12.5 C
Ljubljana
sreda, 29 marca, 2023

Župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar: »Z veseljem in s ponosom ugotavljam, da smo realizirali vse zastavljene bistvene projekte«

Piše: Vida Kocjan

Občina Hajdina spada v skupino mlajših slovenskih občin. Razprostira se na terasah na desni strani reke Drave.

Ima okoli 4000 prebivalcev, s čimer se uvršča med srednje velike občine, njen letni proračun je od 4 do 5 milijonov evrov, od tega tretjino namenja za investicije, kar je veliko. Gospodarsko občina spada med srednje razvite občine, dokaj dobro razvito je tudi kmetijstvo. Načrtov jim ne zmanjkuje. Občino že tretji mandat vodi mag. Stanislav Glažar. Vodi jo nepoklicno. Je tudi podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. Na naše vprašanje, kako usklajuje vse naloge in kaj je najtežje, nam je odgovoril: »Nikakor ni enostavno usklajevati vseh aktivnosti, vendar mi za zdaj to še uspeva. Pomembno je, da imaš dobre sodelavce, s katerimi se vsebinsko in tudi terminsko ujameš. Seveda pa je potrebne veliko pomoči in razumevanja v družini.« V nadaljevanju preberite še krajši intervju z županom, v katerem je predstavil delo in načrte občine.

DEMOKRACIJA: Kako upravljate s proračunom, kakšna je primerjava med sedanjo in Šarčevo vlado?

Skozi celotno obdobje mojega vodenja občine smo spoštovali osnovno načelo, da poskušamo pridobiti čim več sredstev iz državnih in evropskih virov ter želimo sorazmerno razvijati vse dele občine. Na ravni občinskega sveta smo sprejeli vizijo in strategijo razvoja občine za naslednje obdobje, v kateri smo opredelili cilje in potrebne investicije po posameznih dejavnostih. Veliko je bilo v tem obdobju že realiziranih projektov, ki prinašajo boljšo kakovost življenja vseh naših občanov. Vsekakor pa je obstoječa državna oblast bistveno bolj naklonjena lokalnim skupnostim kot prejšnja. 

Občina Hajdina. (foto: Stanislav Glažar)

DEMOKRACIJA: Kot župan imate zanimiv sistem komunikacije z vasmi v občini – vsaka od njih ima 5-članski vaški odbor in ta vam predstavi svoje želje. Kako to poteka, kakšna je dodana vrednost tega, kdaj ste se odločili za ta inovativni pristop? 

Zavedamo se dejstva, da je treba lokalno samoupravo čim bolj približati človeku. V vsaki vasi samostojno izvolijo svoj odbor, ta pa sestavi seznam potreb in tudi prioritet. Vse predloge finančno ovrednotimo in jih z upoštevanjem skladnega razvoja tudi vključimo v občinske proračune. Želja in potreb je vedno bistveno več kot pa realnih možnosti, zato so ključne odločitve na koncu v rokah občinskega sveta.

DEMOKRACIJA: V zadnjih letih ste v občini temeljito uredili pločnike, ceste, kanalizacijo, energetsko sanirali osnovno šolo in uredili novo mansardo. Kako je bilo to s finančne plati? 

Z veseljem in s ponosom ugotavljam, da smo v skladu s pričakovanji realizirali vse bistvene projekte, ki smo si jih zastavili v okviru sprejete strategije in vizije razvoja naše lokalne skupnosti. Ob lastnih proračunskih sredstvih smo redno pridobivali tudi sredstva iz drugih virov (državnih in evropskih). Vse to pa smo uspešno izpeljali zaradi usklajenega delovanja občinske uprave, sveta in vaških odborov.

DEMOKRACIJA: V občini ste začeli graditi 51 stanovanjskih enot, dobili ste certifikat mladim prijazna občina, mlade družine plačujejo nižje komunalne prispevke. Kakšni so odzivi in morda tudi nadaljnji načrti? Menite, da boste mlade lahko zadržali v občini?

Z zadnjo spremembo občinskega prostorskega akta so se možnosti za graditev bistveno izboljšale. Zaradi bližine avtoceste in hitrega dostopa do večjih mest je veliko povpraševanja po stanovanjski graditvi od drugod. Veseli pa nas, da se je veliko mladih odločilo, da si stanovanjski problem rešujejo znotraj naše občine. Pred leti smo oblikovali komisijo za mlade in ta je pripravila veliko ukrepov, da bi mlade zadržali doma. Večino teh ukrepov smo v okviru strategije za mlade sprejeli tudi na občinskem svetu in jih vključili v proračun občine. Posledično smo prejeli certifikat »mladim prijazna občina«. Mladi in mlade družine imajo tako možnost subvencioniranja komunalnega prispevka pri graditvi, sofinanciramo prevoze dijakov in študentov, finančno spodbujamo in nagrajujemo študente, ki diplomirajo, magistrirajo ali opravijo doktorat znanosti, omogočamo prostorske pogoje za druženje in delovanje mladinskih organizacij …

DEMOKRACIJA: Znani ste po bogatem društvenem življenju …

Vlaganja v občinske in druge domove ter igrišča so omogočila osnovne pogoje za delovanje naših društev. Nikakor ne morem mimo tega, da ne bi izpostavil vrhunskih tekmovalnih rezultatov, saj so bili v preteklosti gasilci večkratni olimpijski prvaki. Kulturna društva nas razveseljujejo s številnim nastopi in prireditvami. Tudi športniki, združeni v Športno zvezo, dosegajo zavidljive rezultate v kolektivnih in individualnih športnih panogah. Društva žena in deklet, Turistično društvo Mitra in druga aktivna društva so s številnimi projekti, prireditvami in rezultati dela poskrbela za prepoznavnost naše občine v širšem slovenskem prostoru in tudi zunaj naših meja. Na njihovo delo smo lahko upravičeno ponosni.

DEMOKRACIJA: S kakšnimi izzivi se še soočate? 

Poudariti je treba, da ob pridnih, ustvarjalnih občanih, vedno polnih idej, nam izzivov ne manjka. Veliko zapisanega v naši strategiji smo že realizirali, še vedno pa ostajajo potrebe, ki jih želimo realizirati v bližnji prihodnosti (medgeneracijski center, dom za starejše, večnamenska dvorana, zgraditev dodatnih kolesarskih poti …).

Vsekakor je obstoječa državna oblast bistveno bolj naklonjena lokalnim skupnostim kot prejšnja.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine