10 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

Mestni svetniki zahtevamo sklic izredne seje Mestnega sveta MOL

Trinajst svetnikov (SDS, NSi in LMŠ) smo županu Zoranu Jankoviću 22. novembra predali zahtevo za sklic izredne seje Mestnega sveta MOL na temo gradnje čez vodonosnik »C0«. Predlagatelji želimo, da se na izredni seji odpravi vsak upravičen dvom in skrb prebivalcev, ki so se pojavili v postopku oziroma da se prekine gradnja čez vodonosnik, saj predstavlja potencialno grožnjo za onesnaženje pitne vode. Pravica do čiste pitne vode je namreč ustavna pravica. 

Zato predlagamo, da Mestni svet sprejme Sklep o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika z naslednjimi členi: 

1. Mestni svet MOL zahteva, da župan MOL v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine. 

2. Mestni svet MOL pristopi k alternativni rešitvi izvedbe kanala »C0« po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim sistemom.

3. Mestni svet MOL uskladi spremembo tako, da se ohranijo evropska sredstva. 

4. Ta akt prečne veljati 15. dan po sprejemu. 

Predlagatelji nikakor ne nasprotujemo izgradnji kanalizacije, vendar ne pristajamo, da se del le-te gradi nad vodovarstvenim zajetjem Kleče. Projekt se poleg tega realizira na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, ob tem pa se posega v lastniške pravice lastnikov zemljišč, ki mejijo ali potekajo po predvideni trasi kanalizacijskega voda. 

Sladno s Poslovnikom Mestnega sveta MOL mora župan izredno sejo sklicati v roku petnajstih dni od vložitve zahteve. 

Igor Horvat,

Vodja Svetniškega kluba SDS

Zadnje novice

Sorodne vsebine