14.5 C
Ljubljana
sobota, 28 maja, 2022

Celjska občina začela sanacijo zemljine na igrišču vrtca na Aljaževem hribu

Celjska občina je začela sanacijo zemljine na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu, ker so tudi na tem igrišču presežene opozorilne ali kritične vrednosti kadmija, svinca in cinka. Izvajalec del celjsko podjetje Vzdrževanje in obnova cest (Voc) bo v okviru sanacije odstranil 50 centimetrov vrhnje plasti zemljine.

Na celjski občini ocenjujejo, da bo pri izkopu nastalo okoli 400 kubičnih metrov odpadkov, torej bistveno manj kot ob menjavi zemljine pri vrtcu na Hudinji. Na izkopano in očiščeno površino bo izvajalec del položil geotekstil in 20 centimetrov debelo plast tampona, na katerega bo nasul okoli 30 centimetrov nove, neonesnažene zemljine, ki jo bo zatravil s travnim tepihom. Zemljo bo pripeljal iz višje ležečega dela naselja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini, kjer ni industrije.

Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu, ki ga bo v novem šolskem letu obiskovalo 55 otrok, znaša skoraj 100.000 evrov. Če prištejejo še stroške izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine, bo treba za celoten projekt odšteti nekaj manj kot 125.000 evrov, so navedli na celjski občini.

Denar je zagotovljen v letošnjem občinskem proračunu. Dela morajo biti dokončana do konca poletnih počitnic, ko bodo vrtec znova napolnili otroci. Voc se je s pogodbo obvezal, da bo pri delu upošteval določbe uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev z gradbišč in veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki. Gradbišče bo zavaroval s tri metre visoko varovalno ograjo.

Ker bo zaradi delovnih strojev in tovornjakov prihajalo do hrupa, okoliške stanovalce celjska občina prosi za razumevanje. Strokovni nadzor bo opravljalo podjetje AZ Inženiring. Odstranjeno zemljino, ki se na podlagi kemičnih analiz ne uvršča med nevarne odpadke, bo prevzel izvajalec del, ki ima potrdilo, da je vpisan v evidenco prevoznikov in zbiralcev te vrste odpadkov.

Po zaključku del bodo opravili kontrolni monitoring ustreznosti zamenjane zemljine na vse parametre, ki jih določa uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh.

Avgusta lani pa je občina sanirala onesnažene zemljine s težkimi kovinami pri Vrtcu na Hudinji.

Sorodne vsebine