10.4 C
Ljubljana
sobota, 15 maja, 2021

Število ilegalnih migrantov v lanskem letu upadlo za desetino

Policija je v minulem letu obravnavala 14.592 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih deset odstotkov manj kot v letu 2019. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Afganistana in Maroka, ki predstavljajo kar dve tretjini vseh obravnavanih tujcev, izrazito pa je upadlo število obravnavanih državljanov Alžirije.

Na policiji tudi ob izteku leta 2020 ugotavljajo, da se nadaljuje sezonski upad števila ilegalnih prehodov, kar pripisujejo ukrepom za preprečevanje širjenja okužb, še bolj pa vremenskim razmeram, zato vnovično povečanje obsega nedovoljenih migracij pričakujejo z bistvenim izboljšanjem vremena.

Zmanjšalo se je tudi število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, a po nastanitvi v azilnih zmogljivostih tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v letu 2020 glede na državljanstvo, po policijskih upravah in o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 15. januar 2021.

Število nezakonitih prehodov meje letih 2020 in 2019 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Pakistan        3519    4098
Afganistan       3038    1736
Maroko         2414    1400
Bangladeš        1508    1304
Alžirija         627    1910
Hrvaška         636    430
Irak           549    856
Iran           364    696
Turčija         304    780
Sirija          290    923
ostali         1343    2119
----------------------------------------
skupaj        14.592   16.252

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v letih 2020 in 2019 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Koper          5041    5479
Novo mesto       3855    4741
Ljubljana        3673    3493
Maribor         981    1449
Murska Sobota      446    585
Nova Gorica       295    170
Celje          283    314
Kranj           18     21

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v letih 2019 in 2020

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2019   2020       2019   2020
----------------------------------------------------------------
Italija      255   1116        78    32
Avstrija      81   176        15    10
Hrvaška      31    25      11.039   9950
Madžarska      7    10         5    18
letališče     269   113        27    15
----------------------------------------------------------------
skupaj      643   1440      11.164  10.025

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v letih 2019 in 2020

                    število
status               2019    2020
-----------------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek      39     54
ponovni postopek           56     29
rešene zadeve            3838    3636
priznan status            85     89
zavrnjene prošnje          128    215
ustavitev postopka         3273    2875
zavržene prošnje           352    457
preselitev               0     0
relokacija               2     0
-----------------------------------------------------
skupaj vlog             3821    3548

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 15. 1. 2021

nastanitev          število
-------------------------------------
azilni dom            44
Kotnikova ulica, Ljubljana    40
Logatec              9
razseljeni            25
ostalo              35
-------------------------------------
skupaj              153

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 15. 1. 2021

nastanitev            število
-----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana     13
integracijska hiša Maribor      25
stanovanja, ki jih določi vlada    9
azilni dom               0
Kotnikova ulica, Ljubljana       0
Logatec                0
dijaški domovi             2
zasebna nastanitev          576
tujina                163
-----------------------------------------
skupaj                788

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Zadnje novice

Sorodne vsebine