22.8 C
Ljubljana
sobota, 10 junija, 2023

Do 30. aprila letos je policija aretirala kar 113 tihotapcev ljudi in 622 migrantov

Piše: C. R. 

Na  današnji  novinarski  konferenci  sta  Vilijem Toškan, vodja oddelka za državno  mejo  in  tujce  na  PU  Koper, in načelnica Policijske postaje za izravnalne  ukrepe Alenka Korošec Peruzin predstavila delovanje policije na področju  izravnalnih  ukrepov,  predvsem  po  vstopu Hrvaške v schengensko območje in ukinitvi mejne kontrole med Slovenijo in Hrvaško.

Slovenska  policija  s  policijami  sosednjih držav Italije,  Hrvaške,  Madžarske  in  Avstrije  na  področju  preprečevanja in odkrivanja  nedovoljenih  migracij  sodeluje v okviru mešanih patrulj. Izvajanje  mešanih  patrulj  se izvaja na podlagi sporazumov med državami o čezmejnem                      policijskem                     sodelovanju.

Zahodnobalkanska  pot  je  v  zadnjih letih ena glavnih migracijskih poti v
Evropo.  Novi  trendi so v nenehnem porastu, tihotapske mreže pa se nenehno
prilagajajo in so gonilo nezakonitih migracij. Slovenija pri tem ni izjema.
Že  pred  leti  je bila  v  okviru  procesa  Brdo predlagana platforma  za  pregledno  in pravočasno izmenjavo informacij za hitrejše in učinkovitejše  odkrivanje  storilcev  kaznivih  dejanj.  Novembra  lani  so vzpostavili  še mrežo operativnih kontaktnih točk, ki povezuje strokovnjake s  področja  preiskovanja  tihotapljenja  migrantov za koordinacijo skupnih aktivnosti pri odkrivanju in preiskovanju tihotapljenja migrantov.

Nezakonite migracije so tesno povezane z organiziranim kriminalom

V letu  2022 je slovenska policija obravnavala 242 primerov (v enakem obdobju
2021  175),  v  katerih je bil prijet 301 tihotapec ljudi (273 tujcev in 28 slovenskih  državljanov) z 2187 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za  252  tihotapcev  je bil odrejen pripor. Do 30. aprila letos je policija obravnavala  97  primerov  (v  enakem  obdobju  lani 54), v katerih je bilo prijetih  113  tihotapcev  ljudi (107 tujcev in 6 slovenskih državljanov) s 622  migranti,  ki so nezakonito prestopili mejo. Za 95 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Zaradi   ukinitve  notranjih  mejnih  kontrol  v  schengenskem  območju  je okrepljen  nadzor  na  zunanjih  mejah EU. Za ohranitev varnosti v prostoru prostega  pretoka  pravni  red  EU  na  več področjih določa skupna pravila predvsem  glede  prehajanja  zunanjih  meja,  vizumih in  opravljanju mejne kontrole,  pogojev  za  vstop  in  kratkoročnega  bivanja  ter  okrepljenem policijskem  sodelovanju.  V skupni operaciji Frontexa v Severni Makedoniji sodelujejo  tudi  slovenski policisti in pomagajo pri obvladovanju migracijskih tokov.

Izravnalni ukrepi

Države  članice  lahko  na  notranjih mejah in v obmejnih območjih izvajajo kontrole,  ki  ne  smejo  biti  sistematične oziroma ne smejo imeti enakega namena  kot mejne kontrole. Slovenska policija je v ta namen razvila sistem izravnalnih  ukrepov.  Z  njimi  se  “izravna”  varnostni  primanjkljaj, ki nastane z ukinitvijo kontrole na notranjih mejah.

Zakon   o   nadzoru   državne  meje  določa,  da  lahko  policisti,  zaradi  ugotavljanja  nedovoljenega  vstopa,  preverjanja  zakonitosti  bivanja  na ozemlju  Republike  Slovenije  ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij   in  čezmejne  kriminalitete,  zoper  osebo,  za  katero  obstaja utemeljena  verjetnost,  da  naj  bi  prestopila  notranjo  mejo,  izvajajo izravnalne  ukrepe.  Pri  tem uporabljajo naslednja policijska pooblastila: pregled  listin,  preverjanje osebe, kontrola osebe ter kontrola prevoznega sredstva in stvari.

Slovenska policija je na nivoju policijskih uprav ustanovila specializirane enote,  ki se ukvarjajo predvsem z zgoraj navedeno varnostno problematiko – policijske  postaje za izravnalne ukrepe. Izpostavili bi nekatere varnostne pojave,  ki  so  vezani  na  prehajanje državne meje in na katere so na PU Koper posebej pozorni:

–     V  obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2023 smo na PU Koper obravnavali 2.919 (1.492)  oseb,  ki so nedovoljeno prestopile kopensko mejo s Hrvaško, kar  je za 96 % več kot v enakem obdobju leta 2022. Še vedno opažano, da večina tujcev vstopi peš,  se pa povečuje delež tujcev, ki vstopaj s pomočjo javnega prevoza (avtobusi, TAXI, vlaki …)

–     Po  državljanstvu  obravnave  prevladujejo  državljani Afganistana – 1.675, sledijo državljani Kongo DR – 172 , Burundi – 122, Kongo – 120 ter Kuba – 115.

–     Bistveno  se je povečal delež izraženih namer za mednarodno zaščito, saj  praktično  vsi obravnavani tujci zaradi nedovoljenega prehoda to izrazijo.  Tako  je  bilo sprejetih 2.758 namer za mednarodno zaščito (721),  ki  so jih podali tujci. Dodatno je PU Koper sprejela tudi 75 (556)  vlog  za začasno zaščito na podlagi Zakona o začasni zaščiti – državljanov Ukrajine oz. oseb razseljenih iz Ukrajine.

–    Tujim varnostnim organom smo izročili 22 oseb (408) oz. 95 % manj. Po državljanstvih  izročitve  prevladujejo  državljani  Afganistana – 6, Albanije – 6 in Turčije – 4.

–     Od tujih varnostnih organov je Slovenija sprejela 22 tujcev (21). Vsi so bili sprejeti iz Republike Italije.

–     Vsakodnevno  se  izvajajo  mešane  patrulje z italijansko in hrvaško policijo.  Usmerjene so predvsem v kontrole železniških in avtobusnih postaj,  kontrolo potniških vlakov na ter kontrolo avtobusov in taksi vozil.

–     Vodstvo  PU  Koper  se  redno  sestaja  s  vodstvi  PU  Istarske, PU Primorsko-goranske  ter  vodstvom  IV.  cone mejne policije iz Vidma. Usklajevanje  ukrepov,  koordinacija  dela  in  prenos  informacij  z  italijanskimi  in  hrvaškimi  varnostnimi  organi  poteka  dnevno med OKC-ji  /  sala  operativa,  policisti  in kriminalisti z obeh strani državne meje.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine