14.4 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Slovenski Rotary v čast 90-letnici in novi perspektivi; vabljeni na virtualno obeležitev slovenskega rotarijstva

Rotarijsko gibanje v Sloveniji obeležuje častitljivo 90-letnico, ko je bil v Mariboru ustanovljen prvi Rotary klub. Danes klubi Slovenije in Severne Makedonije v Distriktu 1912 združujejo 1500 Rotarijcev v 70 klubih. Prihodnost pa bo zaznamovana z WOW vizijo in strategijo.

Spoštovanje temeljnih vrednot, kot so humanost, etičnost in odličnost v poklicnem ter zasebnem življenju, je tisto, kar Rotarijce že vsa desetletja žene k prispevku za boljšo skupnost in svet. Tudi zato je Fundacija Rotary z vsemi svojimi programi priznana kot ena najboljših dobrodelnih organizacij na svetu.

Prek mednarodne organizacije so v različne programe vključeni tudi slovenski Rotarijci, ki pa seveda načrtujejo in uresničujejo še lokalne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, s katerimi pomagajo ljudem ter skupinam, potrebnim pomoči, in podpirajo mlade talente, ki se sicer ne bi imeli možnosti razviti. Slovenski Rotary klubi vsako leto organizirajo več kot 150 dobrodelnih akcij, katerih zbrana sredstva so namenjena zlasti otrokom in mladim. Dušan Logar, predsednik Rotary kluba Maribor ob tem poudarja, da bodo tudi v prihodnje sodelovali pri projektih, ki so dobri za človeka in skupnost. »Še naprej bodo naše aktivnosti usmerjene v iskanje trajnostnih rešitev, ki bodo tudi ljudem iz okolij z manj priložnostmi omogočale razvoj in vračale upanje«.

Čestitke predsednika Republike Slovenije in predsednika Rotary International

Ob tej priložnosti je slovenskim rotarijcem čestital predsednik republike Borut Pahor: »90 let ste predani dobrodelnosti,  človekoljubu in visokim etičnim standardom. Vaši vodili nesebično pomagati in največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga,  sta še kako pomembni tudi v danih zdravstvenih razmerah. Vse to je vredno velikanske pohvale. Izvajate za vse nas pomembne projekte, ki celovito spreminjajo naše skupnosti na bolje. Sprejmite moje najbolj iskrene čestitke za vaša neprecenljiva vsakodnevna prizadevanja za naš skupni boljši jutri.«

Predsednik Rotary International, Holger Knaack, pa poudarja: »V 115 let dela Rotary International in naših skupnih prizadevanj za boljši svet je vtkanih neprecenljivih 90 let dela slovenskih rotarijcev. Vaš poudarek poleg humanitarnosti in pomoči mladim talentom na proaktivnem naslavljanju velikih izzivov človeštva nakazuje na našo skupno relevantnost tudi za še boljšo prihodnost, ki jo bomo omogočili skupaj in se je danes tudi skupaj z vami veselimo«.

WOW Strategija za korenite spremembe

Guverner Distrikta 1912 Iztok Seljak o načrtih za prihodnost med drugim pove, da „smo razvili in že uresničujemo našo proaktivno “WOW vizijo in strategijo”, s katero se osredotočamo na štiri ključna področja, znotraj katerih bomo izvedli projekte, ki bodo korenito spremenili naše skupnosti na bolje za našo in za prihodnje generacije.“ Ta področja zajemajo skrb za okolje (planet, naravo, habitat), za zdravje (zdrav način življenja), za moralo/etiko, kulturo in umetnost ter skrb za sočloveka (mlade, nadarjene, starejše, depriviligirane, nemočne …).

„Vse želimo z vsakim našim projektom prežeti s proaktivnostjo, povezovanjem, medgeneracijskim sodelovanjem, trajnostjo, podjetništvom, izobraževanjem, etiko, navduševanjem – z WOW učinkom,“ še dodaja Seljak. Zato poenostavljajo tudi svojo organizacijo. Še posebej se bodo posvetili projektnemu vodenju in financiranju, distriktni strukturi ter podpori, povezovanju (internemu in eksternemu), skupnim dogodkom, marketingu ter komuniciranju, novim inovativnim klubom in pristopom ter Rotary akademiji ter Rotary hiši.

Kot pravi Seljak, lahko le kot ekipa, kot odlično delujoča skupina odličnih posameznikov, uresničijo svoje strastne zamisli. „To ni tek na kratke proge, zato se k tej viziji in njenemu uresničevanju zavezujemo sedanji ter prihodnji guvernerji distrikta“, poudarja guverner Distrikta 1912.

Najboljši med mladimi

Pogled v prihodnost ponazarja tudi simbol Rotary-ja, zobato kolo, ki je prispodoba civilizacije, gibanja in nenehnega delovanja zazrtega v prihodnost. Te pa ni brez mladih. Tako sta del družine Rotary International tudi Rotaract (RAC), ki združuje mlade med 18. in 30. letom starosti, in Interact (IAC) za mlade med 12. in 18. letom. Slovenski klubi RAC in IAC so po številu in kakovosti delovanja med najboljšimi na svetu.

V Distriktu 1912 je kar 19 slovenskih Rotaract klubov in 12 makedonskih, kar skupaj šteje približno 450 aktivnih članov. Rotaractovci s svojim delom stremijo k skupnemu cilju, skrbi za skupnost tako z dobrodelnostjo kot tudi z ozaveščanjem o izzivih, ki jih zaznavajo v lokalnem okolju. Poleg tega  krepijo vodstvene veščine znotraj klubov, gradijo mrežo poznanstev, pridobivajo dodatne izkušnje  komuniciranja, projektnega vodenja, javnega nastopanja, prav tako pa so velik zgled mladim v našem okolju. »Skupaj se trudimo zgraditi temelje za varnejši in boljši svet. Vsi smo drugačni, raznoliki, a nas družita in povezujeta skupni cilj ter skupno delovanje, ki ga nadgrajujemo z aktivnim medgeneracijskim sodelovanjem z rotarijci. Tako je naše videnje prihodnosti Rotaryja pozitivno in optimistično, saj z našo pomočjo sočloveku usmerjamo družbo v pravo smer – to pa nas navdihuje za nadaljnje zavzemanje za boljši jutri«, ob tem poudarja Nika Andoljšek, Distriktna Roteract predstavnica v Sloveniji.

Eden najhitreje rastočih rotarijskih programov je prav Interact, ki ga v Distriktu 1912 v 17 klubih sestavljajo pretežno srednješolci. Ti imajo s članstvom v Interactu veliko možnosti za razvoj dragocenih vodstvenih, organizacijskih, komunikacijskih in timskih sposobnosti. Tako se pripravljajo na prihodnost. Z rednimi srečanji in mednarodnimi  izmenjavami si pridobijo tudi mrežo prijateljev, se naučijo načinov, kako pomagati drugim ter spoznavanja in sprejemanja drugih kultur ter drugačnosti. S tem, ko se družbeno in socialno angažirajo, postajajo aktivni državljani. Snežana Suput, Pooblaščenka guvernerja za Interact pa hkrati poudarja, da »se naši člani kljub mladosti zavedajo odgovornosti do družbe, v kateri živijo. S svojimi plemenitimi idejami in mladostniško zagnanostjo se zavzemajo za boljšo prihodnost, v svoji okolici pa z dobrodelnimi dejanji že sedaj puščajo velik pečat«.

Vabljeni na obeležitev 90-letnice slovenskega rotarijstva!

Prisrčno vabljeni na virtualno obeležitev 90-letnice slovenskega rotarijstva na našem multimedijskem portalu Digitalna platforma Rotary D1912. 

Prenos dogodka se bo začel odvijati na tem mestu v nedeljo, 15. 11. 2020 ob 18. uri.  Dogodek bo potekal približno 1 uro in 10 minut.

Veselimo se, da bomo lahko skupaj proslavili častitljivi jubilej!

Rotary Slovenija, Rotary Distrikt 1912

Platforma predstavlja učinkovito uporabniško izkušnjo tudi na mobilnih napravah.  V primeru tehničnih težav pri dostopu nas obvestite na [email protected].

Vir: Rotary Slovenija

Zadnje novice

Sorodne vsebine