-1 C
Ljubljana
ponedeljek, 4 decembra, 2023

Občina Bloke je zagotovila pogoje za nov, velik dom za oskrbo starejših

 

 

Piše: Lea Kalc Furlanič, foto: Lea Kalc Furlanič

 

V zadnjem letu so v občini Bloke v kratkem času izpeljali več izjemno pomembnih naložb: med drugim so iz proračuna zagotovili komunalno opremljena zemljišča za nov dom starejših, za trgovski center in za stanovanjsko graditev. Prvi mož občine Jože Doles izpostavlja, da gre za strateško pomembne projekte, ki bodo občini oz. Bloški planoti prinesli še veliko razvoja.

 

Gospod Doles, ob letu osorej se z vami pogovarjamo o razvoju vaše občine. Katere načrte vam je uspelo uresničiti v zadnjem letu?

 

Največji zalogaj je zagotovo zagotovitev komunalno opremljenega zemljišča in izdelava projektne dokumentacije za dom starejših občanov prav v središču Nove vasi. Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja smo na upravno enoto vložili ravno prejšnji teden. Izdelali smo projekt DGD za dom upokojencev s 60 posteljami, za katerega smo v sodelovanju z Domom starejših Grosuplje konkurirali na razpisu ministrstva za solidarno prihodnost, ki bo denar črpalo iz Sklada za okrevanje in odpornost po covidu-19. Naložba se je od napovedi pa do izdaje razpisa na ministrstvu za solidarno prihodnost spremenila. Prvotno je bila predvidena graditev domov s 24 posteljami, v razpisu pa so maksimalno velikost na novo zgrajenih domov povečali na 60 postelj.

 

Občina Bloke pripravlja zemljišče za nov dom starejših občanov.

 

Kaj je morala vaša občina pri tej naložbi zaradi razširjenega državnega razpisa spremeniti? Ste imeli veliko dodatnega dela in stroškov?

 

Z velikim zadovoljstvom smo sprejeli nove pogoje razpisa za večji dom in kaj kmalu našli novo lokacijo. V samem središču Nove vasi, nedaleč od šole in občine, smo od Perutnine Pivka odkupili opuščena hleva, ki stojita na 5500 kvadratnih metrov velikem zemljišču. Omenjena dva objekta smo porušili in zemljišče komunalno opremili. Poleg priključkov za vodo in kanalizacijo smo uredili tudi novo dostopno cesto. Za oskrbo z električno energijo pa bo za namen novih objektov na tem delu naselja elektropodjetje postavilo tudi novo transformatorsko postajo. Naročili smo tudi nov projekt za gradbeno dovoljenje. Vse to nam je uspelo speljati v zelo kratkem času. Za realizacijo navedenih aktivnosti smo na občini Bloke imeli približno 200.000 evrov dodatnih stroškov. Vse to pa smo financirali iz rednih sredstev občinskega proračuna brez dodatnega zadolževanja.

 

Koliko bo stal nov dom za upokojence, kaj morate še postoriti in predvsem – kakšno korist bo občina imela od tega doma, od naložbe vanj, saj bo po pravilih pripadal državi in bo z njim upravljal javni Dom starejših Grosuplje?

 

Res je, pogoji razpisa so taki, da ko občina zagotovi ustrezno zemljišče in dokumentacijo, lastništvo brezplačno prenese na Republiko Slovenijo, izpeljavo naložbe in upravljanje pa na javni zavod, s katerim se je dogovorila. V našem primeru je to Dom starejših Grosuplje, s katerim zelo uspešno in zgledno sodelujemo. Na razpisu smo za graditev doma pridobili 7,3 milijona evrov nepovratnega denarja. Vendar naj opozorim, da je do sedaj omenjene stroške pokrila občina iz svojega proračuna, ne iz te vsote. Poleg tega bomo zemljišče brezplačno podarili državi, če pa bi ga prodali po tržni vrednosti, bi kar zaslužili. Vendar je treba na to naložbo gledati strateško in dolgoročno, saj je dom upokojencev za bloško občino izjemnega pomena. Najprej, ker bodo naši starejši dobili domsko oskrbo v domačem kraju; poleg tega bo dom v naši občini (kjer primanjkuje delovnih mest) potreboval vsaj 30 novih zaposlitev; in ker bodo v njem najverjetneje bivali tudi uporabniki iz drugih občin, se bo povečala frekvenca obiskovalcev Blok. In ne nazadnje bo nova stavba v centru z urejeno okolico polepšala urbano središč Nove vasi, kjer so že vsi najpomembnejši servisi: občina, pošta, šola, vrtca, dvorane, kmalu bosta zrasla še novo trgovsko središče in stanovanjska soseska. Tako da je, verjemite, umestitev tega doma res velik interes naše lokalne skupnosti.

 

Kako pa vam je uspelo prepričati vodstvo Doma starejših Grosuplje, da sprejme ponudbo za upravljanje doma na Blokah?

 

Vodstvo grosupeljskega doma je zelo sposobno in ambiciozno. Na omenjenem razpisu ministrstva za solidarno prihodnost je konkuriralo za tri projekte: poleg doma na Blokah še za domova v občinah Sodražica in Ivančna Gorica. Tako bodo svojo dejavnost iz občine Grosuplje širili še v tri občine. Imajo pa še podružnični dom v Loškem potoku. Na našem območju so torej videli primerne lokacije za tovrstno dejavnost. Predvsem pa bodo ti trije domovi s skupno okoli 150 posteljami locirani razmeroma blizu, kar bo omogočalo boljšo logistiko. Enota v naši občini bo, tako smo seznanjeni, postala osrednja – s centralno kuhinjo, pralnico, z administracijo itd. S takim načinom upravljanja in delovanja bo to zagotovo ekonomsko upravičeno. Tudi zato so v Grosupljem videli veliko prednost, če na našem območju vzpostavijo še dve enoti.

 

 

Prej ste dejali, da v središču Nove vasi pripravljate prostor za nov trgovski center.

Tako je. V naši občini se še vedno soočamo s pomanjkanjem sodobne, raznolike, kakovostne trgovske ponudbe. Verjamem, da bomo tudi ta problem ustrezno razrešili. Z zasebnim investitorjem, Kmetijsko zadrugo Velike Lašče, ki je na naši planoti že prisotna, pripravljamo večji projekt. Zemljišče v središču Nove vasi, kjer je v preteklosti deloval Agrocenter v lasti Kmetijske zadruge Cerknica, ki pa je zašla v poslovne težave in kasneje končala v stečaju, smo že komunalno opremili in pripravili vse potrebno za graditev novega trgovsko-stanovanjskega centra. V pripravi je projektna dokumentacija za objekt s 700 kvadratnimi metri tlorisne površine, kjer bo pritličje namenjeno organizaciji trgovske ponudbe, v nadstropju in mansardi pa bomo zgradili 16 novih stanovanj, ki jih bo financirala občina Bloke. Če me na tej točki vprašate, ali bodo to tržna ali neprofitna stanovanja, vam odgovarjam, da tega še nismo dorekli, vendar razmišljamo v dve smeri: glede na to, da bo v neposredni bližini dom za upokojence, bi – če bo interes – del stanovanj namenili za oskrbovana stanovanja, del pa za novozaposlene, saj vsega kadra za delovanje novega doma starejših na Blokah ne bo mogoče dobiti le na območju naše občine, ampak bo ustrezne kadre treba privabiti tudi od drugod. Na ta način sta projekta dom za starejše in trgovski center na neki način organsko povezana.

Kmalu bodo gradili veliko trgovino in 16 tržnih stanovanj.

 

Poleg novega doma za starejše in novega trgovskega centra bo središče Nove vasi dopolnila še nova stanovanjska soseska, mar ne?

 

Tako je. Na severnem delu naselja Nova vas, nad nogometnim igriščem, smo že sprostili prostor za graditev novih individualnih stanovanjskih hiš. Zemljišča smo razparcelirali in komunalno opremili. S temi aktivnostmi smo v tej fazi na trg ponudili deset novih gradbenih parcel po približno 800 kvadratnih metrov. Pet zemljišč smo že prodali, preostalih pet pa še čaka na potencialne kupce, saj je prodajna cena primerna, zemljišča pa so na zelo mirni, zeleni in sončni lokaciji. V prihodnosti na tem območju načrtujemo ureditev novih gradbenih zemljišč. Predvidevam, da bo v naslednjih desetih letih na tem delu naselja Nova vas mogoče zgraditi še 50 do 60 novih stanovanjskih hiš. Na voljo je tudi še nekaj zemljišč za počitniške objekte ob Bloškem jezeru. Četudi smo nekoliko odmaknjeni od večjih mest, je bivanje in življenje pri nas prijetno. Občina je v celoti komunalno urejena, pohvalimo se lahko z lepo in neokrnjeno naravo. Smo občina z nizko brezposelnostjo. Ponosni smo tudi na visok gospodarski indeks. Pri nas se razvija lesna in druga industrija pa tudi celoletni turizem.

Na tem mestu občina prodaja 10 zemljišč za stanovanjsko graditev.

 

Slišati je, da imate že od ustanovitve občine režijski obrat …

 

Res je. To je bila nuja. Občina je namreč prostorsko velika, 75 kvadratnih kilometrov meri, vendar je poseljenost redka, četudi imamo 45 naselij. Seveda so potem tudi stroški zgraditve in vzdrževanja komunalne infrastrukture – od vodovodov, kanalizacije do cest itd. – visoki. Če smo hoteli to spraviti na neki nivo, smo morali najprej stroške zmanjšati. To smo storili tako, da je občina upravljanje in vzdrževanje vse infrastrukture vzela v svoje roke, ustanovila je režijski obrat. S tem nam ostaja več denarja za naložbe. Če tega ne bi storili, ne vem, kako bi občino razvijali naprej. V obratu imamo le tri zaposlene, ko potrebujemo večje storitve, pokličemo kooperante. Skrbno ravnamo s stroški in v primeru višjih ne obremenjujemo uporabnikov, kot bi jih komunalna podjetja. Vsa naselja so pokrita z vodovodom, imamo tudi svoj zbirni center za odpadke.

 

Gospod Doles, na čelu občine ste že sedmi mandat. Kaj vas žene, da na vsakih volitvah kandidirate za župana?

 

Vlečejo me novi izzivi, novi projekti. Rad bi še kaj dobrega naredil za to našo Bloško planoto, ker vem, da znam, da zmorem, da imam vizijo in vidim, da mi uspeva. Za menoj je kar nekaj uspešno izvedenih projektov in za naprej še toliko načrtov – to je tisto, kar me vleče. Je pa seveda pomembno tudi, da me ljudje podpirajo. Na volitvah v prvih krogih prejemam visoko podporo, vsaj 70-odstotno. Mislim, da je to dober pokazatelj, dovolj velik signal, da mi občani zaupajo. Poskusili so tudi drugi kandidati, ki pa bodo seveda imeli še priložnosti. Sam si želim in čutim kot obvezo, da projekte, ki smo si jih zastavili, izpeljem do konca.

 

Pomudiva se še nekoliko pri turizmu. Znani ste po Bloškem jezeru. Nekateri so kopanje tam zaradi prijetne klime celo zamenjali za kopanje v morju. Kaj ta turistični biser prinaša vaši občini?

 

Predvsem prinaša veliko več obiskovalcev, ki tudi prenočujejo. Letos se je zelo povečalo število prenočitev, saj smo jih na primer samo v mesecu juliju imeli prek 3000. Za primerjavo: v preteklosti smo na Blokah imeli 500 do 700 prenočitev letno. Potem ko smo v 60. letih zgrajeno Bloško jezero, ki je propadalo polnih 30 let, znova oživili, povečali, poglobili in opremili ter uredili okolico, sedaj ugotavljamo, da bo treba v prihodnosti tak podvig ponoviti, saj je obiskovalcev vse več. Posledično je oživela tudi turistična ponudba ob jezeru in tamkajšnje počitniške nepremičnine so vse dražje, kar kaže, da gre za vse močnejši turistični magnet. To nas veseli. Ne smemo pa pozabiti, da pri nas živi tudi zimski turizem, saj imamo kakovostne proge za tek na smučeh. Kar razvito kmetijstvo pa omogoča razcvet turističnih ekoloških kmetij, raznolikost pridelkov in zalaganje gostišč z lokalno hrano. Pri nas so tudi lepe možnosti za kolesarjenje, pohodništvo, jahanje … Priložnosti ne manjka, smo prava turistična destinacija.

Bloško jezero je zadnja leta magnet za obiskovalce. (Foto: arhiv Občine Bloke)

 

Izpostavljena stavka:

Na razpisu smo za graditev doma starejših s 60 posteljami pridobili 7,3 milijona evrov nepovratnega denarja.

 

Občina prodaja 10 komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko graditev. Cena je primerna, okolica mirna, zelena, v prihodnosti načrtujemo, da bomo urediti še gradbena zemljišča.

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine