12.8 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

Jože Tanko: Koliko je vseh upokojencev v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino nižjo od 392,75 evra?

Koliko je upokojencev v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek in od tega takšnih, ki imajo kot zavarovanje vračila iz dediščine še vedno vpisano hipoteko na nepremičnino?

Poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z osnovnim zneskom minimalnega dohodka.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Vlada RS je dne 11. oktobra 2018 v zakonodajni postopek predlagala sprejem Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim predlaga povišanje osnovnega zneska minimalnega dohodka na 392,75 evra po 1. januarju 2019. 

Z zvišanjem osnovnega zneska minimalnega dohodka se bo povišala tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Vlada RS nujni postopek za sprejem zakona utemeljuje s tem, da se prepreči poslabšanje položaja socialno najbolj ogroženih, saj bi bil osnovni znesek minimalnega dohodka, ki določa ocenjeni minimalni znesek za preživetje, po 1. januarju 2019 določen prenizko.   
 

V zvezi s tem sprašujem Vlado RS:

1.    Koliko je vseh upokojencev v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino nižjo od 392,75 evra? 

2.    Koliko je upokojencev v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe in prejemajo pokojnino nižjo od 392,75 evra?

3.    Koliko je upokojencev v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek in od tega takšnih, ki imajo kot zavarovanje vračila iz dediščine še vedno vpisano hipoteko na nepremičnino?

4.    Koliko je upokojencev v Republiki Sloveniji, ki prejemajo pokojnino nižjo od 392,75 evra in ne izpolnjujejo pogojev za varstveni dodatek?

5.    Koliko vlog za varstveni dodatek je bilo v preteklosti (v letih od 2012 do 2017) zavrnjenih, ker niso izpolnjevali pogojev za varstveni dodatek?

6.    Koliko t.i. »kmečkih zavarovancev« prejema pokojnino nižjo od 392,75 evra in koliko od teh ne izpolnjuje pogojev za varstveni dodatek?

7.    Koliko vlog  za varstveni dodatek je bilo v preteklih letih (v letih od 2012 do 2017) zavrnjeno ti. »kmečkim zavarovancem« in koliko od tega zaradi razloga, ker imajo v lasti nepremičnine previsoke vrednosti?

8.    Koliko t.i. »kmečkih zavarovancev« prejema varstveni dodatek in imajo kot zavarovanje vračila iz dediščine še vedno vpisano hipoteko na nepremičnino?

Zadnje novice

Sorodne vsebine