11.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Minister Koritnik po 2.seji Delovne skupine lokalna samouprava: “Tudi v letu 2021 višamo povprečnino občinam.”

Na 2. seji delovne skupine za lokalno samoupravo so se sestali predstavniki Ministrstva za javno upravo, z ministrom Boštjanom Koritnikom, Ministrstva za finance z državno sekretarko Šteblajevo in predsedniki vseh treh reprezentativnih združenj občin. Sestanek je bil zelo konstruktiven in obe strani sta zadovoljni z vsebino in načinom medsebojne komunikacije.

Glavni poudarek so udeleženci sestanka namenili izmenjavi informacij o finančnih izhodiščih za pripravo proračuna države za leti 2021 in 2022 ter s tem določitvi višine povprečnine za obe leti in pa sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Vlada je že aprila letos predlagala dvig višine povprečnine s takratnih 589,11 € na 623,96 €, na znesek, ki je bil za letošnje leto dogovorjen s koalicijsko pogodbo. Tako bodo občine že v letošnjem letu prejele kar 73 mio € več sredstev od načrtovanih. To hkrati pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij na 51 mio €. Za leto 2021, kljub epidemiji, bo Vlada spoštovala koalicijsko pogodbo in tako predlagala dvig povprečnine na 628,20 evra, kar pomeni, da jo v primerjavi z letošnjim letom povečujemo še za dobre 4 evre. Tako Vlada za leto 2021 predlaga za skoraj 40 evrov višjo povprečnino.

Delovna skupina je obravnavala napredek pri postopku sprejemanja predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki bo prvič obravnavan že na oktobrski seji Državnega zbora RS. Predlog prinaša pomembne pozitivne finančne učinke za vse slovenske občine, saj bo država prevzela plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnih, financiranje družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. S tem bodo občine finančno razbremenjene za 31 mio € na letni ravni. Hkrati bi z zakonom  omogočili sofinanciranje občin z romskim svetnikom letno bi 20 občinam pripadlo dodatnih 4,7 mio €. Poleg tega naj bi predlog zakona skrajšal prehodno obdobje za sofinanciranje občinskih investicij,  država pa naj bi tudi zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin.

Na seji delovne skupine so si udeleženci izmenjali tudi informacije o delovanju skupnih občinskih uprav kot eni najpomembnejših oblik medobčinskega sodelovanja. Skupe občinske uprave se krepijo, njihovo število je ob enakem številu vključenih občin manjše Po sprejetju rebalansu proračuna ima Ministrstvo za javno upravo zagotovljena sredstva za izplačilo sofinanciranja skupnih občinskih uprav, v ta namen bo ministrstvo do konca leta izplačalo občinam 6,1 mio € sredstev.

Državni sekretar mag. Peter Geršak je zbranim predstavil tudi razpis Pametna mesta in skupnosti, ki bo predvidoma objavljen konec novembra. Upravičenec bo konzorciji občin. Med upravičene stroške pa na Ministrstvu za javno upravo predvidevamo stroške nakupa komunikacijske opreme in programske opreme, licenc, razvoj inovativnih rešitev. Predvideno je, da bo stopnja sofinanciranja 80 %, vrednost razpisa bo znašala 16 milijonov evrov.

Predstavnike združenj občin je minister seznanil s osnutkom sprememb Zakona o lokalnih volitvah glede na odločbo Ustavnega sodišča RS, na podlagi katere mora ustrezno urediti varstvo volilne pravice. Spremembe se nanašajo predvsem na ureditev postopka odločanja o pritožbah in ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni spor), imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij, pluralno sestavo občinskih volilnih organov in nezdružljivost članstva v volilni organih s kandidaturo na volitvah.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Zadnje novice

Sorodne vsebine