15.9 C
Ljubljana
sobota, 15 maja, 2021

Izjava SLS ob jutrišnjem dnevu slovenske ustave: Slovenska ustava je sidro države Slovenije

V Slovenski ljudski stranki poudarjamo velik pomen praznika dneva ustavnosti, s katerim vsako leto 23. decembra obeležujemo sprejetje in razglasitev Ustave Republike Slovenije 23. decembra 1991. Zdi se, da se Slovenci premalo zavedamo, da slovenska država, naša osamosvojitev in demokracija “stoji in obstoji” v naši ustavi.  Kadar se v družbi vzpostavljajo odnosi in ravnanja, ki kažejo na erozijo demokratičnih standardov, takrat je resnično dragoceno, da se lahko zaneseš na trdne ustavne  temelje, ki so zapisani v naši ustavi. Vrednote ustavne demokracije so pravo sidro slovenske države in slovenske družbe.

Dan ustavnosti je tudi priložnost, da se poudari, da je slovenski narod, da je slovenstvo ustavna kategorija. To bi moralo biti samoumevno dejstvo, pa se žal dogaja, da temu ni tako. V Preambuli Ustave je tako zapisano, da smo Republiko Slovenijo vzpostavili Slovenci, ki smo “v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost”.

V Slovenski ljudski stranki, ki je bila pred 31.leti, takrat pod imenom Slovenska kmečka zveza ena od predlagateljic Majniške deklaracije, s katero je bila izpostavljena zahteva za suvereno državo slovenskega naroda smo nato v zgodovinskem letu 1991 aktivno sodelovali pri nastajanju nove ustave in jo tudi soglasno podprli. Tudi zato smo prepričani, da je za državo in družbo izredno pomembno, da so vrednote ustavne demokracije ponotranjene. S tem nastanejo pogoji za ustavni patriotizem, ki se kaže v zvestobi v ustavi zapisanim načelom.

Letošnji dan ustavnosti kot tudi druge pomembne obletnice nastanka slovenske države praznujemo v razpoloženju velike politične in družbene polarizacije. Slovenija zato potrebuje prostore srečevanj, komunikacije, pogovorov. Gre za našo skupno usodo. Še posebej v času epidemije in vseh pridruženih kriz in izzivov, ki jih pred nas postavlja. Letošnjemu dnevu ustavnosti sledi praznovanje 30-letnice plebiscita za samostojno Slovenijo, katerega rezultati so bili razglašeni 26. decembra 1990. Prav tu, v načinu priprave na plebiscit, v napornem iskanju soglasja med vsemi takratnimi političnimi strankami lahko najdemo pravo inspiracijo, kako se izvleči iz aktualnega začaranega kroga polarizacij, tako ideoloških, kot političnih in vrednostnih. V središču našega skupnega prebivanja pa se vedno znova kažejo vrednote ustavne demokracije. Demokratična država Republika Slovenija je naša skupna država.
Zato s hvaležnostjo in zaupanjem praznujmo dan ustavnosti!

Zadnje novice

Sorodne vsebine