11.4 C
Ljubljana
četrtek, 22 aprila, 2021

Danijel Krivec: Lažnive diskreditacije v reviji Reporter

Kolumnist revije Reporter Rado Pezdir je v članku »(Z)mešano na žaru in servirano v norišnici« v zadnji številki omenjene revije zapisal vrsto neresnic v zvezi  s problematiko imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic bank (izbris podrejencev) tako v zvezi s poslansko skupino SDS, kot tudi poslancem Jožetom Tankom. Njegove trditve zato terjajo odgovor.

Poslanec Jože Tanko je 10. maja letos v parlamentarni postopek vložil Predlog zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov izrečenih 17.12.2013 in 19.11.2014 oziroma 16.12.2014 s strani Banke Slovenije.

Zakon je vložil samostojno, brez podpisov ostalih članov poslanske skupine SDS, saj se ostali člani poslanske skupine SDS za sopodpis niso odločili. Cilj predloga zakona je povrniti škodo majhnim nepoučenim (!) vlagateljem oziroma manjšinskim delničarjem, pod pogojem, da gre za fizične osebe, ki so bili zavedene glede varnosti podrejenih obveznic bank v večinskem državnem lastništvu. Torej ne gre za zakon poslanske skupine SDS, kot je pisal Rado Pezdir v svojem članku, temveč za zakon poslanca Jožeta Tanka. Naj ob tem dodamo, da je omenjeni zakon šele tretji v vrsti za obravnavo, in sicer za vladnim predlogom in predlogom državnega sveta.

Predlog omenjenega zakona določa, da se manjšinskim delničarjem bank, ki sta bili oziroma sta v večinski državni lasti (NKBM d.d. in NLB d.d.) in sta bili predmet izrednih ukrepov izrečenih dne 17.12.2013, izplača odškodnina zaradi  političnega, negospodarnega in neuspešnega upravljanja teh bank s strani večinskega lastnika, to je države. Upravičenci so delničarji obeh bank, ki so bili vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 17.12.2013, če so to fizične osebe, višina izplačila posameznemu delničarju pa je omejena na 10.000 evrov. Predlog zakona tudi določa, da se upnikom iz naslova podrejenih terjatev bank, ki so bile predmet izrednih ukrepov izrečenih dne 17.12.2013 in dne 19.11.2014 oziroma dne 16.12.2014 s strani Banke Slovenije, izplača do 100.000 evrov po posamezni terjatvi, skupaj z obrestmi, pod pogojem, da so upniki fizične osebe.

Povedano drugače: v 2. členu predloga zakona izrecno piše, da so upravičenci delničarji NKBM in NLB ter upniki iz naslova podrejenih terjatev bank, če so to fizične osebe.Torej so iz poplačila izrecno izključene vse pravne osebe, ki jih našteva Rado Pezdir, torej tudi vse iz Foruma 21 ali drugih omrežij. V 4. členu zakona pa je zapisano, da znaša najvišje posamično izplačilo malemu delničarju 10.000 €, za upnike iz naslova podrejenih obveznic pa 100.000 €. 

V predlogu zakona je poslanec Jože Tanko navedel, da so poudarjamo nepoučeni (!) vlagatelji zaradi političnega, negospodarnega in neuspešnega upravljanja teh bank s strani države oziroma političnih elit utrpeli škodo. Imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic je 1.645, z izrednim ukrepom Banke Slovenije o prenehanju obveznosti bank do njihovih delničarjev in upnikov iz naslova podrejenih terjatev (prisilni odpis), pa je bilo oškodovanih oziroma razlaščenih več kot 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic. 

V predlogu zakona poslanec tudi navaja, da je treba škodo povrniti malim delničarjem in nepoučenim vlagateljem v podrejene bančne obveznice, ki so bili oškodovani zaradi enostranskega in pretiranega ravnanja »slovenske trojke« (mag. Bratušek, dr. Jazbec, dr. Čufer) v postopku sanacije slovenskega bančnega sistema. 

Jože Tanko

V predlogu zakona je med drugim tudi navedeno, da je bila Slovenija edina država, ki je izvedla popoln odpis brez nadomestila. Slovenija je bila tudi edina država, ki je izvedla odpis kljub temu, da ni bila deležna finančne pomoči Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada (imenovanih tudi »trojka«). 

Rešitev, ki jo je predlagal poslanec z zakonom in amandmaji, ni nič neobičajnega. V Španiji je sodišče na osnovi tožbe že leta 2013 določilo, da mora sanirana banka Bankia  od tožnikov odkupiti delnice po nakupni ceni in jim izplačati še zamudne obresti. Nekaj podobnega se je zgodilo na Nizozemskem z nacionalizacijo banke SNS Reaal, kjer je prav tako že leta 2013 prišlo do poplačila glavnice z 2 % obrestmi. V obeh primerih sta denar na takšen ali drugačen način zagotovili državi. Tudi v Avstriji je oblast ponudila upnikom Hete poplačilo, ki so ga upniki sprejeli. Denar bodo zagotovili Heta, 1,2 mlrd € bo dala dežela Koroška in cca. 8 mlrd Republika Avstrija. 

Za sejo odbora za finance, ki je bila 28. junija 2019 in na kateri je bil na dnevnem redu vladni zakon, je poslanec pripravil amandmaje, skladne z njegovim predlogom zakona. Tudi amandmajev ostali člani poslanske skupine SDS niso sopodpisali. Čeprav ni član odbora, je poslanec na tej seji sodeloval in predstavil svoje osebno stališče in ne stališča poslanske skupine. Torej so trditve Rada Pezdirja v zvezi z omenjeno sejo in v povezavi s poslancem Jožetom Tankom popolnoma napačne. Stališče v imenu poslanske skupine SDS bi predstavil drug poslanec, ki je na seji bil prisoten, vendar pa je bila seja prej prekinjena. 

Kolumnist Rado Pezdir je v članku zapisal, da se z zakonom mudi, ker partija potrebuje denar, Murgle pa kapital in s tem povezuje stranko SDS in poslanca Jožeta Tanka. Iz predloga zakona poslanca Jožeta Tanka, njegovih stališč kot tudi stališč ostalih članov poslanske skupine izhaja, da so takšna namigovanja popolnoma neutemeljena in neosnovana in služijo zgolj namenu diskreditacije tako poslanca kot celotne poslanske skupine.  

Ker vemo, da je Rado Pezdir strokovnjak na bančnem področju, da je bil sodelavec preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala z bančno kriminaliteto in da pozna stališča in ravnanja stranke SDS glede problematike bančne kriminalitete, nas čudi tako pritlehna osebna diskreditacija poslanca Jožeta Tanka kot tudi diskreditacija poslanske skupine SDS v omenjenem članku. 

A če poznamo podatke o lastništvu revije Reporter, je tovrstna diskreditacija poslanske skupine in poslanca Jožeta Tanka, ki se ga v reviji objavlja tudi z neokusno fotomontažo, manj presenetljiva.

Danijel Krivec,

vodja poslanske skupine SDS

Predlog zakona, ki ga je pripravil poslanec Jože Tanko je dosegljiv tukaj.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine