5.3 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Jože Tanko: Bo država končno popravila krivice tistim kmetom, ki v prejšnjem sistemu niso bili v združenjih?

V Sloveniji še danes obstaja skupina kmetov, ki v prejšnjem sistemu niso bili združeni kmetje, vendar so plačevali enako visoke prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot združeni kmetje, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic.

Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kmečkimi zavarovanci. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju: 

Dne 11. oktobra 2018 je bil v zakonodajni postopek vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem zavarovanju, ki je predvideval ureditev položaja tistih kmetov, ki so po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju plačevali zavarovanje glede na obseg pravic in glede na status združevanja. Tako je obstajala določena skupina kmetov, ki niso bili združeni kmetje, vendar so plačevali enako visoke prispevke kot združeni kmetje ali združeni delavci, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic. 

V zvezi s tem sprašujem Vlado RS:
1. Kolikšno je bilo število takšnih oseb, ki so iz naslova kmetijske dejavnosti vplačevale vsaj enako visoko premijo kot združeni kmetje (ki so bili že zavarovani za širši obseg pravic pri tej premiji), priznalo pa se jim je zavarovanje le za ožji obseg pravic?
2. Koliko izmed teh oseb je danes še živih?
3. Koliko sredstev je bilo vplačanih s strani teh oseb (indeksirano na datum prenehanja uporabe ZPIZ-a, Uradni list št. 27/1983)?
4. Ali nameravajo Vlada RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavod za zdravstveno zavarovane Slovenije vrniti preplačilo za zavarovanje za manjši obseg pravic glede na to, da so morali preplačevati predmetno zavarovanje? Ali se namerava kako drugače zagotoviti odpravo neenake obravnave (isto vplačilo za manjši obseg pravic) teh zavarovancev?

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine