11.4 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Obrtna zbornica zadovoljna s sedmim korona-paketom: “Upoštevali so naše pripombe”

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pozdravljamo nekatere rešitve, ki so bile vključene v PKP7 na pobudo naše zbornice. Spodbudno je, da se bo pri kriterijih za dodelitev pomoči upoštevalo načelo sorazmernosti, pričakovali pa smo, da bo država tudi v drugem valu epidemije v celoti pokrila bruto strošek nadomestila za delavce na čakanju.

 

Spodbudno je, da so v PKP7 vključili rešitev, da se pri kriteriju padca prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upošteva načelo sorazmernosti. Mnoga podjetja so namreč v začetku leta 2020 investirala ter dodatno zaposlovala, posledično pa kljub prepovedi poslovanja v tem letu beležijo podobne prihodke kot lani, a z mnogo višjimi stroški. Ta rešitev bo pripomogla k temu, da bodo lahko tudi takšni upravičeni do pomoči.

V OZS smo zadovoljni tudi z rešitvijo glede starostnega upokojevanja. Sedanja situacija namreč delodajalca postavlja v neenakopraven položaj, saj se delavec sam odloči, ali se bo starostno upokojil ali ne. »V praksi se tako pogosto soočamo s tem, da starejši delavci, ki imajo pogoje za starostno upokojitev, ostajajo v delovnem razmerju, po drugi strani pa mladim ne moremo dati priložnosti za zaposlitev. O delovnem razmerju bosta tako odločala tako delodajalec kot delavec, kar se nam zdi pravičnejša rešitev,« ob tem dodaja Branko Meh, predsednik OZS, ki opozarja, da pri tem ne gre za prisilno upokojevanje. Ukrep pa ne posega v pravni položaj zaposlenih starejših delavcev, saj se jim delovnopravni položaj ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine ne spreminja.

Pozdravljamo tudi spremembo pri delnem sofinanciranju fiksnih stroškov, da se tistim z največjim padcem zvišuje pomoč z maksimalno 1000 eur na zaposlenega na 2000 eur na zaposlenega na mesec.

Podpiramo tudi izplačilo kriznega dodatka za zaposlene, vendar je nedopustno, da bo delodajalec na vračilo čakal več kot dva meseca. V teh kriznih časih ne morejo biti delodajalci tisti, ki bodo zalagali denar za posamezne ukrepe države.

Pričakovali pa smo, da bo država podjetjem pokrila celoten strošek nadomestila za delavce na čakanju doma, torej bruto II, tako kot je bilo v prvem valu epidemije. Nerazumno je, da morajo podjetja sama financirati del nadomestil plač, saj jim je z odlokom prepovedano poslovati.

»Na vlado pa ponovno apeliramo, da takoj po novem letu odpre vse obrtne in storitvene dejavnosti. Obrtniki in podjetniki nam vsak dan sporočajo, da si bolj kot ukrepe pomoči želijo spet delati. Pri tem pa so pripravljeni spoštovati vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19,« še dodaja Meh.

Zadnje novice

Sorodne vsebine