15.8 C
Ljubljana
sreda, 22 septembra, 2021

Kmetijski minister Podgoršek predstavil prioritete slovenskega predsedovanja

Piše: L. B.

Od 12. do 14. julija 2021 je minister dr. Jože Podgoršek na zasedanjih odborov Evropskega parlamenta, pristojnih za vsebine s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavil sektorski program in prednostne naloge slovenskega predsedstva.

Prednostne naloge predsedstva spadajo pod temo »Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija EU«, kjer je poudarjen pomen preskrbe s hrano v EU ter trajnostno kmetijstvo (skrb za podeželje) in gozdarstvo. Prednostne naloge pri ribištvu pa imajo pomen ohranjanja obalnih skupnosti ter tradicije trajnostnega ribolova.

Minister je izjavil, da je predsedovanje izjemna priložnost za Slovenijo, da prispeva h krepitvi odpornosti EU. »Ob vodenju Sveta EU čutim veliko odgovornost do vseh državljanov EU, saj si brez odpornega kmetijstva, varne in kakovostne hrane ter nasploh zadostne preskrbe s hrano ob ustreznem varovanju okolja in skrbi za podeželje, ne predstavljam sodobne in varne Evropske unije.«

V ponedeljek, 12. 7., je minister na odboru za ribištvo povedal, da je ribištvo izjemnega pomena za EU. »Slovenija si ribolovno območje v Severnem Jadranu deli s sosednjimi državami. To je občutljiv ekosistem, zato si s partnerji v Uniji skupaj prizadevamo za njegovo zaščito, trajnostno upravljanje ter za ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj ribiškega sektorja. Prav zaradi teh danosti se zavedamo nekaterih ključnih izzivov v Uniji. Glavna vsebinska naloga bo ohranjanje trajnostnega ribolova s poudarkom na malem priobalnem ribolovu in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih skupnostih«.

Na odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki je potekal v torek, 13. 7., je minister poudaril, da bo bistvena prednostna naloga predsedstva dokončanje reforme Skupne kmetijske politike. »Zakonodajni sveženj želimo sprejeti tako, da bodo vsi postopki za sprejem sekundarne zakonodaje lahko izvedeni pravočasno«. Svet bo namenil pozornost rasti in razvoju ekološkega kmetovanja, izboljšanje konkurenčnosti in položaja kmetov, vprašanje označevanja porekla kmetijskih proizvodov ter zaščita živali.

V sredo, 14. 7., je dr. Podgoršek na odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane izpostavil cilj slovenskega predsedstva, in sicer obravnava kmetijstva kot kritične in strateške dejavnosti, ki zagotavlja zanesljivo, zadostno, trajnostno in odporno preskrbo s hrano v skladu s strateškimi usmeritvami strategije »od vil do vilic«. »Ključni del našega programa so zato vsebine, ki za državljane postajajo čedalje pomembnejše in jih je nedvomno treba upoštevati tudi v kmetijski politiki – v mislih imam varnost hrane in varstvo rastlin, zdravje in zaščito živali ter skrb za njihovo dobrobit«. Eden ključnih dogodkov v času predsedovanja bo tudi Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih, kjer se bodo določile prihodnje usmeritve svetovnih prehranskih sistemov v okviru Agende 2030.

Zadnje novice

Sorodne vsebine