11.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

Tehnika in sodobna civilizacija

Večina ljudi se ne zaveda glavnega generatorja številnih usodnih dogajanj znotraj naše civilizacije, ki je bil npr. tudi glavni vzrok revolucij in vojn v zadnjih stoletjih. Ta pra- vzrok vsega tega so visoko razvita orodja (za to gre pri vsej tehniki), njihov razvoj se je začel v renesansi, in po mojem se zdaj počasi zaključuje.

Orodja: ona so homo sapiensa dvignila nad živalski svet, v svojem razvoju doživela več velikih skokov, po njih smo imenovali zgodovinska obdobja, a njihova največja revolucija je zadnja, z njo je človek dokončno zavladal nad planetom in začel segati celo po bližnjem vesolju.

Kaj je bistvo te revolucije? Dvoje: da jih ne poganja več živa sila, in da so razvita s pomočjo dosežkov empiričnih znanosti. To dvoje jim zagotavlja veliko večjo učinkovitost in raznovrstnost – mnogo večji, kakršni so premogla vsa orodja prejšnjih dob, seveda pa ne bi mogla biti razvita brez predhodnih. In za svoje delovanje potrebujejo ogromno energije, brez nje so to neuporabni predmeti, in zaradi tega smo zdaj v podnebnih spremembah.

Orodja so vselej v prvi vrsti služila zadovoljevanju človekovih telesnih potreb, in tako tudi ta: ona so postala sredstvo proizvodnje in tudi njen cilj (prim. avtomobilska industrija). Vendar se proizvodi vedno prodajajo na trgu, tu se skuša priti do čim več denarja, zato se tu dogaja boj za kupca, boj s konkurenco, tekmovalnost – med firmami, med državami, v globaliziranem svetu, ki so ga tudi ustvarila Orodja, se je vzpostavilo nekaj močnih igralcev. Uporaba Orodij v tržnem gospodarstvu vodi k masovni proizvodnji in potrošnji, kar seveda vodi k izčrpavanju in onesnaževanju narave, in tu se še vedno obnašamo, kot da je svet neomejen. Sicer ves čas vemo, da je omejen, vendar: če bi se neka država (nacija) začela obnašati varčevalno, omejevalno, bi bila v tem boju na trgu takoj poražena. Isto velja tudi za tekmovalnost v globalnem svetu. Tu nekaj največjih in najmočnejših držav skuša preko ekonomske prevlade doseči tudi politično premoč in nadvlado (prim. Kitajska), čeprav za ceno uničevanja narave. In vse te države se seveda zavedajo, da je v tem boju tehnologija (Orodja) ključnega pomena. Zato moramo zaključiti, da je za sedanjo krizo okolja odgovorna uporaba Orodij znotraj mehanizmov tržnega gospodarstva. Neomejena uporaba Orodij pomeni vojno proti naravi.

Orodja so najprej dobile države Evrope in ZDA (tu so bila Orodja izumljena, razvita!). Zato je bil ta del sveta dolgo v prednosti, tako glede trgov kot tudi glede energije in surovin (izdelava Orodij zahteva tudi redke in dragocene kovine in minerale!). Vendar so potem tehniko (predvsem s kopiranjem) dobile tudi: Japonska, Kitajska, Indija. Pokazalo se je, da je tu »transfer tehnologije« uspel – ker so ti narodi imeli centralizirane, strukturirane države s tisočletno tradicijo, in razvito religijo, filozofijo… .Ni pa uspel na južni polobli (»Tretji svet«), razlogi so znani: iz znanih razlogov je tu človeški razvoj potekal počasneje, tu so ljudstva zastala na ravni neolitika, in zato tudi niso ustanovila svojih držav, potem so bila dolgo v podrejenem kolonialnem položaju do Zahoda… . Posledice se kažejo v naših časih: revni svetovni Jug pritiska na bogati Sever, latinoameričani na meje ZDA, muslimani in  črnci na meje Evrope, milijoni, ne, milijarde si želijo v »obljubljeno deželo, kjer se cedita mleko in med«. Pra- vzrok, ki generira migracije, so torej Orodja.

Zakaj so se Orodja najprej pojavila ravno na evropskih tleh? Razlogi za to so znani, gre za splet naravnih danosti in družbenozgodovinskih okoliščin, iz njih sledi: ni naša zasluga, da smo se znašli na »srečni polovici sveta«, kakor ni krivda zamorcev, da so v razvoju zaostali. Ni pa rešitev zanje, da se preselijo k nam, to bi bilo pogubno za vse. Morda bi bila rešitev, če bi t.i. »superbogati« pomagali ustanoviti delujoče države, in jim dali tehniko. A tudi če bi jim, bi to zahtevalo veliko časa (najtežje je spreminjati mentaliteto!).

Pa tudi naša miselnost se mora radikalno preobraziti, če naj bi preživeli, že predolgo se namreč v rabi Orodij obnašamo kot da svet lahko v nedogled nekaznovano izkoriščamo in smetimo, in kot neomejeni gospodarji narave, narava pa nam je v zadnjem času začela dokazovati, da to nismo. Strahotne razlike v gospodarski razvitosti kot vedno hujša kriza okolja lahko vodijo v vojne, prevrate… , novo dobo bo homo sapiens dočakal le, če se bo Orodja navadil uporabljati na bistveno drugačen, bolj odgovoren način. Premalo smo se ukvarjali s številnimi nevarnostmi, ki prihajajo od visoko razvitih orodij.

Zadnje novice

Sorodne vsebine