12.2 C
Ljubljana
petek, 16 aprila, 2021

Zdravniki opozarjajo: Zavajajoča spletna stran!

Mediji (RTV Slovenija, 24 ur, Slovenske novice itd) ste objavili spletno stran www.nyd.care , kjer zdravniki in njihova vodja specializantka Lucija Marija Antolič (snaha glavnega akterja korupcijske afere ortopeda Vane Antoliča, več o tem spodaj) z nasveti na daljavo pomagajo zainteresirani javnosti. Opozoriti vas moramo:

 

1. da na spletni strani nasvete delijo tudi zdravniki specializanti raznih področij medicine, ki kot specializanti NE SMEJO SAMOSTOJNO deliti kakršnih koli nasvetov ali opravljati dejavnosti (38. člen Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 – popr., 22/10, 76/11, 48/15, 1/17, 40/17 – ZZdrS-F, 47/17 in 22/18).

2. Hkrati je vsem zdravnikom (specialistom, specializantom) s spletne strani www.nyd.care na podlagi 1. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 odrejeno, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti (Odlok z dne 20.03.2020 – Uradni list RS, št. 32/2020, ter na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo).

3. Ne glede na zgoraj zapisano, je vsem zdravnikom specializantom od 15.03.2020 dalje začasno prekinjena specializacija na podlagi Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence, saj morajo delodajalci oziroma zavodi, kjer so zdravniki specializanti na kroženju, pozvati specializante, da pomagajo v pri obvladovanju in odpravljanju posledic epidemije COVID-19. Delodajalci ali zdravstveni zavodi zagotovo niso pozvali specializante s spletne strani www.nyd.care, da ustvarijo to spletno stran, ki je v nasprotju z Odlokom Vlade. V 5. členu tega Odloka je prav tako zapisano, da zdravniki brez licence (torej zdravniki specializanti) opravljajo delo pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec iz 3. oziroma 4. člena tega Odloka, pri katerem opravljajo delo. To pomeni, da noben zdravnik specializant s spletne strani www.nyd.care NIMA USTREZNEGA MENTORJA. (569. Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence, stran 1748. – Uradni list RS št. 25/2020, z dne 15.03.2020: (1) Vsem zdravnikom specializantom se neposredno na podlagi tega odloka specializacija prekine in se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno). (2) Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.) (5) Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec iz 3. oziroma 4. člena tega odloka, pri katerem opravljajo delo.)

Ker je spletna stran www.nyd.care zavajujoča, nevarna za zdravje uporabnikov ter krši vse zgoraj navedene Pravilnike in Odloke Vlade PRISTOJNE NEMUDOMA POZIVAMO, da jo zaustavite, sankcionirate in preprečite tovrstne prakse v nadalje. TI SPECIALIZANTI (ki z odlokom Vlade to niso več) NE SMEJO SAMOSTOJNO DELITI NASVETOV IN OPRAVLJATI KAKRŠNE KOLI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, KI NI NUJNA. Zamislite si, da jih kontaktira gospa z glavobolom, odgovori ji specializant/ka brez ustreznih izkušenj in nadzora mentorja, da je to navaden glavobol, gospa pa ima smrtonosni možganski tumor.

Hkrati čisto vsi zdravniki in osebje spletne strani www.nyd.care NE SMEJO IZVAJATI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, KI NI NUJNA IN NI V NEPOSREDNI POVEZAVI Z EPIDEMIJO TER SO TAKO PREPOVEDANI Z ODLOKOM VLADE.

Morda zanimiva informacija za medije: vodji spletne strani ter podjetja NYD, napredne tehnološke rešitve d.o.o., sta direktor Boštjan Antolič in Lucija Marija Antolič, torej sin in snaha zloglasnega ortopeda prof. dr. Vane Antoliča, glavnega akterja največje korupcijske afere v zdravstvu:

https://www.delo.si/novice/slovenija/najvecja-korupcijska-afera-v-zdravstvu-zaceli-so-se-predobravnavni-naroki-181509.html

Hkrati nas skrbi soglasje uporabnikov spletne strani nyd.care: »Strinjam se in dovolim, da mi pošiljate e-pošto z vsebinami NYD in izvajate druge marketinške aktivnosti v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.« So vodje spletne strani (družina Antolič) izkoristile nastalo situacijo, da pritegnejo večje število naivnih ljudi in trenutno obupano laično javnost, da lahko kasneje to zaračunavajo? Torej da izkoriščajo stisko ljudi sebi v prid.

Hkrati postavljamo vprašanje za informacijskega pooblaščenca, ali so vsi občutljivi zdravstveni podatki posredovani in hranjeni z zadostno varnostjo? Kdo vse lahko dostopa do teh občutljivih zdravstvenih podatkov? Verjetno si ne želite, da bere vaše občutljive podatke 20 nepooblaščenih oseb.

Zadnje novice

Sorodne vsebine