14.6 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Glede na enako obdobje lani za četrtino manj ilegalnih prehodov meje; nemara zaradi pandemije

Policija je v prvih štirih mesecih letošnjega leta obravnavala 2394 ilegalnih prehodov državne meje, kar je skoraj četrtino manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Maroka in Afganistana. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 823 migrantov, kar jih je nato tudi naredilo 550.

 

Pričakovanega velikega porasta števila ilegalnih prehodov letos v prvih štirih mesecih ni bilo, kar gre verjetno pripisati tudi izbruhu epidemije covida-19 in s tem povezanim strožjim režimom na mejah.

Do konca aprila je namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito izrazilo 823 migrantov, med katerimi je bilo največ državljanov Maroka. V primerjavi z enakim obdobjem lani so obravnavali za več kot tretjino manj tovrstnih namer.

Pri ilegalnih prehodih meje je opazno precejšnje zmanjšanje števila državljanov Alžirije ter veliko povečanje števila državljanov Pakistana, Maroka in Afganistana.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 1522 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 1512.

STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov v prvih štirih mesecih letos glede na državljanstvo, po policijskih upravah in o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 25. maj 2020.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih štirih mesecih 2020 in 2019 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Pakistan         654    618
Maroko          523    397
Afganistan        340    219
Irak           109    125
Hrvaška         103     63
Alžirija         196    700
Egipt           92     34
Bangladeš         63    111
Sirija          58    132
Kosovo          40     38
ostali          216    675
----------------------------------------
skupaj         2394    3112

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih štirih mesecih 2020 in 2019 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2020    2019
----------------------------------------
Ljubljana        887    958
Novo mesto        770    966
Koper          475    873
Maribor         168    199
Murska Sobota       60     31
Celje           32     28
Kranj           2     4
Nova Gorica        0     53

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih štirih mesecih 2019 in 2020

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2019   2020       2019   2020
----------------------------------------------------------------
Italija      88    27        39    5
Avstrija      18    11         3    4
Hrvaška      11    7       1845   1512
Madžarska      1    7         0    0
letališče     96    69         7    1
----------------------------------------------------------------
skupaj      214   121       1894   1522

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih štirih mesecih 2020

                    število
status               2019    2020
                 celo leto štirje meseci
-----------------------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek      39     16
ponovni postopek           56     11
rešene zadeve            3838    659
priznan status            85     50
zavrnjene prošnje          128     96
ustavitev postopka         3273    394
zavržene prošnje           352    120
preselitev               0     0
relokacija               2     0
-----------------------------------------------------------
skupaj vlog             3821    550

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 25. 5. 2020

nastanitev          število
-------------------------------------
azilni dom            256
Kotnikova ulica, Ljubljana    64
Logatec              45
razseljeni            24
ostalo              29
-------------------------------------
skupaj              418

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 25. 5. 2020

nastanitev            število
-----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana     10
integracijska hiša Maribor      22
stanovanja, ki jih določi vlada    8
azilni dom               3
Kotnikova ulica, Ljubljana       9
Logatec                0
dijaški domovi             7
zasebna nastanitev          569
tujina                133
-----------------------------------------
skupaj                761

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Zadnje novice

Sorodne vsebine