4.9 C
Ljubljana
sobota, 25 marca, 2023

Na smučišču Cerkno potekalo usposabljanje policistov smučarjev in nadzornikov smučišč z območja Policijske uprave Nova Gorica

Piše: C. R. 

V  torek,  31.  januarja  dopoldne,  je  na  smučišču  Cerkno  potekalo usposabljanje policistov smučarjev in nadzornikov smučišč z območja PU Nova Gorica.  Usposabljanje  je  potekalo  v dveh delih, in sicer je v prostorih
restavracije  SC  Cerkno  potekal  teoretični  del,  na katerem so različne
službe predstavila svoje naloge in pristojnosti glede nadzora na smučiščih.


Kasneje  pa so policisti-smučarji PP Idrija in policisti drugih policijskih enot z območja PU Nova Gorica skupaj z nadzorniki in reševalci na omenjenem smučišču  izvedli tudi praktično vajo obravnave nesreče na smučarski progi. Usposabljanja  s se poleg policistov-smučarjev, nadzornikov na smučiščih in reševalcev  na  smučiščih  udeležili tudi upravljalec smučišča SC Cerkno in predstavnika  Inšpektorata  RS  za  infrastrukturo  in  Inšpektorata  RS za notranje  zadeve, ki so odgovorni za varnost in red na smučiščih, skupno 21 udeležencev.

Omenjeno  usposabljanje  je  organiziral  in  vodil  Janko Mencinger, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na PU Nova  Gorica,  poleg  njega  je  bil  s  strani PU Nova Gorica na omenjenem usposabljanju  navzoč tudi pomočnik načelnika PP Idrija Uroš Magajne, ki je v okviru teoretičnega dela predstavil delo policije na smučiščih v skladu z Zakonom  o  varnosti  na smučiščih. V nadaljevanju pa so policisti smučarji več  policijskih  enot  PU  Nova  Gorica sodelovali še v praktičnem primeru obravnave   nesreče   na  smučišču.  Policija  lahko  v  skladu  s  svojimi pristojnostmi  upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,   preverja  smučarje, druge osebe in osebe pri upravljavcu smučišča,  ali  smučajo  in izvajajo druge športne aktivnosti in dejavnosti
pod  vplivom  alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih  snovi,  ter  v  primeru  hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe ali smrti opravlja ogled kraja nesreče na smučiščih.

Glede  varnosti  na  žičniških  napravah  in smučiščih pa sta udeležencem v sklopu  teoretičnega  dela  spregovorila  tudi  Iztok  Menart, inšpektor za žičniške   naprave   in   smučišča  v  Inšpektoratu  RS  za  infrastrukturo (Ministrstvo  za  infrastrukturo)  in Gregor Gabrijel iz Inšpektorata RS za notranje  zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve). Inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo skladno s svojimi pooblastili z inšpekcijskim nadzorom žičniških naprav in smučišč preverjajo varnost obratovanja žičniških naprav ter   upoštevanje   tehničnih   standardov   in  normativov  glede  uporabe materialov,  nadzorujejo  tudi izvajanje varnostnih ukrepov pri obratovanju
smučišč. Z nadzori inšpektorji za žičniške naprave in smučišča prispevajo k zagotavljanju  ustrezne varnosti smučarjev in drugega osebja pri prevozih z
žičniškimi  napravami  in  na  samih  smučiščih ter posledično k zmanjšanju
števila     nesreč     na     žičniških    napravah    in    smučiščih    (POVEZAVA).

Sicer  pa  je omenjeno usposabljanje na smučišču Cerkno sledilo predhodnemu
delovnemu  posvetu,  ki  ga  je  Policijska  uprava  Nova  Gorica izvedla v prostorih  PP  Idrija v drugi polovici novembra 2022 pred začetkom letošnje smučarske  sezone in je bil namenjen zagotavljanju večje varnosti smučarjev in odpravljanju pomanjkljivosti na smučiščih. Na omenjenem delovnem posvetu so  poleg  uslužbencev  Policije  in  upravljavcev  smučišč sodelovali tudi predstavniki  inšpekcijskih ter drugih služb, ki so odgovorni za varnost in red  na  smučiščih  na  Severnem  Primorskem,  poseben poudarek so namenili  problematiki  v  zvezi  z izvajanjem Zakona o varnosti na smučiščih, ki med drugim  ureja  temeljna  pravila  za  uporabo  smučišč  in določa pogoje za zagotavljanje  varnosti  na  smučiščih.  Zakon pa opredeljuje tudi ravnanje smučarjev  in  drugih oseb na smučiščih, pristojnosti posameznih organov za zagotavljanje  varnosti  na  smučiščih  in  pooblastila nadzornika smučišč. Opredeljuje  pa  tudi  ravnanje  smučarjev  in  drugih  oseb  na smučiščih, pristojnosti  posameznih  organov za zagotavljanje varnosti na smučiščih in pooblastila  nadzornika  smučišč.  Kot  poudarja Janko Mencinger je bilo to usposabljanje   odraz   dolgoletne   pozitivne  prakse  in  že  ustaljenega sodelovanja  med  Policijo  in  upravljavci smučišč ter vseh odgovornih, ki
skrbijo za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine