja izvedenih poslovnih dogodkov, kot je na primer urejeno področje upravljanja z dolgom proračuna.

Pri tem bi bilo treba zagotoviti, da v področnih zakonih ni mogoče predpisovati izjem od določb zakona o javnih financah in zakona o računovodstvu, kar je sodišče zaznalo pri tistih transakcijah, pri katerih agenti izvajajo posle v imenu in za račun države.

Zadnje novice

Sorodne vsebine